Lanserer fem anskaffelsesgrep for overgang til sirkulær økonomi

Anbud365: Lanserer fem anskaffelsesgrep for overgang til sirkulær økonomiStyrking av klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser vil kreve mer kompetanse og øker kompleksiteten i anskaffelsesprosessen, mener Anskaffelsesutvalget med sin leder, Halvard Haukeland Fredriksen i spissen.

Skriv ut artikkelen

Fem tiltak for hvordan offentlige anskaffelser kan fremskynde overgangen til en grønn sirkulær økonomi lanseres i utredningen fra Anskaffelsesutvalget. Der tas det også til orde for bruk av standardiserte minimumskrav – uten å vente på en eventuell ny lov. Utvalget har det travelt og mener at Regjeringen i sine tildelingsbrev til underliggende etater bør pålegge bruk av DFØs standardiserte minimumskrav. Og fylkeskommuner og kommuner bør selv vedta at kriteriene fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) skal benyttes.

NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser er nå sendt på høring med frist 10. februar neste år. Her er de fem tiltakene:

  • … å synliggjøre i formålsbestemmelsen at loven skal bidra til effektiv og bærekraftig bruk av samfunnets ressurser.
  • … å ta i bruk standardiserte minimumskrav på prioriterte områder.
  • … en egen bestemmelse om grønn omstilling, og at denne stiller krav til at oppdragsgiver skal ta hensyn til klima og miljø i offentlige anskaffelser.
  • … oppdragsgiver skal ha rutiner for å ivareta samfunnshensynene, og dette inkluderer rutiner for omstilling til et lavutslippssamfunn og at de miljømessige belastningene av offentlige anskaffelser reduseres.
  • … innovasjon, som er et viktig virkemiddel for å oppnå nye og mer effektive løsninger, både for varer og tjenester, herunder for grønn omstilling.

I tillegg til andre virkemidler

Klima- og miljøhensyn i offentlig anskaffelser kommer i tillegg til andre virkemidler innenfor klima- og miljøpolitikken, fremholder utvalget. På områder hvor andre virkemidler er tilstrekkelige, er offentlig innkjøp som tar ytterligere miljøhensyn ikke nødvendig. Myndighetene bruker offentlige anskaffelser for å supplere dagens klima- og miljøpolitikk på områder der andre virkemidler er utilstrekkelige.

Barrierer

Utvalget understreker at en av de største barrierene for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser er mangel på tid, ressurser og kompetanse hos oppdragsgivere til å ta hensyn til klima og miljø i sine anskaffelser. Styrking av klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser vil kreve mer kompetanse og øker kompleksiteten i anskaffelsesprosessen.

Markedsdialog

Å bruke offentlige anskaffelser som virkemiddel i klima- og miljøpolitikken kan gi økt kompleksitet og økte transaksjonskostnader, fastslår utvalget. Å stille miljøkrav kan være komplekst og kreve mye kompetanse både hos offentlige oppdragsgivere og leverandører. For at oppdragsgiverne skal kunne gjennomføre grønne anskaffelser på en effektiv måte, er det ifølge enkelte forskere viktig at oppdragsgiverne har dialog med markedet.

Minimumskrav

Standardiserte minimumskrav vil kreve mindre kapasitet og kompetanse hos den enkelte oppdragiver, og kan også gjøre markedet mer forutsigbart for leverandørene, ifølge utvalgets utredning. Standardiserte minimumskrav kan også bidra til at offentlig sektor blir en mer betydelig kunde på markedet, noe som kan medføre at flere leverandører tilpasser sitt produktspekter i tråd med behovet for grønn omstilling. Utvalget anbefaler derfor bruk av standardiserte minimumskrav.

DFØs kriterier

Det er viktig at eksisterende forslag til standardiserte minimumskrav som er utviklet av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) tas i bruk uten å vente på ny lov, poengterer utvalget. Det kan sikres gjennom styringssignaler i offentlige virksomheter. Utvalget tar til orde for at alle statlige virksomheter tar i bruk DFØs veiledende kriterier, og at regjeringen pålegger dette i tildelingsbrev til sine underliggende etater. Tilsvarende bør fylkeskommuner og kommuner selv vedta at kriteriene fra DFØ skal benyttes.

Bli den første til å kommentere på "Lanserer fem anskaffelsesgrep for overgang til sirkulær økonomi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.