Skjerpede miljøkrav (VI): Krav til miljø gir økte prosjektkostnader som oppdragsgiver må akseptere

Anbud365: Skjerpede miljøkrav (VI) Krav til miljø gir økte prosjektkostnader som oppdragsgiver må akseptereStangeland Maskin AS er en ledende entreprenørvirksomhet i Rogaland. Selskapet som er lokalisert på Nord-Jæren i Sola kommune, ble etablert i 1959 av Trygve Stangeland. Selskapet drives og eies i dag av etterkommere Olav og Tommy Stangeland - og sysselsetter i underkant av 700 ansatte, med en omsetning på 2,2 mrd. Den første tiden drev de med utleie av gravemaskiner til større oppdragsgivere, men det var først når oljeeventyret kom til distriktet at omsetningen tok fart. Oppdragene sto i kø for utbygging av oljebaser og masseforflytning ved bygging av dokker til betongplattformer. Selskapet ekspanderte videre og sto klare til oppdrag når grunnarbeidet for de ulike oljeselskapene skulle ferdigstilles. Stangeland Maskin har også et stort engasjement innenfor infrastruktur i forbindelse med veibygging, jernbane, havner, flyplass, vann/anlegg, bredbånd/gass/el fjernvarme, undersjøiske veiprosjekt m.m. Ekspansjonen fram til i dag har vært meget stor, hvor de er en del av Stangeland Gruppen, med flere selskaper og eierinteresser, med en samlet omsetning på ca. 3,0 mrd og 1300 ansatte. Kilde: Stangeland Maskin. På bildet: Fredrik Omdal, Markedssjef, Stangeland Maskin.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) – Vi er for det grønne skiftet og satser offensivt på miljøvennlige løsninger. Samtidig vet vi at dagens løsninger er dyre og vil påføre prosjektene en merkostnad, som oppdragsgiver må være villig til å betale for, om krav skal stilles. Det forteller Fredrik Omdal, markedssjef i Stangeland Maskin til Anbud365 – når vi ber om status på økte miljøkrav i offentlige anskaffelser. – Vi har erfart konkurranse med vekting av 30% miljø, der pris allikevel trumfer.

Regjeringens skjerpede krav for å ivareta klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gir økt behov for miljøkompetanse. Hvordan har en forberedt seg, hvordan velge det som gir mest effekt, hva med kontroll og oppfølging etc. Veiledningen fra DFØ kom ut like før jul og har dermed ikke gitt mye tid til forberedelser. Anbud365 har vært i kontakt med relevante aktører for å høre hvordan status er. Dagens kandidat: Fredrik Omdal, Markedssjef i Stangeland Maskin.

Fredrik Omdal – markedssjef i Stangeland Maskin. Han har ansvar for anbud, prosjektering og innkjøp. Han er utdannet i masterstudie for Bygg og Miljøteknikk ved NTNU i Trondheim – og har tidligere jobbet i Norconsult.

Anbud365: Hvordan har dere forberedt dere til den nye forskriften? Har dere i gang forberedelser til en anskaffelse etter de nye miljø-/klimakravene?

Omdal: Vi har hatt fokus på miljø lenge og tilbudt grønne(re) løsninger på blant annet massehåndtering, drivstoff og småutstyr, der hvor dette har vært vurdert til å gi prosjektet/byggherren og oss selv en merverdi. Derfor har ikke måten å tenke på forandret seg for vår del. Vi ønsker alltid å tilby grønnere løsninger om dette ikke går på bekostning av vår egen konkurransedyktighet.

Det vi har merket, spesielt det siste året, er en vridning i konkurransegrunnlagene til å ha mer fokus på grønne løsninger. Når det kommer til den nye forskriften har vi som alle andre lest oss opp på de nye kravene – og vi har deltatt på diverse samlinger og konferanser med dette som tema.

Vi har også bistått kommuner og fylke med våre betraktninger på temaet for å hjelpe dem med å utforme sine fremtidige konkurranser.

