Bom nei til forslag om egen ekspertenhet for offentlige anskaffelser – igjen

Anbud365: Bom nei til forslag om egen ekspertenhet for offentlige anskaffelser - igjen- Vi arbeider med hvordan handlingsrommet i EØS-avtalen kan utnyttes på en sånn måte at flere offentlige kontrakter tilfaller norske verft, opplyser fiskeri – og havminister Bjørnar Skjæran. I den sammenheng ser vi på innføring av krav og kriterier som vi mener kan være konkurransefremmende for verftene (foto: Nærings- og fiskeridepartementet).

Skriv ut artikkelen

Arbeids- og næringslivets mektige organisasjoner Norsk Industri og NITO får bom nei fra regjeringen til sitt gjentagende forslag om etablering av en ekspertenhet for offentlige anskaffelser. Det fremgår av svaret fra fiskeri – og havminister Bjørnar Skjæran på de to organisasjonenes siste purring. Veiledning og verktøy fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er nok, det holder, skriver statsråden.

Selv om de to mektige interesseorganisasjonene stilet sin purring på en ekspertenhet til næringsministeren er det fiskeri – og havministeren som svarer. Forslaget gjelder en ekspertenhet for offentlige anskaffelser innenfor mitt ansvarsområde, skriver han i brevet som Anbud365 har fått tilgang til.

Det haster med å etablere en ekspertenhet for offentlige anskaffelser i maritim sektor, skrev Norsk Industri og NITO. Norsk Industri er NHOS største landsforening, og organiserer om lag 2 550 medlemsbedrifter med til sammen ca. 130 000 ansatte (kilde: wikipedia). NITO er ingeniørforening med over 100 000 medlemmer).

Kunnskapssenter

En slik ekspertenhet vil være et kunnskapssenter som kan bidra med generell kompetanseheving og hjelpe innkjøpere med å stille riktig anbudsgrunnlag, het det i purringen deres. Begge organisasjoner har også tidligere fremmet et slikt krav, i tillegg til å ha beklaget at regjeringen i sine budsjetter og ellers ikke har funnet plass til enheten. Intresseorganisasjonen Maritimt Forum (700 medlemmer i maritim sektor) har også gang på gang stilt seg bak samme krav.

Fiskeri- og havministeren skriver i sitt svar at anskaffelsesregelverket gir handlingsrom og muligheter for fleksibilitet for den enkelte innkjøper. For å kunne nyttiggjøre seg denne fleksibiliteten må innkjøperen ha kunnskap om hvordan anskaffelsen kan innrettes. Anskaffelser skal være effektive, det vil si gi best mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Samtidig skal regelverket ivareta andre formål, som miljø og trygge arbeidsvilkår hos leverandørene. Det stilles høye krav til innkjøperne for både å innrette innkjøpet og å kontrollere at leveransen oppfyller disse kravene. Mange innkjøpere er små, med få ressurser og begrenset kompetanse og derfor er god veiledning viktig for å sikre gode anskaffelser.

Kontrakter til norske verft

– Vi arbeider samtidig med hvordan handlingsrommet i EØS-avtalen kan utnyttes på en sånn måte at flere offentlige kontrakter tilfaller norske verft, fremholder statsråden. I den sammenheng ser vi på innføring av krav og kriterier som vi mener kan være konkurransefremmende for verftene. I dette arbeidet har vi også vært i kontakt med verftsindustrien, som selv peker på at krav knyttet til klima- og miljø, til HMS, språk og bruk av lærlinger, kan være fordelaktige for dem.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gir omfattende veiledning om dette og lager verktøy som bidrar til at offentlige virksomheter har kompetanse i å organisere, styre og lede sin anskaffelsesvirksomhet på en effektiv måte. Og Skjæran konkluderer:

Regjeringen varslet Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 at vi ikke vil gå videre med forslaget om en ny ekspertenhet da tilbudet til DFØ ansees som dekkende.

Bli den første til å kommentere på "Bom nei til forslag om egen ekspertenhet for offentlige anskaffelser – igjen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.