Tar til seg Riksrevisjonens kritikk – økt DFØ-satsing på info-spredning og brukere

Anbud365: Tar til seg Riksrevisjonens kritikk – økt DFØ-satsing på info-spredning og brukere- Vi har lansert et nytt styringsverktøy for offentlige bilparker: bilparkdata. Verktøyet skal først og fremst hjelpe offentlige virksomheter til å planlegge overgangen til nullutslippskjøretøy, men også til en effektiv forvaltning av hele bilparken, forteller avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Hun kommenterer overfor Anbud365 Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser, som nylig er offentliggjort.

Skriv ut artikkelen

– Vi tar Riksrevisjonens kritikk på alvor og vil legge mer vekt på spredning og brukermedvirkning, slår avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fast overfor Anbud365. Hun sier dette i en kommentar til Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser, som nylig  ble lagt fram. Spredning og brukermedvirkning er sentralt i Grønt kompetanseløft som direktoratet nå er i gang med som en oppfølging av Handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. På mange punkter i undersøkelsen kan Riksrevisjonens konklusjoner og anbefalinger bety et kjærkomment bidrag til DFØs arbeid med å få til ytterligere løft for klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser.

DFØ er myndighetenes kompetanse-enhet for offentlige anskaffelser. Her produseres verktøy til bruk for å bidra til å styrke innkjøpskompetansen i det offentlige. Det speiles på en rekke steder i «Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser» – Dokument 3:5 (2021-2022) – i så vel anbefalinger som konklusjoner. Men hva har så DFØ å si til Riksrevisjonens undersøkelse? Vi spør avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen om kommentar.

– Riksrevisjonen konkluderer med at mange offentlige oppdragsgivere mangler en helhetligtilnærming for å ivareta klima- og miljøhensyn i anskaffelser. Synspunkter?

– Vi er langt på vei enig i det Riksrevisjonen sier her. Her kan det jobbes bedre, understreker hun. Det krever imidlertid bevissthet og kompetanse, og DFØ er seg bevisst ansvaret med å bidra til det. Vi inkluderer klima og miljø i våre lederprogrammer og i styringsverktøy. Veiledningen «Kom i gang med grønne innkjøp» tilbys nå også som e-læringskurs og vi tilbyr denne våren en webinar-rekke om temaet. Første webinar er allerede 8. februar. Bærekraft er også en del av sertifiseringsordningen SOA (Sertifiseringsordning for Offentlige Anskaffelser), og vår sparretelefon er alltid nyttig å benytte seg av.

Utadrettet og brukervennlig

Hun fremhever at DFØ er begynt å jobbe mye mer utadrettet, ikke minst ved hjelp av et økt tilbud om webinarer under pandemiperioden. Riksrevisjonen påpeker også at DFØ bør gjør veiledningsmateriellet mer brukervennlig:

– Igjen, poengterer Holter-Sørensen, har vi et område som vi prioriterer høyt. Et eksempel er utvikling av en ny teknisk utgave av Kriterieveiviseren. Den nåværende løsningen har måttet tåle en viss kritikk. Nå er brukerne representert i utviklingen av den nye veiviseren – helt fra grunnen av. Den nye Kriterieveiveisen tar vi sikte på å publisere i år. I tillegg gjennomfører vi nå årlige brukerundersøkelser i tillegg til den store modenhetsundersøkelsen som gjennomføres annethvert år.  

På alvor

– Vi tar Riksrevisjonens kritikk på alvor og vil legge mye mer vekt på spredning og brukermedvirkning, slår hun fast. Kompetanse fremheves i rapporten som den aller viktigste barrieren for grønne innkjøp, og vårt arbeid med grønt kompetanseløft blir derfor veldig viktig fremover. Samtidig sier Riksrevisjonen at de som faktisk bruker DFØs veiledning gjør mer og bedre grønne anskaffelser.

– Riksrevisjonen peker også på at det mangler statistikk og styringsinformasjon om status for grønne offentlige anskaffelser …?

Holter-Sørensen melder igjen enighet med Riksrevisjonen. Her er det mangelfullt, og DFØ har gjentatte ganger pekt på dette. – Her jobber vi med å få de nødvendige fullmakter på plass slik at vi kan hente ut anskaffelsesstatistikk fra den enkelte virksomhet. Dette er en nødvendig forutsetning for at vi skal kunne få en bedre oversikt over andelen grønne og innovative anskaffelser.

På et par punkter er Riksrevisjonen mer konkret. De har undersøkt bl.a. anskaffelser av mat- og drikkeprodukter og måltidstjenester. Mye er skjedd av t positiv utvikling siden undersøkelsen ble gjort, i 2019. Eksempelvis er en veiledning kommet, et matsvinn-prosjekt er i gang.

Tilfeldige krav?

– Vi registrerer imidlertid at det finnes innkjøpere som knytter krav til slike kjøp som er lite treffsikre i forhold til klima og miljø. Når det gjelder matanskaffelser så er det to ting som er særlig viktig, og det er å redusere matsvinn og velge matvarer med lavere klimafotavtrykk.

Riksrevisjonen kritiserte også hva de fant når det gjelder innkjøp av motorkjøretøy og veitransportjenester. Holter-Sørensen har her en to-delt kommentar, riktignok med felles mål:

Bilparkdata og forskrift

– Vi har lansert et nytt styringsverktøy for offentlige bilparker: bilparkdata. Verktøyet skal først og fremst hjelpe offentlige virksomheter til å planlegge overgangen til nullutslippskjøretøy, men også til en effektiv forvaltning av hele bilparken, forteller hun. Gjennom bilparkdata kan vi se hva slags biler offentlige virksomheter faktisk kjøper inn, ikke bare hva slags krav de stiller. Her ser vi en positiv utvikling de siste to årene, men vi er enig i at utviklingen går for langsomt. 

DFØ ønsker derfor velkommen den nye forskriften om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport understreker Holter-Sørensen, og det er hennes håp at forskriften kan hjelpe til med at man raskere og i større grad går over til nullutslippsteknologi. Det nye bilparkdata-verktøyet gir også en oversikt over hvor stor andel av bilparken som møter den nye forskriften, som kom ved siter årsskiftet.

Bli den første til å kommentere på "Tar til seg Riksrevisjonens kritikk – økt DFØ-satsing på info-spredning og brukere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.