Kommunenes bruk av ideelle aktører i helse- og sosialtjenesten under lupen

Anbud365: Kommunenes bruk av ideelle aktører i helse- og sosialtjenesten under lupenHelse-og omsorgsminister Bent Høie vil be Helsedirektoratet om å sette i gang et utredningsprosjekt med sikte på kartlegging av ideell tjenesteproduksjon innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Skriv ut artikkelen

Staten kan ikke i dag pålegge kommunene bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. Men Helse- og omsorgsdepartementet regner i sitt budsjettforslag for 2018 at alt informasjonsarbeidet vil påvirke kommunene til en større bruk av ideelle. Og et utredningsprosjekt skal i gang. Her skal kommunenes bruk av ideelle kartlegges og årsaker skal finnes til at kommunene velger/velger bort slike leverandører i helse- og sosialtjenesten.

Som en oppfølging av Stortingets behandling av den nye loven om offentlige anskaffelser, er det innhentet en nærmere utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. Utredningen legger til grunn at det på visse vilkår kan være anledning til å reservere konkurranse om kontrakter for ideelle virksomheter. Dette handlingsrommet vil bli utnyttet og det tas sikte på å utarbeide veiledning for hvordan oppdragsgivere kan gå fram for å benytte handlingsrommet, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i sitt budsjettforslag.

Saken er blitt drøftet på et dialogmøte med KS og ideell sektor, opplyser departementet, og regjeringen inviterte til et tett samarbeid med paraplyorganisasjonene, som også er invitert til å foreslå konkrete tiltak.

Ideelles pensjonskostnader

Det foreslås dessuten i statsbudsjettet å etablere en tilskuddsordning for dekning av ideelle virksomheters historiske pensjonskostnader knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning fra 2018. Dette er en oppfølging av anbefalingene i NOU 2016: 12 Ideell opprydding som vil styrke konkurranseevnen og bedre rammevilkårene for mange ideelle organisasjoner.

Når det gjelder den kommunale helse- og omsorgstjenesten, er det kommunen som er ansvarlig for å organisere sitt tjenestetilbud ut fra lokale forhold og behov. Slik helse- og omsorgstjenesteloven i dag er utformet, har ikke staten adgang til å pålegge kommunene bruk av ideelle leverandører. Informasjonsarbeid rundt kommunenes handlingsrom vil imidlertid kunne påvirke bruk av en større andel ideelle leverandører.

Kommunene og de ideelle

Helse- og omsorgsdepartementet vil be Helsedirektoratet om å sette i gang et utredningsprosjekt med sikte på kartlegging av ideell tjenesteproduksjon innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten og årsaker til at kommunene velger eller velger bort ideelle aktører som leverandør av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det er tatt initiativ overfor ESA for å få avklart rettslig om det er anledning til å yte tilskudd til ideelle aktører som leverer tjenester til rusavhengige.

Det er utarbeidet en veiledning om brukervalg i kommunal tjenesteyting. Den tar sikte på å legge til rette for et større mangfold av løsninger, og involvere ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og næringsliv i arbeidet med å møte framtidas helse- og omsorgsutfordringer.

Bli den første til å kommentere på "Kommunenes bruk av ideelle aktører i helse- og sosialtjenesten under lupen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.