Oppdrag til Sykehusinnkjøp: Skal bidra internasjonalt innen etisk handel og miljø

Anbud365: Skjerper krav til leverandører – må avgi egenerklæring på at de er fri for russisk involvering- Sykehusinnkjøp HF stiller i alle kommende avtaler, uavhengig av verdi, krav om at leverandørene etterlever vedtatte internasjonale sanksjoner. Leverandørene pålegges også å opplyse Sykehusinnkjøp HF om forhold eller handlinger som kan medføre strid med sanksjoner vedtatt med hjemmel i sanksjonsloven fremhever adm. dir Bente Hayes overfor Anbud365 (foto: Sykehusinnkjøp).

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp HF har fra sine eiere i 2024 fått i oppdrag å bidra i internasjonalt samarbeid innenfor anskaffelser, etisk handel og miljøområdet (samfunnsansvar). Dessuten inneholder oppdragsdokumentet for inneværende år også en annen prioritering: Arbeid med oppfølging av tiltak for å styrke gevinstrealiseringen innen innkjøpsområdet. Fra og med i år kom også Direktoratet for medisinske produkter (DMP) på banen. Det berører også Sykehusinnkjøp.

Sykehusinnkjøp HF, som eies av de fire regionale helseforetakene, skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov for innkjøpstjenester og er en viktig bidragsyter for at spesialisthelsetjenesten skal nå sine mål, slås det fast i årets oppdragsdokument. Sammen med helseforetakene skal Sykehusinnkjøp HF bidra til kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige gevinster innenfor alle spesialisthelsetjenestens innkjøpskategorier. Dette, heter det, innebærer at tjenesten i størst mulig grad må samordne anskaffelser på riktig nivå, hente ut synergier, være lojale til etablerte avtaler og likebehandle leverandører

Internasjonalt samarbeid

– I tillegg til å bidra til økt økonomisk handlingsrom for spesialisthelsetjenesten, er det viktig at Sykehusinnkjøp HF også bidrar i internasjonalt samarbeid innenfor anskaffelser, etisk handel og miljøområdet (samfunnsansvar). Samarbeidet bør rettes inn mot andre land som arbeider for klimanøytral drift, og innebærer samarbeid om initiativer for å redusere indirekte utslipp ved å velge leverandører som jobber med validerte og vitenskapelige klimamål.

Gjennom arbeidet med innføring av nye digitale innkjøpsverktøy skal Sykehusinnkjøp ellers sørge for å bli mer datadrevet gjennom å automatisere og forenkle prosesser.

Forsyningssikkerhet og beredskap

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) fikk fra 1. januar 2024 et samlet overordnet ansvar for forsyningssikkerhet og beredskap for legemidler og medisinsk utstyr. For at DMP skal kunne ivareta sitt ansvar innen forsyningssikkerhet og beredskap, skal arbeidet med forhandling og anskaffelser av vaksiner, legemidler og medisinsk utstyr for staten samles og styrkes, fremheves det i Sykehusinnkjøps oppdragsdokument for 2024.

Ansvaret for godkjenning av legemidler som lå i Statens legemiddelverk videreføres i DMP, og det er ønskelig at gjennomføring av forhandlinger og anskaffelser av legemidler og medisinsk utstyr bygger på en videreutvikling av etablert tjenestekjøp-avtale mellom Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF.

DMP har sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet det samlede formelle og økonomiske ansvaret for anskaffelsene, men gjennomføringen av forhandlinger og anskaffelser vil i tråd med særskilt avtale bli utført av Sykehusinnkjøp HF, slås det fast i oppdragsdokumentet til Sykehusinnkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Oppdrag til Sykehusinnkjøp: Skal bidra internasjonalt innen etisk handel og miljø"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.