Krever tiltak som styrker innkjøperes kompetanse på miljø-anskaffelser

Anbud365: Krever tiltak som styrker innkjøperes kompetanse på miljø-anskaffelserDet er nå behov for at det fastsettes i lov en plikt til å bruke fremforhandlede bransjestandarder uten vesentlige endringer der slike foreligger. Dette kan ikke være bare en «ordensbestemmelse» som nå, men en pliktregel, heter det i høringssvaret fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) til Anskaffelsesutvalgets første delutredning. På bildet, adm. dir Liv Kari Skudal Hansteen (foto: RIF/Nicolas Tourrenc).

Skriv ut artikkelen

De største barrierene mot å ivareta krav til miljø- og klima i offentlige anskaffelser er innkjøperes mangel på ressurser og kompetanse. Derfor er det helt sentralt at det settes inn tiltak for å øke kompetansen til hvordan anskaffelser kan gjennomføres på en mer miljøvennlig måte, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalgets delutredning nr. 1. De tar til orde for at det må settes inn ytterligere tiltak for å lage veiledninger og hjelpemidler for å støtte innkjøperne i dette arbeidet.

RIFs medlemsbedrifter har to ulike roller i en anskaffelsesprosess. Bedriftene er konkurransedeltakere når det offentlige skal inngå kontrakter om oppdrag om prosjektering og rådgivning, prosjektledelse eller byggeledelse, innenfor bygg- og anleggssektoren mv. Men de er også ofte engasjert som oppdragsgiverens representant i et prosjekt, og har som oppgave å utarbeide konkurransegrunnlagene eller bistå ved dette, for de kontraktene som inngår i prosjektet, samt evaluere forespørsler og tilbud på slike.

For liten fleksibilitet

I sitt høringssvar avviser RIF å fastsette i regelverk at miljøkrav i visse tilfeller alltid skal gis en forhåndsfastsatt prosent som tildelingskriterium. Dette blir for lite fleksibelt. RIF gir sin støtte til Anskaffelsesutvalgets forslag, hvor det settes søkelys på kartlegging av miljø- og klimabelastning, og hvor oppdragsgiver på bakgrunn av dette skal stille klima- og miljørelaterte krav eller kriterier i anskaffelsen, men uten at dette låses primært til tildelingskriteriene.

Den vedtatte endring fra årsskiftet 2023/24 om at miljø- og klima normalt skal telle 30 % som tildelingskriterium, gir for liten fleksibilitet til å sette gode krav til miljø- og kima etter RIFs syn.

De største barrierene

Det fremgår av RIFs høringssvar at de er enig med utvalget i at de største barrierene mot å ivareta krav til miljø- og klima i anskaffelser, nok ikke er dagens regelverk, men innkjøperes mangel på ressurser og kompetanse om det som skal kjøpes inn, hvordan sette gode krav til miljø/klima og leverandørmarkedet.

Etter RIFs syn er det derfor helt sentralt at det settes inn tiltak for å øke kompetansen til hvordan anskaffelser kan gjennomføres på en mer miljøvennlig måte. Det må også settes inn ytterligere tiltak for å lage veiledninger og hjelpemidler for å støtte innkjøperne i dette arbeidet. Innkjøper må påse at de har denne kompetansen tidlig nok i sine anskaffelsesprosesser, enten internt, via samarbeid med andre offentlige oppdragsgivere, eller via eksterne rådgivere, fremhever RIF.

Omforente standardkontrakter

Bruk av omforente standardkontrakter ved offentlige anskaffelser innebærer betydelige fordeler, fremholder RIF, som tar til orde for at det nå er behov for at det fastsettes i lov en plikt til å bruke fremforhandlede bransjestandarder uten vesentlige endringer der slike foreligger. Dette kan ikke være bare en «ordensbestemmelse» som nå, men en pliktregel, heter det.

Det er særlig viktig med bruk av standardkontrakter ved små og mellomstore innkjøp, poengterer RIF, da transaksjonskostnadene her bør holdes lave. En slik bestemmelse må gjelde alle anskaffelser over nedre terskelverdi, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Krever tiltak som styrker innkjøperes kompetanse på miljø-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.