• Leverandører
  • Høgenhoff Media
    IMC Diving AS
    A. Hansen Gruppen AS
    3 Step IT AS
    Solstad Bo og omsorgssenter as

Sosial dumping

Fra et nødvendig onde til verdiskaper

Av Jacob M. Landsvik, innkjøpssjef, Universitetet i Oslo I løpet av mindre enn 10 år skrives stortingsmelding nummer to om offentlige anskaffelser. Det skjer først…

Lite avskrekkende kamp mot sosiale dumping

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljø-kriminalitet er for lite avskrekkende, konstaterer Riksrevisjonen. Undersøkelsen revisjonen har gjort, viser f.eks. at i 75 % av…