Fikk to overtredelsesgebyr på et halvt år; Kofa hevet gebyrsats

Anbud365: Fikk to overtredelsesgebyr på et halvt år Kofa hevet gebyrsatsStorfjord kommune har i løpet av et halvt års tid pådratt seg to Kofa-vedtak om overtredelsesgebyr, i alt 300 000 kroner. På bildet kommunens ordfører, Geir Varvik, sammen med varaordføreren, Inger Heiskel.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelser som gjelder brøytetjenester og vintervedlikehold, er av meget begrenset interesse for både nasjonale og utenlandske leverandører. Levering av slike tjenester krever lokal tilstedeværelse, noe som tilsier at konkurransen først og fremst er av interesse for lokale leverandører. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har derfor komet til at overtredelsesgebyr ved slike saker skal være fem prosent av anskaffelsens verdi. Men Storfjord kommune hadde greid å pådra seg så mye skjerpende, at Kofa gikk opp til sju prosent.

Kommunen, som ligger innerst i Lyngenfjorden i Troms og Finnmark fylkeskommune, har i underkant av 2000 innbyggere. Kommunen er også tidligere ilagt et overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelser av vintervedlikeholdstjenester i en annen sak (2021/1604). Vedtaket kom får et halvt års tid siden. Den gang var gebyret 210 000 kroner. Kofa peker i gebyrvedtaket i den ferskeste saken at det trekker i skjerpende retning at kommunen også tidligere er ilagt gebyr.

Kofas vedtak nå (2022/1384) går ut på at Storfjord kommune er ilagt et gebyr på 190 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdtjenester av kommunale veier.

Avlyst tre konkurranser

I saken hadde kommunen avlyst tre kunngjorte konkurranser. Det var feil og uklarheter i anskaffelsesdokumentene som medførte avlysningsplikt. For å få dekket behovet sitt, kjøpte kommunen tjenester i fire måneder, uten at kontraktene var basert på en kunngjort konkurranse. Kontraktene måtte sees i sammenheng, da det var en nær sammenheng mellom de inngåtte kontraktene, og behovet var opprinnelig kunngjort samlet, slår Kofa fast. Oppdragsgivere har ikke anledning til å dele opp en anskaffelse i den hensikt å komme under forskriftens terskelverdier.

Klagenemnda kunne ikke se at det forelå forhold som gjorde at kjøpene kunne unntas kunngjøringsplikt. Det at kommunen måtte avlyse flere kunngjorte konkurranser, skyldes forhold som var innenfor kommunens kontroll.

Lokal konkurranse

I saker hvor det er skapt konkurranse blant lokale leverandører av vintervedlikeholdstjenester, har klagenemnda tidligere kommet til at gebyret skal settes til fem prosent av anskaffelsens verdi. Levering av slike tjenester krever lokal tilstedeværelse, noe som tilsier at konkurransen først og fremst er av interesse for lokale leverandører.

I denne saken (2022/1384) kom nemnda til at det forelå skjerpende omstendigheter, som medførte at gebyret ble satt til syv prosent av anskaffelsens verdi. I over to år hadde kommunen inngått kortvarige kontrakter i påvente av å få kunngjort en langvarig brøytekontrakt. Det hadde vært tilstrekkelig tid til å gjennomføre en lovlig konkurranse, og de forfeilede forsøkene på å kunngjøre en konkurranse skyldes kommunen.

Bli den første til å kommentere på "Fikk to overtredelsesgebyr på et halvt år; Kofa hevet gebyrsats"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.