Private viktig i velferden, men det offentlige må stille tydelige krav og følge opp

Anbud365: Private viktig i velferden, men det offentlige må stille tydelige krav og følge oppHovedpoenget i tjenesteproduksjon bør være: Er tjenestene gode, oppfyller de kravene, oppfyller de regelverkene, møter de innbyggernes behov for tjenestene? Det må være det avgjørende, ikke organisasjonsformen, slik statsråd Anniken Hauglie ser det. (foto: Jan Richard Kjelstrup).

Skriv ut artikkelen

Private aktører er viktig for norsk velferd, for norske helsetjenester og også for tjenester innenfor barnevern. Men det offentlige, som kjøper tjenestene, må være tydelig på hva slags kvalitet tjenestene skal ha, hvilken kvalitet man forventer at tjenestene skal gi til de brukerne de er ment å nå, og at bestillerne av tjenestene, altså stat og kommune, er tydelig på å følge opp de kontraktene man har med de aktørene som leverer tjenestene. Dette var arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies budskap i Stortinget nylig.

Det var i spørretimen i Stortinget Per Olaf Lundteigen (Sp) spurte om statsråd Hauglie ville gå inn for at offentlige, enten det er stat eller kommune, som setter omsorgsarbeid ut på anbud, må stille krav til fast ansettelse med norske, tariffestede lønns- og arbeidsvilkår for å få likeverdig konkurranse.

Til det svarte hun at det allerede er en forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter som også legger rammene for hvilket regelverk som skal gjelde når man skal sette ut tjenester eller annet på anbud. Det betyr f.eks. at leverandøren skal gi sine ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår, tilsvarende allmenngjorte ordninger eller annet.

Forutsetter at kontraktene følges opp

– Men vi forutsetter – og dette er et viktig poeng – at når det offentlige, enten det er stat eller kommune, kjøper tjenester av eksterne, så følger man opp de kontraktene, fremholdt hun. Det er viktig. Det er bakgrunnen for at regjeringen i tildelingsbrevene til etatene i 2018 – noe som videreføres i tildelingsbrevene til etatene i år – påpekte betydningen av at offentlige etater og virksomheter skal følge opp sine kontrakter, nettopp for å sikre bl.a. gode lønns- og arbeidsvilkår og at tjenestene holder god kvalitet.

Hun ville ikke pålegge alle kommunene en bestemt måte å gjøre dette på: – Kommunene skal allerede i dag stille krav om forsvarlige arbeids- og lønnsvilkår, tilsvarende de vilkårene som er i sektoren for øvrig sa hun.

Private er viktig for norsk velferd

Det var ikke bare Lundteigen som viste interesse for private i velferdstjenestene på oppdrag for det offentlige. Arbeids- og sosialministeren fikk dermed mye taletid til å klargjøre sine synspunkter: På generelt grunnlag mente hun at private aktører er viktig for norsk velferd, for norske helsetjenester og også for tjenester innenfor barnevern. Men det er viktig at det offentlige, som kjøper tjenestene, er tydelig på hva slags kvalitet tjenestene skal ha, hvilken kvalitet man forventer at tjenestene skal gi til de brukerne de er ment å nå, og at bestillerne av tjenestene, altså stat og kommune, er tydelig på å følge opp de kontraktene man har med de aktørene som leverer tjenestene.

Hovedpoenget i tjenesteproduksjon bør være: Er tjenestene gode, oppfyller de kravene, oppfyller de regelverkene, møter de innbyggernes behov for tjenestene? Det må være det avgjørende, ikke organisasjonsformen, fremhevet statsråden, og opplyste at i en del anbudsutsettelser hvor man kjøper tjenester, er det også krav om utbytte. Det er ikke sånn at man kan ta hva som helst for de tjenestene man leverer. Det er krav om både lønns- og arbeidsvilkår, og det er til dels også ofte krav om utbytteregler.

Bli den første til å kommentere på "Private viktig i velferden, men det offentlige må stille tydelige krav og følge opp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.