Anbud365-dag breddfull av kompetanse-tilbud, men også med budskap

Anbud365: Anbud365-dag breddfull av kompetanse-tilbud, men også med budskapDet var stinn brakke da Anbud365-dagen forleden dag ble arrangert i Oslo kongressenter (foto: Wikborg Rein/Sten Edvard Eriksen).

Skriv ut artikkelen

Mulighetene for å løfte egen kompetanse fulgte som perler på en snor på Anbud365-dagen også i år. Men også annet: En melding til næringsminister Jan Christian Vestre som forbereder skjerpede miljøkrav: Gale tiltak kan bli svært kostbare og virke negativt. Og fra arbeidet med beste praksis i kontraktsforvaltningen: Virksomhetenes modenhetsgrad må hensyntas for å lykkes med å stille strengere krav til seriøsitet enn det regelverket krever. Et tredje budskap: Etisk refleksjon styrker den enkelte ansattes forutsetning for å ta de riktigste avgjørelsene der og da, i situasjonen.

Godt over 380 fulgte den 5. utgaven av konferansen «Anbud365-dagen» i forrige uke, enten i Oslo kongressenter eller digitalt. Og de fikk med seg et variert program – fra aktualiteter som skjerpede miljøkrav til det som er anskaffelsesfagets tredje komponent; den etiske refleksjon.

Miljøkrav og – kriterier

Simonsen Vogt Wiig-partnerne Cristian Bjørtuft Ellingsen og Anders Thue var de som tok for seg miljøkrav og -kriterier i offentlige anskaffelser. – Vi mener offentlige anskaffelser er et egnet virkemiddel, men det stiller krav til lovgiver og oppdragsgiver. Vektleggingen av miljø må gi ønskede resultater og være rasjonell, slo de fast. Miljøhensyn er viktig i alle sammenhenger, også offentlige anskaffelser. Å sikre miljømessige positive effekter i offentlige anskaffelser stiller høye krav til lovgiver og oppdragsgivere, og – gale tiltak kan bli svært kostbare og virke negativt

Forhandlinger

Forhandlingene kan gjelde alle sider ved tilbudet– Hva innebærer dette i praksis? Spørsmålet ble besvart av senioradvokatene Malene Reinertsen og Anette Ensrud Kraakevik, Wikborg Rein. Dagens rettstilstand gir tilstrekkelige holdepunkter for at det nå anses lovlig å forhandle med tilbud som inneholder vesentlige avvik, men medfører ikke at oppdragsgiver kan fire på et absolutt krav eller akseptere avvik fra dette i det endelige tilbudet

Perpetuum-saken

Den såkalte Perpetuum-saken, en konkurranse om slamtømming, har versert i rettssystemet, vært innom så vel Høyesterett som lagmannsrett (HR-2023-206-A og LH-2023-18494). På Anbud365-dagen tok Grette-advokatene Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust for seg temaet «Avlysning og krav om erstatning i lys av nyere praksis». Som svar på spørsmålet om man bør kunne få erstatning hvis konkurransen ikke ble avlyst, men det forelå avlysningsplikt – har man da erstatningsrettslig vern, etablerte de Perpetuum-regler: Innvendinger mot en generell “Perpetuum-regel” og Argumenter for en generell “Perpetuum-regel”

Unormalt lave tilbud

Advokat Wenche Sædal og advokatfullmektig Ragnhild Berg Nilsen fra Thommessen tok for seg hva som er unormalt lave tilbud og hvordan man håndterer dem. Og noen tips kom leverandørmarkedet til gode: Hva kan man som leverandør gjøre om man mener andre har priset seg for lavt? Ovenfor oppdragsgiver: Be om innsyn, vurdere andres tilbud, klage på eventuell tildeling – og dialog – opplyse oppdragsgiver – fokus på hva som er årsaken til prisforskjellene (uklarheter, manglende likebehandling, avvik etc.). Så finnes ulike rettslige skritt.

Kunstig intelligens krever ny kompetanse

KI – eller AI, som står for kunstig intelligens kan defineres som dataprogram som er i stand til å lære og utføre oppgaver som vanligvis gjøres av mennesker. Det fortalte en av de som har mest kompetanse om KI og offentlige anskaffelser, høyskolelektor Marius Langseth ved Høyskolen Kristiania. Han gav tilhørerne to ting å ta med hjem dersom de vurderte å kjøpe KI eller benytte KI i forbindelse med sine anskaffelser: 1. Det finnes KI prosjekter i offentlig sektor: snakk med dem og 2. Test ut nye løsninger i det små: KI krever ny kompetanse.

Kontraktsforvaltning

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er i gang med å lage en «beste praksis»-veiledning for kontraktsoppfølging. Oppfølging og forvaltning av kontrakter kan ikke lenger være en akilleshæl når Norgesmodellen mot useriøse og skjerpede miljøkrav er på gang. Divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØs anskaffelsesdivisjon slo fast at

Det er behov for mer helhetlig veiledningsmateriale på området kontraktsforvaltning og det er noen forutsetninger for å lykkes med kontraktsoppfølging: Nødvendige organisatoriske forutsetninger må være til stede for å optimalisere gevinstrealiseringen i kontraktsforvaltningen. Virksomhetenes modenhetsgrad må hensyntas for å lykkes med å stille strengere krav til seriøsitet enn det regelverket krever – «Mindre modne – basis krav», «Mer modne – avanserte krav».

Det etiske perspektivet

Det etiske perspektivet i offentlige anskaffelser – hvordan sikre integritet og ansvarlighet? Jacob Landsvik mente i sitt foredrag at effekten av etisk refleksjon er undervurdert, og:

– Mange ledere forventer at ansatte skal falle ned på riktig side av streken i tilfeller hvor det kreves et godt etisk gangsyn, uten å gi medarbeiderne tid til etisk refleksjon. Ifølge Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo bygger etisk refleksjon opp etisk sensitivitet og verdibevissthet hos de ansatte. De er spesielt viktig der slitasje, stor bruk av autopilot og å arbeide i en blindsone har gjort sensitiveten nummen eller kanskje fullstendig følelsesløs. Ledernes kompetanse innen etikk, verdier og etisk refleksjon har positiv innflytelse på om de ansatte opplever at de får gjort oppgavene sine, at de strekker til, at de trives og opplever at de utvikler seg i jobben. Etisk refleksjon styrker den enkelte ansattes forutsetning for å ta de riktigste avgjørelsene der og da, i situasjonen. Etisk refleksjon bidrar til å skape en kultur med rom for å stille spørsmål, gjøre feil, være usikker, lære av hverandre og utvikle seg i takt med erfaringer.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-dag breddfull av kompetanse-tilbud, men også med budskap"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.