Pandemien gav et etterspørselssjokk; kunne ikke kjøpe ting for penger på vanlig måte

Anbud365: Pandemien gav et etterspørselssjokk; kunne ikke kjøpe ting for penger på vanlig måteProfessor emeritus Stener Kvinnsland ledet Koronakommisjonen.

Skriv ut artikkelen

Det fantes ingen planer for å håndtere et etterspørselssjokk. Vi var ikke forberedt på at det kunne skje at vi ikke kunne kjøpe ting for penger på vanlig måte, sa en sentral embedsmann i et intervju med Koronakommisjonen. Kommisjonen tar for seg myndighetenes håndtering av koronapandemien, og er også innom anskaffelser og beredskap. En erkjennelse var kjent fra før: Det kan være vanskelig å skaffe nok smittevernutstyr i en situasjon hvor man konkurrerer med andre innkjøpere over hele verden.

Dette fremgår av NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien Rapport fra Koronakommisjonen.

Både ved sarsepidemien og ebolautbruddet i 2015 erfarte norske myndigheter at det ble problemer med tilgangen på smittevernutstyr i de globale markedene. På tross av dette kom problemene overraskende både på regjering og helsemyndigheter under denne pandemien, heter det fra Koronakommisjonen. Departementsråd Bjørn-Inge Larsen sa det slik i intervju med kommisjonen: Vi var ikke forberedt på at det kunne skje at vi ikke kunne kjøpe ting for penger på vanlig måte.

Både helseforetakene og kommunene hadde lite på lager, og de sentrale helsemyndighetene hadde ikke lagt planer for hvordan de skulle håndtere eventuelle problemer med innkjøp i det globale markedet. Det fantes ingen planer for å håndtere et etterspørselssjokk.

Tidligere evalueringer

Evalueringer fra tidligere hendelser har indikert at mangel på utstyr kunne komme til å bli en utfordring. I november 2010 publiserte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en gjennomgang av erfaringer med håndteringen av svineinfluensaen i 2009. DSB stiller der spørsmålet om beredskapsnivået i spesialisthelsetjenesten var for høyt under pandemien, og om innkjøpet av respiratorer og annet utstyr var overdimensjonert. I et notat til Helse Sør-Øst RHF var man ved Oslo universitetssykehus kritiske til rapporten. De hadde, skriver Koronakommisjonen, tvert om erfart at det var manglende tilgang til beskyttelsesutstyr, og at situasjonen ville blitt alvorlig dersom det hadde vært en mer alvorlig pandemi.

I 2015 publiserte Helsedirektoratet en erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering. I rapporten identifiserer de følgende læringspunkt: Erfaringer fra ebolautbruddet i Vest-Afrika har vist at det kan være vanskelig å skaffe nok smittevernutstyr i en situasjon hvor man konkurrerer med andre innkjøpere over hele verden. Det var derfor ønskelig at helseforetakene har tilstrekkelig med lagret smittevernutstyr for et realistisk scenario med utbrudd av ebola, ifølge Koronakommisjonens rapport.

Grossistene var tomme

Flere kommuner rapporterte om problemer med anskaffelser. Den 24. juni 2020 meldte Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i en e-post til Helsedirektoratet at kommunene i fylket hadde fått høre fra sine grossister at de ikke kunne sørge for stabile leveranser av smittevernutstyr fordi Sykehusinnkjøp HF kjøpte opp utstyr i markedet.

Helsedirektoratet undersøkte situasjonen hos et knippe grossister. I svaret til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fortalte direktoratet at de hadde kontaktet seks grossister, av disse hadde fem bekreftet at dette var en utfordring.

Nød lærer …

For kommunene var det uforutsigbart å ikke vite om de ville få det utstyret de meldte behov for. Flere fylkesmenn har beskrevet til kommisjonen at kommunene samarbeidet om å fordele det lille de hadde av utstyr. I Innlandet samarbeidet kommunene godt om å fordele smittevernutstyr i den mest kritiske fasen. Etter hvert samarbeidet de også om felles anbudsrunde for å skaffe smittevernutstyr.

I Møre og Romsdal bidro tannleger og lokale bedrifter med utstyr til kommuner. I Vestfold og Telemark ble kommunene enige om å etablere et regionalt lager. I Agder samarbeidet kommuner, fylkeskommunen og Fylkesmannen om å etablere en felles innkjøpsordning for kommunene i fylket unntatt Kristiansand.

Bli den første til å kommentere på "Pandemien gav et etterspørselssjokk; kunne ikke kjøpe ting for penger på vanlig måte"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.