Hagler på med sirkulær-kriterier; standardiserte minimumskrav «redningen»

Anbud365: Hagler på med sirkulær-kriterier standardiserte minimumskrav «redningen»Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fremmet nylig et forslag til «bærekraftige produkter-lov» - en hjemmelslov av stor betydning for bruk og valg av innkjøpskrierier i offentlige anskaffelser etter hvert (foto: Martin Lerberg Fossum).

Skriv ut artikkelen

Samtidig med arbeidet til Anskaffelsesutvalget arbeides det i EU på høygir med forslag til grep med utgangspunkt i deres handlingsplan for sirkulærøkonomi. Ut av dette kommer krav til innkjøpskriterier i offentlige anskaffelser på en rekke produktområder – kriterier som også skal tas i bruk her hjemme. «Redningen» for de som skal kjøpe inn for det offentlige, ligger i å bruke standardiserte minimumskrav. Hvordan dette skal gjøres, kommer Klima- og miljødepartementet tilbake til. Målet er at oppdragsgivere som skal bruke de minimumskravene lett skal kunne finne det de trenger. På ett sted.

Prop. 69 LS (2023–2024) som ble fremmet for Stortinget for få dager siden, gjelder en lov om bærekraftige produkter og verdikjeder (bærekraftige produkter-loven). Det er en fullmaktslov, som Klima- og miljøverndepartementet står bak og som har til formål å hjemle et nytt og forsterket EU-rammeverk for bærekraftige produkter. Et slikt rammeverk er under rask utvikling i, med forankring i EUs handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2020.

To grupper regelverk

Forslaget til «bærekraftige produkter-loven» omfatter to grupper regelverk: Et som stiller konkrete krav til produktenes bærekraftsegenskaper, såkalt økodesign, og et som stiller krav i hele verdikjeden, fra vugge til grav. Nylig kom for øvrig EUs såkalte økodesignforordning, som nettopp gir hjemmel for regler med bindende grønne innkjøpskriterier for offentlige anskaffelser.

Verdikjederegelverket på sin side inneholder også hjemler for å vedta utfyllende regelverk med krav om å ta i bruk bindende grønne offentlige anskaffelseskriterier. Lignende bestemmelser eller hjemler for utfyllende anskaffelseskriterier er dessuten inntatt i andre deler av EUs regelverk.

Sammen med anskaffelsesloven

Kravene i det utvidede produktrammeverket er hjemlet i lov om bærekraftige produkter og verdikjeder, men virker sammen med det generelle regelverket for offentlige anskaffelser, understrekes det i det ferske lovforslaget til Stortinget.

Fra Anskaffelsesutvalget kommer det dessuten forslag om en generell hjemmel for standardiserte minimumskrav som følge av den nevnte rettsutviklingen i EU hvor bindende grønne anskaffelseskriterier vil bli innført i en rekke sektorer.

Lett å finne frem

Departementet mener at gjennomføringene av kravene til grønne innkjøpskriterier i lov om bærekraftige produkter og verdikjeder også bør knyttes til regelverket for offentlige anskaffelser, slik at oppdragsgivere som skal bruke de standardiserte minimumskravene lett kan finne fram til forskriftene på ett sted. Departementet vil gjøre en nærmere vurdering av hvordan dette kan ivaretas når de standardiserte minimumskravene på et senere tidspunkt skal gjennomføres i norsk rett.

Oppfølging av Anskaffelsesutvalgets forslag vil kreve en fornyet vurdering av lovstruktur og formulering og forankring av hjemler for grønne offentlige anskaffelser, heter det. Disse spørsmålene vil bli tatt fatt i i forbindelse med utarbeidelse av forslag til revidert lov om offentlige anskaffelser i lys av utvalgets utredning og i nært samarbeid mellom berørte departementer.

Bli den første til å kommentere på "Hagler på med sirkulær-kriterier; standardiserte minimumskrav «redningen»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.