I gang med å lage kategoriplaner med samfunnsansvar som en av bærebjelkene

Anbud365: I gang med å lage kategoriplaner med samfunnsansvar som en av bærebjelkeneAdm. dir. Bente Hayes i Sykehusinnkjøp signaliserer til helseforetakets styre at en rekke av prosessene i de holder på med knyttet til anskaffelser, vil havne på styrets bord i høst og til våren. Det gjelder arbeidet med kategoriplaner, analyse av indirekte utslipp, ny gevinstveiledning og arbeid knyttet til å prioritere enkeltkategorier/innkjøpsgrupper.

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp – landet største offentlige innkjøper – er i ferd med å starte et program hvor det skal utarbeides planer for alle deres kategorier. Samfunnsansvar ligger inne som en av bærepilarene, og i programmet skal risiko innen samfunnsansvar kartlegges og forslag til tiltak utarbeides. – Dette vil i mye større grad føre til forutsigbarhet for hvilke klima- og miljøkrav som vil bli stilt og i hvilke anskaffelser de vil bli stilt, skriver adm.dir. Bente Hayes i Sykehusinnkjøp til sitt styre. Forutsigbarhet for leverandørmarkedet bør også kunne føre til lavere priser på sikt, poengteres det.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehusinnkjøp komme med en redegjørelse av hvordan bruk av krav knyttet til miljø og klima settes i anskaffelser med særlig vektlegging på kost/nytte-perspektivet.

Av redegjørelsen som ble fremlagt for styret i Sykehusinnkjøp, fremgår det at Sykehusinnkjøp er i oppstarten av et kategoriprogram hvor det skal utarbeides kategoriplaner for alle deres kategorier. Samfunnsansvar ligger inne som en av bærepilarene i dette arbeidet slik at krav og oppfølging til samfunnsansvar vil inkluderes i kategoriplanene, heter det. I programmet skal risiko innen samfunnsansvar kartlegges og forslag til tiltak utarbeides innen de enkelte kategoriene. Dette vil i mye større grad føre til forutsigbarhet for hvilke klima- og miljøkrav som vil bli stilt og i hvilke anskaffelser de vil bli stilt. Forutsigbarhet for leverandørmarkedet bør også kunne føre til lavere priser på sikt, poengteres det.

Prioritering av kategorier

I løpet av høsten 2022 jobbes på tvers av foretaket og opp mot eierne – de fire regionale helseforetakene – om hvilke kategorier/innkjøpsgrupper som skal prioriteres innen områdene klima- og miljø, etisk handel og arbeidslivskriminalitet.  Prioriteringene skal ta utgangspunkt i analyser slik at de prioriterte kategoriene er de som er særskilt viktig for å nå målene som er satt.

Sykehusinnkjøp HF har i 2022 fått i oppdrag å utføre et klimaregnskap innen scope 3 (indirekte utslipp) for spesialisthelsetjenesten, fremgår det av redegjørelsen. Dette vil utføres høsten 2022/våren 2023 og resultatet av dette skal gi til en liste over utslippsreduserende tiltak.

Gevinstrealisering

Sykehusinnkjøp har også fått i oppdrag å vise gevinstrealisering gjennom anskaffelser også for temaer innen samfunnsansvar. Det jobbes med revisjon av gevinstveiledningen hvor gevinster utover økonomiske gevinster også vil kunne vises.

Når det gjelder økonomiske gevinster viser et gevinstpotensial i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av de siste 12 månedene, på 8,4 %. Styret i Sykehusinnkjøp HF har satt en målsetting for gevinstpotensialet i 2022 til 6 %. Samlet er estimert gevinstpotensial for de siste 12 månedene på om lag 1362 mill, fremgår det av redegjørelsen.

Miljøkrav og økte kostnader

I anskaffelser hvor det vurderes å benytte en særskilt vekting av krav knyttet til miljø og klima, som igjen kan føre til vesentlig økte kostnader, skal dette legges frem for styret til vurdering og eventuell godkjenning. Denne ordningen evalueres årlig.

En rekke av prosessene i Sykehusinnkjøp HF vil havne på styrets bord i høst og til våren. Det gjelder arbeidet med kategoriplaner, analyse av indirekte utslipp, ny gevinstveiledning og arbeid knyttet til å prioritere enkeltkategorier/innkjøpsgrupper.

Bli den første til å kommentere på "I gang med å lage kategoriplaner med samfunnsansvar som en av bærebjelkene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.