Trenger innovative anskaffelser, men mangler kompetanse og kapasitet

Anbud365: Trenger innovative anskaffelser, men mangler kompetanse og kapasitetFlertallet i en undersøkelse blant Norsk Vanns medlemmer mener at det i relativt stor grad er behov for innovasjon i VA-prosjekter. På bildet direktør Thomas Breen i Norsk Vann (foto: Arnfinn Johnsen).

Skriv ut artikkelen

Mangel på kompetanse og intern kapasitet hemmer kommunene i å satse på sårt tiltrengte innovative anskaffelser i vann- og avløpssektoren. Det fremgår av en undersøkelse som er gjennomført blant foreningen Norsk Vanns medlemmer. Der kan man imidlertid også lese at ikke flere enn 14 % mener metodene til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) for innovative anskaffelser er enkle å bruke. Bedre blir det når man benytter DFØs kurs og veiledninger – omtrent 30% av de spurte mener at det da blir enklere å komme i gang. – Vi tar gjerne en prat med Norsk Vann om dette, sier avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i DFØ i en kommentar.

Se hele kommentaren fra DFØ nederst i saken.

I samarbeid med Norconsult har Norsk Vann utarbeidet rapporten «Innovative anskaffelser i vannbransjen». Det er en statusrapport om innovative anskaffelser i vannbransjen i 2020. Norsk Vann er en interesseorganisasjon som eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer ca. 320 kommuner med ca. 96 % av landets innbyggere

Rapporten setter søkelys på handlingsrommet og mulighetene ved innovative anskaffelser i vannbransjen. Den tar utgangspunkt i veiledningene fra DFØ, og viser eksempler fra pågående og gjennomførte innovative anskaffelser innen vann- og avløpsområdet. Over 70 % av årlig omsetning innen vann- og avløpstjenester i kommuner og interkommunale selskaper brukes til å kjøpe varer og tjenester i markedet.

Undersøkelser

Av rapporten fremgår det at det er gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse, sendt ut til Norsk Vanns medlemmer med svar fra 70 kommuner/IKS, og en kvalitativ undersøkelse som med intervjuer av 13 kommuner/IKS.

Av resultatene kan man lese at flertallet mener at det i relativt stor grad er behov for innovasjon i VA-prosjekter. Noe over middels av de spurte mener at strategien til kommunen understøtter innovasjon, at de har vilje til å gjøre ting på nye måter samt at deres kultur understøtter nytenkning og innovasjon. De spurte mener også at kulturen i mindre grad understøtter innovasjon enn det de selv gjør, og at kommunens interne kultur oppleves å underbygge innovasjon i større grad enn bransjekulturen.

I liten grad kompetanse

Omtrent 50 % mener at deres ledelse forventer og legger til rette for innovasjon, ifølge undersøkelsesresultatene. De ansatte har i middels til liten grad kompetanse til å gjøre en innovativ anskaffelse, mens de mener at de har middels til høy grad evnen til å beskrive behov fremfor løsning i kravspesifikasjonen og at de har nødvendig kompetanse til å evaluere tilbudene etter en innovativ anskaffelse.

Halvparten av de spurte trekker fram deres økonomiske kapasitet som en hindring for innovasjon, og at de ikke får effekt av å tilrettelegge for innovasjon i VA-prosjekter. Flere mener regelverket ikke bidrar til nyutvikling og innovasjon, og bare 25 % mener støtteordningene bidrar til innovasjon.

Hjelper med kurs og veiledninger

Ikke flere enn 14 % mener DFØs metoder for innovative anskaffelser er enkle å bruke og omtrent 30 % mener at DFØs kurs og veiledninger av innovative anskaffelser gjør det enklere å komme i gang. Flertallet trekker frem ansattes manglende kompetanse på innovative anskaffelser som en hindring – i tillegg til manglende intern kapasitet til å gå i gang med en innovativ anskaffelse.

DFØ kommenterer:

Avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) poengterer at det det er litt vanskelig å kommentere funnene i denne undersøkelsen da vi ikke har sett spørsmålene og ikke vet noe om respondentene. Vi er imidlertid alltid interessert i undersøkelser som sier noe om hvordan veiledningen vår virker, så dette tar vi gjerne en prat med Norsk Vann om.

– Generelt kan vi si at DFØ utarbeider og publiserer veiledning om de såkalte innovative metodene – eller prosedyrene på anskaffelser.no, fremholder hun. Innovative anskaffelsesprosedyrer ER mer vanskelige og krevende enn vanlig anbudskonkurranse. Det er derfor ikke så overraskende at brukerne ikke finner dem enkle å bruke. Vi vet også at under 1 % av alle anskaffelser som utlyses på Doffin gjennomføres etter disse innovative metodene.

Holter-Sørensen opplyser at de har holdt noen webinarer i forbindelse med prosedyrene innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Dette er tunge og krevende prosedyrer og derfor bistår også DFØ med konkret veiledning inn i de ulike prosessene som kjøres av hhv Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

– I vår nystartede satsing, StartOff, har vi nettopp tatt konsekvensen av at det er vanskelig for innkjøpere å gjøre innovative anskaffelser og hele StartOff-konseptet handler om å fasilitere denne prosessen for de deltakerne som er med slik at de ikke skal trenge å kunne dette selv. StartOff i seg selv er et kompetansetilbud, understreker avdelingsdirektøren, og:

– Vi har også veiledning om hvordan legge til rette for innovasjon, om å definere brukerbehov og om dialog. Når det gjelder kurs, så har vi ikke så veldig mye på dette nå, det er mest Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) som kjører kurs i innovativ anskaffelsesmetodikk. 

Når dette er sagt så er vi enige i at det er behov for mer og bedre veiledning om innovative anskaffelser. Det er stor etterspørsel og mange som ønsker å jobbe mer innovativt, understreker avdelingsdirektør avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring i sin kommentar til Norsk Vann-undersøkelsen (DFØ).

Bli den første til å kommentere på "Trenger innovative anskaffelser, men mangler kompetanse og kapasitet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.