Vil ikke ha flere anskaffelsestiltak for å ekskludere de som bryter innleie-regler

Anbud365: Vil ikke ha flere anskaffelsestiltak for å ekskludere de som bryter innleie-reglerArbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er bekymret for utviklingen rundt bruken av innleid arbeidskraft, men mener anskaffelsesreglene har tilstrekkelige tiltak til å utelukke leverandører som bryter innleieregelverket (foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD).

Skriv ut artikkelen

Leverandører som driver systematisk i strid med lover og regler, bør ikke få levere til det offentlige. Det er imidlertid ikke behov for ytterligere regulering av innleiereglene i denne sammenhengen. Anskaffelsesregelverket ivaretar muligheten til å ekskludere useriøse aktører på arbeidsmarkedet på en tilstrekkelig måte. Dette slår arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fast i et brev til Stortinget. Dermed avviser hun kontant et forslag om å komme med flere tiltak for å ekskludere leverandører som bryter innleiereglene.

Statsråden svarer på en henvendelse fra Stortinget der det i et representantforslag er foreslått at regjeringen med komme tilbake til Stortinget med tiltak for å ekskludere aktører som har brutt innleieregelverket, fra framtidige offentlige kontrakter.

Det er stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit som står bak forslaget.

– Jeg deler forslagsstillernes bekymring for utviklingen rundt bruken av innleid arbeidskraft i enkelte bransjer. Totalt sett er ikke innslaget av innleie stort i det norske arbeidsmarkedet, skriver arbeids- og sosialminister Hauglie. Fafo anslår at 1,5–2% av alle årsverk utføres av innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak. En praksis med høy grad av innleie i noen bransjer kan likevel medføre utfordringer for arbeidstakerne, for bransjene det gjelder og for arbeidsmarkedet generelt.

Viktig satsingsområde

Når det gjelder forslaget om å ekskludere aktører som har brutt innleieregelverket fra framtidige offentlige kontrakter, minner Hauglie om at offentlig sektor er en betydelig markedsaktør og har et særlig ansvar for å sørge for ryddige og seriøse forhold i norsk arbeidsliv, og bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Derfor er dette et viktig satsingsområde for regjeringen og grundig omtalt blant annet i Meld. St. 22 (2018–­2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser.

– Leverandører som driver systematisk i strid med lover og regler, bør ikke få levere til det offentlige, fremholder hun i svaret til Stortinget. Regelverket for offentlige anskaffelser inneholder flere bestemmelser som skal bidra til dette. Blant annet er det egne forskriftsbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår og begrensninger i antallet ledd for særlig utsatte sektorer. Det er også flere avvisningsregler i anskaffelsesregelverket som nettopp er ment for å ekskludere useriøse leverandører eller tilbud, jf. anskaffelsesforskriften §§ 24-2 og 24-8. For eksempel kan en leverandør avvises dersom det kan dokumenteres at leverandøren har begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold eller sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler eller leverandøren for øvrig har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet.

Hun slår på den bakgrunn fast at anskaffelsesregelverket ivaretar muligheten til å ekskludere useriøse aktører på arbeidsmarkedet på en tilstrekkelig måte, og hennes vurdering er at det ikke er behov for ytterligere regulering av innleiereglene i denne sammenhengen.

Bli den første til å kommentere på "Vil ikke ha flere anskaffelsestiltak for å ekskludere de som bryter innleie-regler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.