Offentlige anskaffelser: Stort og smått 5. mars

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 5. marsI sitt forslag til strategiplan for forskning og innovasjon, varsler Helse Nord at det bl.a. skal satses på innovasjonspartnerskap. På bildet adm.dir. i det regionale helseforetaket, Cecilie Daae (Fotograf: Marthe Mølstre).

Skriv ut artikkelen

Nye «grønne» verktøy fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), digital signering gir miljøgevinst og pandemi-rammede flyruter legges ut på anbud. Etter tap i anbudskonkurranse må leverandør si opp to av tre ansatte, Bodø tildeler innovativ kontrakt, og Oslo vil ha også styring på statlige byggeplasser i kommunen når det gjelder utslipp. Og danske kommuner får få tilbud når de setter sine bankforretninger ut på anbud. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Nytt e-læringsprogram for grønne anskaffelser

Det nye e-læringsprogrammet fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) er en del av en kompetansepakke som skal gi ansatte i offentlig sektor grunnleggende kompetanse i grønne anskaffelser.

Lettere å kutte klimagassutslipp i bygg

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) lanserer et nytt verktøy som kan gjøre det enklere å stille krav til klimagassutslipp i bygganskaffelser. Verktøyet er utviklet i samarbeid med offentlige byggherrer som trenger hjelp til å sette krav for å redusere klimagassutslepp fra materialbruk, heter det.

Digital kontraktsignering gir miljøgevinst

Lillestrøm kommune sparer tid og skaper miljøgevinster gjennom digital signering av kontrakter. Tidligere ble alle kontrakter skrevet ut i to eksemplarer. Når dette ikke lenger er nødvendig, reduserer dette tiltaket kommunens papirforbruk med hundretalls av kilo hvert år.

Helse Nord: Innovative anskaffelser prioriteres høyt

Det skal bygges innovasjonspartnerskap med næringslivet i tråd med Helsenæringsmeldingen. Innovative offentlige anskaffelser vil også prioriteres høyt. Dette fremgår av «Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025», som nå er på høring.

Markert oppgang på innkjøpssjefindeks

DNB PMI (innkjøpssjef-indeks) for februar i år, justert for normale sesongsvingninger, steg med 3,6 poeng til 56,1. Hovedindeksen steg til sitt høyeste nivå siden januar 2019 og tyder på en bred økning i industriaktiviteten i februar, til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute.

Pandemi-rammede flyruter på anbud

Samferdselsdepartementet har kunngjort en konkurranse om drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo. Flyrutene vil fra 1. april inngå i det såkalte ‘minimumstilbudet’. Dette er flyruter som normalt opereres kommersielt, men som en følge av etterspørselsbortfallet under pandemien midlertidig blir gjenstand for statlig kjøp.

Digital innkjøpssikkerhet ikke inn i lov

Som det fremgår av «Meld. St. 5 (2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden» er det på nåværende tidspunkt ikke lagt opp til å lovhjemle ivaretagelse av digital sikkerhet i anskaffelsesregelverket, eller revidere sikkerhetsklausulene i Statens standardavtaler. Dette fremgår av en epost til Nærings- og fiskeridepartementet.

Tapte anbudskonkurranse, sier opp to av tre

Mobildistributøren Telefast på Kullerød mistet sin største kunde og har sagt opp 22 av 32 ansatte. I desember smalt det. I en anbudskonkurranse mistet selskapet sin desidert største kunde Telenor. Også en annen stor kunde, Techstep, gikk tapt omtrent samtidig. De to kundene utgjorde hele 70% av omsetningen, ifølge Sandefjords Blad.

Innovativ kontrakt i Bodø

Bodø har tildelt kontrakt på å gjennomføre piloten for autonom buss på vinterdrift. Den gikk til Boreal Buss, ifølge intensjonskunngjøringen på doffin.no. Piloten er en del av innovasjonsprosjektet «Smartere Transport Bodø». Formålet i dette prosjektet er å teste ut og pilotere fremtidens transport.

Oslo: For slappe krav fra staten

Oslo kommune mener staten stiller for slappe krav. Kommunen vil ha mulighet til å stille krav til byggeplasser som ikke er deres. – Oslo kommune står bak 20% av byggeplassene i byen, resten er statlig eller privat. Kommunen må få lov til å regulere utslippene på disse byggeplassene, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen til cnytt.no.

Anbud og virksomhetsoverdragelse

Da Elite Service Partner vant anbudet på SJs tog på blant annet Nordlandsbanen, måtte renholderne bytte arbeidsgiver, og gikk ned i lønn og fikk endrede arbeidsvilkår. I januar møtte de i retten med krav om å bli virksomhetsoverdratt. De fikk medhold i kravet, og beholder lønn og vilkår de hadde hos tidligere arbeidsgiver, ifølge Arbeidsmanden.

I utakt med kommunestyret i anbudssak

Kommunestyret i Grimstad vedtok enstemmig å legge forprosjekt for nytt renseanlegg ut på anbud. Men, i stedet tok kommuneadministrasjonen direkte kontakt med Rambøll. Dermed måtte kommunestyret på nytt vedta hva de vil skal skje i saken og jobben blir nå sendt ut på anbud, skriver Grimstad Adressetidende.

Mer fokus på bærekraftige innkjøp

– Byggeprosjekter og anbudsprosesser er ikke alltid lett å forstå. Kanskje burde de store entreprenørene, innkjøpere og våre folkevalgte fokusere mer på hvordan man som viktige samfunnsaktører kan gjennomføre bærekraftige innkjøp, sier Isak Berntsen, daglig leder ved elementfabrikken på Laurasetra industriområde i Balsfjord til Nye Troms.

Få tilbud på kommunale bankforretninger

Langt de fleste kommunene i Danmark får tilbud fra høyst tre forskjellige banker når de sender sine bankforretninger ut i konkurranse. I noen tilfeller kommer det bar ett tilbud eller til og med intet i det hele tatt. Dermed er det vanskelig for kommunene å frikople seg fra omdiskuterte storbanker, skriver danskekommuner.dk.

Anskaffelses-myndigheter ber om millioner ekstra

Upphandlingsmyndigheten og Konkurrensverket – Sveriges viktigste myndigheter når det gjelder offentlige anskaffelser -vil se en real satsing på dem fra regjeringens og Riksdagens side. Der ber om økt budsjettramme hver seg på 30 mill pr år, skriver upphandling24.se.

Trenger smart digital kontroll

Computerstøttet overvåkning er nødvendig for å kunne reagere på bedrageri i forbindelse med offentlige innkjøp. Revisjon og stikkprøvekontroll går ikke langt nok, kontinuerlig overvåkning er påkrevet. Det krever smart software, som automatiserer arbeidet, skriver Hans Bonde, Senior Industry Consultant hos SAS Institute, ifølge udbudsmedis.dk.

Svensk eksempelsamling

Innkjøp som bidrar til å nå klimamål og gir sterk evne til å klare kriser som en pandemi. Det er eksempler på effekter av offentlige anskaffelser som Upphandlingsmyndigheten har samlet i sin rapport, Trendens.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 5. mars"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.