Blåresept-legemidler på anbud – kan bidra til å utjevne helsemessige og sosiale forskjeller

Anbud365: Blåresept-legemidler på anbud - kan bidra til å utjevne helsemessige og sosiale forskjellerStortingsrepresentant Bård Hoksrud spurte og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte – om blåreseptlegemidler kan føre til økt sosial ulikhet.

Skriv ut artikkelen

Anbud på blåresept-legemidler vil være et viktig virkemiddel for at norske pasienter også i fremtiden skal få del i medisinske fremskritt innen legemiddelområdet. Uten anbud er det ikke sikkert dette er mulig, noe som kan være med på å forsterke sosioøkonomiske forskjeller fordi bare de som kan betale av egen lomme, får tilgang til legemidlene – et bidrag til å utjevne helsemessige og sosiale forskjeller. Dette slo helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fast i et skriftlig svar til Stortinget.

Det var stortingsrepresentant Bård Hoksrud som utfordret helse- og omsorgsministeren. Han lurte på om Regjeringen hadde utredet om anbud på blåreseptlegemidler kan føre til økt sosial ulikhet i tilgang til nødvendige medisiner?

Kjerkol slo fast at hun hadde fremmet forslag om å innføre anbud for legemidler finansiert av folketrygden fordi Regjeringen ønsker at pasientene gis raskest mulig tilgang til kostnadseffektive behandlinger.

Bidra til å utjevne forskjeller

– Anbud er på ingen måte et nytt virkemiddel, det har vært i bruk for sykehuslegemidler i 30 år uten at det har medført negative sosiale konsekvenser, fremholdt hun. Vi vet at anbud bidrar til konkurranse om pris. Det igjen vil gi flere pasienter tilgang til nye og effektive legemidler, og det i seg selv bidrar til å utjevne helsemessige og sosiale forskjeller. Med anbudskonkurranser får vi til dette uten å belaste folketrygden unødvendig, samtidig som vi sikrer at blåreseptordningen forblir bærekraftig.

Som eksempel nevnte hun at man nå kan tilby 2 000 flere pasienter med forhøyet risiko for hjertesykdom behandling med PCSK9-hemmere, og det til samme kostnad som før anbudet. – Manglende konkurranseutsetting vil både gi pasientene og legene redusert tilgang. Til syvende og sist er det da de svakeste pasientgruppene som får redusert sitt behandlingstilbud, understreket statsråden i sitt svar.


Færre søknader om legemiddel-støtte

Anbudspiloten på PCSK9-hemmere førte til en stor nedgang i antall søknader om individuell stønad til legemidler i 2023. Det skyldes at anbudskonkurransen gjorde det mulig å innvilge forhånds-godkjent refusjon for anbudsvinner, og legen kunne forskrive behandlingen direkte på blå resept, opplyste Kjerkol. Helfo mottok over 180 000 søknader om individuell stønad til legemidler over blåreseptordningen i 2022. I 2007 var søknadstallet om lag 60 000. Det søkes årlig om individuell stønad til flere hundre ulike legemidler. Likevel utgjorde søknader for tolv legemidler nesten to tredjedeler av alle søknadene i 2022.

– Fremtidige anbudskonkurranser kan gi flere legemidler med forhåndsgodkjent refusjon, slik at legen slipper å søke om individuell stønad på vegne av pasienten. Refusjonsvilkåret vil minne legen på å vurdere om nye pasienter kan bruke anbudsvinneren først. Dersom det ikke er mulig, kan legen forskrive ett av de andre forhåndsgodkjente alternativene. Hvert anbud vil uansett innrettes av en spesialist- og brukergruppe og avhengig av gruppenes vurderinger for det enkelte anbudet, vil det kunne utformes anbudskonkurranser hvor alle, noen eller ingen legemidler gis forhåndsgodkjent refusjon.

Bli den første til å kommentere på "Blåresept-legemidler på anbud – kan bidra til å utjevne helsemessige og sosiale forskjeller"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.