Anbud365: Hvordan er miljøkompetansen som du kan benytte deg av ved anskaffelser i din virksomhet? Er det planer om å styrke den?

Omdal: Stangeland Maskin har de siste par årene opprettet en egen YM-avdeling som per nå teller 4 ansatte. Disse er viktige ressurser både i utførelse av prosjekter med strenge miljøkrav og som ressurser i anskaffelser. Vi er ellers en miljøsertifisert ISO-bedrift og har blant annet kurset opp ansatte på Breeam. (YM-avdeling er betegnelsen for ytre miljø. Breeam er en internasjonal miljø sertifiseringsmetode, som brukes for å klassifisere bygninger og byggeprosjekter med hensyn til deres miljømessige bærekraft, red.anm.)

Anbud365: Hvilke konsekvenser tror du ny forskrift har å si, for henholdsvis store og mindre virksomheter/oppdragsgivere

Omdal: Vi satser på miljøvennlige og grønne løsninger, men lønnsomhet må alltid komme først for å kunne fortsette å tilby gode og trygge arbeidsplasser. Det blir derfor alltid en kost/nytte-vurdering om vi skal tilby grønne løsninger, om det ikke stilles konkrete krav.

Vi har erfart at konkurranse med så høy vekting som 30% miljø, der elektriske løsninger ble premiert, fremdeles ikke kunne forsvares kostnadsmessig. I dette konkrete tilfellet valgte vi å tilby tradisjonelle drivstoffløsninger og vant konkurransen.

Anbud der grønne løsninger belønnes, krever kompetanse og bransjemessig innsikt hos oppdragsgiver. Investeringer i elektrisk maskinpark er en risiko. Hva hvis det ikke kommer flere anbud etter jobben er utført, eller at en taper anbudene?

Stangeland Maskin har i bestilling 3 elektriske lastebiler med vogntogvekt på 60 tonn og vil om kort tid ha på plass en ladestasjon på egen tomt med 6 ladestolper, 3 hurtigladere og 3 «overnatt»-ladere. Vi har også en stor 60 tonns hybrid gravemaskin på Rogfast som vi kjører på strøm, samt en 30 tonns i bestilling til bunnrensk. (Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, som skal korte ned reisetiden mellom Stavanger og Bergen, red.anm.)

Vi ønsker å satse på grønne løsninger, men det er viktig å forstå at det også kan gi seg utslag i store kostnader.

Her kan vi gi et par eksempler på hvordan vi opplever dagens kostnadsbilde, med elektrisk versus fossil drift:

Investering elektrisk gravemaskin

  • 2 – 3 ganger dyrere.
  • Investering av ladeløsning, like dyrt som 1 – 2 gravemaskiner.
  • Tommelfinger regel på 4 – 5 ganger investerings kosten.
  • Andre punkter som må undersøkes er: Infrastruktur, tilgjengelig strøm, lading i løpet av dagen m.m

Investering elektrisk lastebil

  • 2 – 2,5 ganger dyrere.
  • Ladeløsning; trafo/høyspent, areal, logistikk og hurtigladere.

Kostnadene er krevende, selv for oss som er store, hva da med små aktører?

Dette viser at dagens løsninger er dyre, og vil påføre prosjektene en merkostnad, som oppdragsgiver må være villig til å betale for, om krav skal stilles.

For å kunne tilby og forplikte seg til grønne løsninger, er det svært viktig med forutsigbarhet og langsiktighet i oppdragsgivers planer og konkurranser.  

Anbud365: Hva tenker du om kontroll og oppfølging ved innføring av ny forskrift?

Omdal: Vi er opptatt av rettferdighet. Krav som blir stilt og poeng som blir gitt tilbydere i miljø og kvalitetsdelen av tilbud, må følges opp. Blir ikke det som loves fulgt opp og utført, vil troverdigheten senkes og det blir den som lover mest på papiret som får jobben.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav (VI): Krav til miljø gir økte prosjektkostnader som oppdragsgiver må akseptere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.