Kontroll og oppfølging fortsatt det svake ledd i kampen mot sosial dumping

Anbud365: Kontroll og oppfølging fortsatt stor svakhet i kampen mot sosial dumpingDifi, her ved avdelingsdirektør Dag Strømsnes, har latt gjennomføre en undersøkelse av etterlevelsen av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – inkludert hvordan kravene følges opp og kontrolleres.

Skriv ut artikkelen

Offentlige oppdragsgivere etterlever i større grad enn før forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Men det er fortsatt en lav andel oppdragsgivere som følger opp og kontrollerer kravene. Dette viser en fersk undersøkelse, der det også avdekkes at hele 84% av oppdragsgiverne i undersøkelsen ikke har fått med seg at Difi for snart tre år siden gav ut en veiledning om hvordan etterleve denne forskriften.

Riksrevisjonen kom i 2016 med en undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping basert på offentlige anskaffelser fra 2014. Funn i rapporten viste at under halvparten av de undersøkte offentlige anskaffelsene etterlever alle krav til lønns- og arbeidsvilkår. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) lansert i mars 2015 ny veiledning om hvordan etterleve forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, som et ledd i å styrke innsatsen med å forhindre sosial dumping ved offentlige anskaffelser.

Nå har altså KPMG på vegne av Difi gjennomført en undersøkelse av etterlevelsen av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår for 277 anskaffelser innen renhold og bygg og anlegg gjort i 2016. Også effekten av Difis veiledning var en del av hensikten med undersøkelsen. Undersøkelsen omfatter statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Gjennomgang av aktuelle konkurransegrunnlag og gjennomføring av en questback-undersøkelse og dybdeintervjuer er elementer i KPMGs undersøkelse.

Økt etterlevelse

En av undersøkelsens konklusjoner er at oppdragsgivere har en høyere grad av etterlevelse til forskriften om lønn- og arbeidsvilkår, sammenlignet med hva som fremgår av Riksrevisjonens rapport:

  • Å opplyse om at kontrakten vil inneholde krav til lønns- og arbeidsvilkår, at det stilles krav til dokumentasjon og at det vil foreligge sanksjoner ved brudd etterleves i stor grad. Statlige virksomheter oppfyller dette punktet i en høyere andel av sine anskaffelser sammenlignet med kommunale/fylkeskommunale virksomheter.
  • Statlige virksomheter etterlever krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter i en høyere andel av sine anskaffelser sammenlignet med kommunale/fylkeskommunale virksomheter.
  • Store og mellomstore kommuner og fylkeskommuner etterlever krav i større grad enn små kommuner.

Noe bedring i kontroll og oppfølging

Det konstateres dessuten at det er noe bedring i kontroll og oppfølging av etterlevelse til lønns- og arbeidsvilkår:

  • Gjennomgående i spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene er at det er for liten tid og knapphet på ressurser hos oppdragsgivere for å kunne prioritere kontrollhandlinger
  • Fra intervju kommer det frem at mindre kommuner utfører færre kontroller på leverandører og de begrunner dette med et transparent lokalsamfunn.
  • Få respondenter melder at de har avdekket brudd på lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser.

Difis veiledning 

Bare et fåtall ansatte hos oppdragsgivere kjenner til Difis veiledninger: 84% av respondenter fra spørreundersøkelsen har ingen kjennskap til Difis veiledninger. Av de som har benyttet seg av veiledningene, opplever 94% av disse Difis veiledninger som nyttig.

Bli den første til å kommentere på "Kontroll og oppfølging fortsatt det svake ledd i kampen mot sosial dumping"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.