Selvfølge ikke å inngå kontrakter med noen som driver sosial dumping

Anbud365: Selvfølge ikke å inngå kontrakter med noen som driver sosial dumpingStortingsrepresentant Freddy André Øvstegård spurte og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte – om mulig sosial dumping i en anskaffelse. (foto/Kjerkol: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor).

Skriv ut artikkelen

Det er en selvfølge at våre underliggende etater ikke skal inngå anbudskontrakter med virksomheter som driver med sosial dumping, slo helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fast i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. I spørsmålet lå det en antydning om at en anskaffelse i regi av en underliggende etat kunne ha elementer av sosial dumping ved seg. Det avviste statsråden – med utgangspunkt i de opplysningene hun hadde fått fra den aktuelle etaten.

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård ville uteske helse- og omsorgsministerens mening om at underliggende etater inngår anbudskontrakter med virksomheter som driver med noe som kan fremstå som sosial dumping. Bakgrunnen var en kontrakt inngått av Nasjonalt senter for innreise.

I sitt svar opplyste helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at Nasjonalt kontrollsenter for innreisende er opprettet for å avlaste kommunene med å følge opp innreisende til Norge. Helfo har selv en grunnbemanning av tjenesten, men det er behov for at tjenesten kan eskaleres med bemanning fra ekstern leverandør. Av den grunn er det gjennomført en anskaffelse der kontrakten ble vunnet av Maskineriet AS.

Stilt de vanlige kravene

Det fremgår av svaret at Helfo stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i alle anskaffelser, også i den aktuelle avtalen. Det blir også bl.a. krevd skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt, samt utfylling av egenerklæringsskjema (ESPD). Konkret for Nasjonalt kontrollsenter for innreisende inneholder avtalen krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår. Helfos vurdering er at det er stilt de krav som er vanlige å stille i slike anskaffelser.

Til informasjon har Helfo nylig kunngjort ny konkurranse om tilsvarende tjeneste for en periode ut i 2022, men tilbudsfrist er ikke utløpt, og konkurransen pågår. I konkurransegrunnlaget er kvalitet vektet noe høyere enn i forrige konkurranse, opplyste statsråden. I kvalitetsvurderingen inngår ytterligere spørsmål og egenerklæring knyttet til lønns- og arbeidsforhold og sosial dumping mv.

«Stand-by-tjeneste»

I svaret fra Kjerkol heter det at pandemiens natur med varierende smittetrykk gjør at det er stor usikkerhet knyttet til bemanningsbehovet på Nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Det kan gi seg utslag i kortvarige oppdrag fra Helfo. Dette kan gi leverandører utfordringer knyttet til å kunne beholde ansatte i løpende arbeidsforhold når Helfo nedbemanner Nasjonalt kontrollsenter for innreisende. For å bøte på dette har Helfo tatt med i konkurransen at de ønsker at leverandøren priser inn en “stand-by-tjeneste” for det tilfellet at tjenesten raskt skal kunne oppbemannes ved økning i smittetrykket. Leverandøren bes også om å beskrive plan for gjennomføring av opp- og nedskalering samt å beskrive hvilke tiltak de planlegger å ta for å unngå oppsigelser av innhentede veiledere ved en evt. nedskalering. Helfo har også forbeholdt seg retten til å utføre revisjon/kontroll av oppdraget etter avtaleslutt.

– På bakgrunn av Helsedirektoratets redegjørelse mener jeg at Helfo har stilt de krav som er vanlig å stille i slike anskaffelser, slo helse- og omsorgsministeren fast, og: Det er en selvfølge at våre underliggende etater ikke skal inngå anbudskontrakter med virksomheter som driver med sosial dumping.

Bli den første til å kommentere på "Selvfølge ikke å inngå kontrakter med noen som driver sosial dumping"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.