Oppfordring: Løft frem SMB-handlingsrommet i anskaffelsesreglene

Anbud365: Oppfordring Løft frem SMB-handlingsrommet i anskaffelsesregleneCMS Kluge Advokatfirma har laget innspill til Anskaffelsesutvalget og Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av Lystgården og Bybonden i Bergen. På bildet: Daglig leder ved Lystgården, Liv Karin Lund Thomassen.

Skriv ut artikkelen

I EU er det for lengst erkjent at måten offentlige anskaffelser gjennomføres på, kan gjøre det vanskelig for små og mellomstore bedrifter å delta. Men det finnes regler i anskaffelsesdirektivene som nettopp legger til rette for SMB-ene. Bl.a. kan man la være å følge direktivet for enkeltkontrakter opp til 20 % av de samlede kontrakters verdi, forutsatt at hver enkeltkontrakt ikke overstiger 80 000 EURO (for varer og tjenester). Såvel Anskaffelsesutvalget som Nærings- og fiskeridepartementet oppfordres nå til å tydeliggjøre dette handlingsrommet i kommende norske regelverk.

Innspillet fra Lystgården og Bybonden i Bergen er ført i pennen av CMS Kluge Advokatfirma. Det er både sendt som en uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet som pt har delutredning nr. 1 fra Anskaffelsesutvalget på høring.  I tillegg er det også sendt utvalget som et innspill til dets arbeid med delutredning nr. 2.

Økt lokal matproduksjon

Stiftelsen Lystgården og Bybonden i Bergen jobber for en bokstavelig talt grønnere by gjennom økt lokal matproduksjon, bedre vilkår for lokale bønder og matprodusenter, flere skolehager, markedshager, parsellhager og andre felles hager, samt matauk i hager, balkonger, tak og hjemme hos folk.

Fra EU-lovgivers side har man for lengst erkjent at måten offentlige anskaffelser gjennomføres på, kan gjøre det vanskelig for små og mellomstore bedrifter å delta, heter det i brevet. Grunnene til dette er bl.a. at kunngjorte konkurranser ofte blir for store for små- og mellomstore bedrifter, og at de administrative byrdene ved å delta, gjør at det ikke lønner seg å inngi tilbud.

Handlingsrommet

Ut fra et ønske om å sikre reell likebehandling, og avhjelpe noen av ulempene de små og mellomstore bedriftene møter, inneholder derfor anskaffelsesdirektivet en rekke forskjellige regler som legger til rette for at «Offentlige udbud bør tilpasses SMV’ers behov», fremholder CMS Kluge. En av måtene offentlige innkjøp kan tilpasses små og mellomstore bedrifter, er regelen som gir mulighet til å la være å følge anskaffelsesdirektivet for enkeltkontrakter opp til 20 % av de samlede kontrakters verdi, forutsatt at hver enkeltkontrakt ikke overstiger 80 000 EURO (for varer og tjenester).

Hverken någjeldende forskrift eller utvalgets forslag (til § 6-4 (5)), er utformet på en måte som fullt ut gjør bruk av det handlingsrommet som anskaffelsesdirektivet gir. I stedet for at bestemmelsene gir fritak fra del III (slik direktivet gjør), angir bestemmelsene at man må følge henholdsvis del I eller del II i stedet. Dette er upraktisk, og vil med anskaffelsesutvalgets forslag bl.a. føre til at man må offentliggjøre at kontrakt er inngått for hver eneste bestilling, selv om vederlaget er langt under et slikt beløp som det ellers måtte vært for at regelverket kom til anvendelse. For eksempel vil en barnehages bestilling av en frukt- og grøntleveranse måtte følge regelverkets del I, selv om vederlaget vil være på mellom noen hundre og opp til et par tusen kroner.

Mer tilgjengelig måte

Ut av dette fremmes to forslag. Det ene dreier seg om bestemmelsen i § 6-4 bør heller utformes på en måte som gir det handlingsrommet som følger av direktivets regulering, for eksempel slik at det tas inn fritak fra del III. Og: All den tid bestemmelsene er ment å ivareta hensynet til de små og mellomstore bedriftene, kan det også vurderes om det er mulig å utforme § 6-4 (4) og (5) på en mer tilgjengelig måte:

«Dersom oppdragsgiver planlegger å anskaffe tjenester, et bygge- og anleggsarbeid, eller ensartede varer ved å inngå flere kontrakter, skal den samlede verdien av alle delkontraktene legges til grunn. Oppdragsgiver kan likevel inngå delkontrakter med en samlet verdi på opptil 20 % etter det regelverket som gjelder for den enkelte kontrakt, forutsatt at hver delkontrakt har en anslått verdi som er under 800 000 kroner. For bygge- og anleggskontrakter må hver delkontrakt ha en anslått verdi som er under 10 millioner kroner.»

Bli den første til å kommentere på "Oppfordring: Løft frem SMB-handlingsrommet i anskaffelsesreglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.