Skal utrede minimumskrav for nullutslipp og fossilfrie byggeplasser

Anbud365: Det «glemte» klimatiltaket – transportkutt ved bedre organisering av logistikkenDet stilles få krav i offentlig anskaffelser av varer og tjenester til at transportører skal gjøre grep for å optimalisere sin logistikk. I tillegg er bestillinger preget av manglende samordning, ved at bestillere i samme område/kontorbygg får individuelle leveranser av varer som kunne vært samordnet, konstaterer Miljødirektoratet i en fersk rapport. På bildet, miljødirektør Ellen Hambro (foto: Geir Mogen, Buckethaus).

Skriv ut artikkelen

Innen 15. mars neste år skal en utredning ha avklart innføring av minimumskrav i offentlige anskaffelser om nullutslipp og fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Poenget er bl.a. å få fart på markedet for nullutslippsmaskiner. Ett av flere virkemidler er økt bruk av krav (og premiering) av slike maskiner i offentlige anskaffelser, skriver Klima- og miljødepartementet i et brev til Miljødirektoratet. Det er anslått at en innfasing av nullutslippsmaskiner vil gi en samlet utslippsreduksjon på 638 000 tonn CO2 over perioden 2024-2030.

I desember for snart to år siden gjorde Stortinget et såkalt anmodningsvedtak, der de bad regjeringen utrede forslag om krav om nullutslipp og fossilfrie bygge- og anleggsplasser i offentlige anbud i løpet av 2022.

Elektriske anleggsmaskiner

Som en del av oppfølgingen av dette anmodningsvedtaket fikk Klima- og miljødepartementet et oppdatert kunnskapsgrunnlag fra Miljødirektoratet om barrierer og potensial for utslippskutt i bygge- og anleggsvirksomheten. Dette kunnskapsgrunnlaget viser at utviklingen av elektriske anleggsmaskiner er i en oppstartsfase. Det er stor variasjon i teknologistatus og kostnader for ulike typer og størrelser av maskiner, konstaterer Klima- og miljødepartementet.

Et tiltak som trekkes frem i rapporten fra Miljødirektoratet er at alle nye maskiner skal være nullutslipp fra 2030. Miljødirektoratet anslår at innfasing av nullutslippsmaskiner vil gi en samlet utslippsreduksjon på 638 000 tonn CO2 over perioden 2024-2030. Ett av flere virkemidler som trekkes frem for å realisere dette tiltaket er økt bruk av krav (og premiering) av nullutslippsmaskiner i offentlige anskaffelser.

Minimumskrav

Departementet minner om at offentlige aktører står for en stor del av etterspørselen i bygge- og anleggsnæringen. Derfor er de viktige for å bygge ned barrierer og drive langsiktig omstilling av næringen. Krav i offentlige anskaffelser vil bidra til raskere modning av markedet for nullutslippmaskiner og til læringseffekter som reduserer kunnskaps-, bruks- og adferdsbarrierer, slås det fast.

Med dette utgangspunktet og som en videre oppfølging av Stortingets vedtak og Miljødirektoratets kunnskapsgrunnlag ber departementet Miljødirektoratet, i samarbeid med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Reguleringsmyndigheten for energi, om å vurdere hjemmelsgrunnlag for minimumskrav i offentlige anskaffelser om nullutslipp og fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Bl.a. ønskes vurdert fordeler og ulemper med forskriftsfesting og hvordan krav i offentlig anskaffelser vil fungere i samspill med andre klimavirkemidler på området.

Klimakrav for BA-næringen

Utredningen må inkludere en vurdering av kostnader og utslippseffekter ved slik kravstilling, heter det og departementet ber om at det – som en del av utredningen – vurderes om det bør benyttes ulike virkemidler for å fremme nullutslipp og andre fossilfrie løsninger.

I tillegg til dette kan det komme på tale å utrede innføring av klimakrav til bygge- og anleggsplasser i offentlige anskaffelser Det skal først avklares med Klima- og miljødepartementet. I fall grønt lys kommer, skal utredningen også omfatte utredning innføring av klimakrav til konsekvensutredning og høringsnotat. Bane Nor, Nye veier og Statsbygg kan inviteres med i arbeidet.

Bli den første til å kommentere på "Skal utrede minimumskrav for nullutslipp og fossilfrie byggeplasser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.