Anskaffelser står for 93% av klimabelastning i vann- og avløp – tiltak foreslås

Anbud365: Anskaffelser står for 93% av klimabelastning i vann- og avløp – tiltak foreslåsKommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (f.v.), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og klima- og miljøminister Espen Barth Eide har fått lesestoff - en «Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser», der bruk av offentlige anskaffelser er med (fotos (hhv): Trond A. Isaksen, NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor og Cecilie Stuedal).

Skriv ut artikkelen

Bare tre av fire norske vannforekomster har god økologisk tilstand, og blant årsakene er at under halvparten av innbyggerne er knyttet til anlegg med gode nok rensekrav. I en mulighetsstudie foreslås grep for rette opp manglene. I bruk av offentlige anskaffelser ligger noen av mulighetene – fire anbefalinger finnes i rapporten, i tillegg til 20 forslag til miljøkrav og – kriterier. Anskaffelser m.m. til drift, vedlikehold og investeringer står for ca. 93% av vann- og avløpssektorens klimafotavtrykk og annen miljøbelastning.

Oslo Economics, COWI og Kinei har gjennomført en «Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser» på oppdrag fra tre departementer: Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

For å øke hastigheten, kvaliteten og kostnadseffektiviteten på investeringene i vann- og avløpssektoren, er det utredernes vurdering at det ikke er én teknologi eller arbeidsmetode som vil løse alle utfordringene bransjen har. Kommuner som i dag har uløste problem, vil som regel måtte bruke en kombinasjon av flere tiltak for å bedre måloppnåelsen, heter det.

Bruk av anskaffelser

Blant anbefalingene til eierne av vann- og avløpsanlegg er også offentlige anskaffelser med i rapporten: Mange kommuner har en del å hente på riktig bruk av egnede anskaffelsesprosedyrer, entreprise- og kontraktsformer, slås det fast. Valg av entreprise bør alltid være et bevisst valg, tilpasset prosjekt, organisasjon og hvilken part som er egnet til å bære risiko.

Konkret anbefales:

• Rammeavtaler til enklere og mindre oppdrag, for eksempel «standard» ledningsfornyelse, for å fordele risiko til den part som tåler den best og redusere transaksjonskostnader.

• Totalentrepriser der det er god kunnskap om tilstand, grunnforhold mv.

• Samspillsentrepriser der det er nødvendig å utnytte leverandørens kompetanse til å finne gode løsninger gjennom oppdraget (for eksempel der det er begrenset kunnskap om tilstand og grunnforhold.

• Innovative anskaffelser ved helt spesielle, nye behov som ikke dekkes via «hyllevare».

20 forslag til miljøkrav/-kriterier

Også miljøkrav og -kriterier omtales i rapporten. Anskaffelser m.m. til drift, vedlikehold og investeringer står for ca. 93% av vann- og avløpssektorens klimafotavtrykk og også for en vesentlig andel av andre former for miljøbelastning fra sektoren. Oppdragsgivere som ønsker å redusere miljøbelastningen fra sine anskaffelser, får i rapporten 20 forslag til hvilke typer krav og kriterier de kan benytte seg av.

Blant alle forslagene er premiering av gode tiltak innen klimagassreduksjon, men, heter det, gi entreprenøren frihet til å beskrive hvordan reduksjonen løses. Premiering foreslås også når de gjelder bruk av innovative anskaffelser for å finne løsninger til fjerne/minimere ulemper under byggefasen. Og mer: Premiere planlegging og utførelse av ressurseffektivitet, av anleggstransport for størst mulig CO₂-reduksjon og konstruksjoner og komponenter med lang holdbarhet og lite behov for vedlikehold. Blant miljøkravene/-kriteriene er også forslag om å premiere resirkulering og gjenbruk av materialer – og lokale ressurser og resirkulerte materialer.

Gjenbruk og utslippsfritt

Ved anskaffelser bør vedlikehold, drift samt forventet levetid være viktige parametere. Samtidig bør det sjekkes at delene er sammensatt slik at gjenbruk ivaretas og delene lett kan tas fra hverandre, heter det i rapporten. Utslippsfrie (eventuelt fossilfrie) byggeplasser blir snart et krav, og bør etterstrebes i alle nye prosjekter. Og som mer generelle krav i en anskaffelse anbefales miljøsertifisering, enten Miljøfyrtårn eller ISO14001, eget miljøstyringssystem (beskrives i anskaffelsen).

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelser står for 93% av klimabelastning i vann- og avløp – tiltak foreslås"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.