Skal vurdere tiltak som motvirker svekkede pensjonsvilkår i anbud

Anbud365: Skal vurdere tiltak som motvirker svekkede pensjonsvilkår i anbudPensjonsvilkår og anbud ble tema for saker i Stortinget i to dager nylig, og tre SV-representanter fikk gjennomslag for forslag som nettopp gjaldt dette temaet.

Skriv ut artikkelen

Flertallet på Stortinget har bedt regjeringen vurdere hvordan man kan motvirke at bruk av anbud i offentlig sektor svekker ansattes pensjonsvilkår. Det fremgår av stortingsdebatten om et representantforslag nylig. I sin begrunnelsen peker forslagsstillerne bl.a. på at i anbudsrunder i offentlige virksomheter ser man ofte at det er kutt i pensjon og lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som gjør at private aktører vinner anbud.

Bakgrunnen for saken var et representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Gina Barstad og Kari Elisabeth Kaski – alle SV – om å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter.

Under behandlingen av forslaget i Stortinget nylig (Innst. 197 S 2017-2018) ble det flertall for følgende forslag: Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan det kan motvirkes at bruk av anbud i offentlig sektor, herunder ved virksomhetsoverdragelse og skifte av leverandør, svekker ansattes pensjonsvilkår.

Gjør at private vinner

I følge forslagsstillerne går det ofte ut over de ansattes lønns- og pensjonsvilkår når offentlig sektor privatiserer virksomheter. I anbudsrunder i offentlige virksomheter ser man ofte at det er kutt i pensjon og lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som gjør at private aktører vinner anbud. Særlig eldre arbeidstakere kan oppleve å tape mye på dette, uten mulighet til å påvirke egne rettigheter, kort tid før pensjonsalder.

Fordi pensjon i liten grad er tariffestet i privat sektor, fremholder forslagsstillerne, vil gjentatte anbudsrunder for eksempel hvert fjerde år kunne medføre en spiral nedover, med stadig dårligere pensjonsvilkår som innsatsfaktor for å vinne nye anbud. Forslagsstillerne mener at offentlige oppdragsgivere ikke skal være med på å presse ned pensjoner, lønns- og arbeidsvilkår.

I debatten i Stortinget sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at etter hennes syn bør ikke type tjenestepensjonsordning inngå som et krav i offentlige anskaffelser. Virksomhetene er nærmest til å vurdere hvilken pensjonsordning som skal gjelde.

Eldreomsorg i kommunene

I spørretimen nylig spurte Lise Christoffersen (A) nettopp om hva regjeringen vil gjøre for å sikre ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting og/eller privatisering av eldreomsorgstjenester i kommunene. Hun henviste da til stortingsvedtaket nylig, der flertallet bad regjeringen vurdere hvordan en kan motvirke at bruk av anbud i offentlig sektor svekker ansattes pensjonsvilkår.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen svarte bl.a. at når det gjelder krav om pensjonsrettigheter på et visst nivå, må dette også vurderes opp mot EØS-retten. Forskriften om lønns- og arbeidsvilkår regulerer bare hva offentlige oppdragsgivere skal stille krav om, ikke hva de kan velge å stille krav om. Det er ikke gjort en fullstendig vurdering av hvorvidt det er rom for å stille krav om andre lønns- og arbeidsvilkår, f.eks. pensjonsrettighetene på et visst nivå.

Statsråden understreket dessuten at det er opp til den enkelte kommune om den ønsker å benytte seg av private leverandører – og eventuelt også av fritt brukervalg. Kommunenes ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige tjenester til pasient og bruker ligger fast. Helse- og omsorgstjenesteloven åpner for at kommunen kan inngå avtaler med andre offentlige eller private aktører om tjenesteytingen.

Bli den første til å kommentere på "Skal vurdere tiltak som motvirker svekkede pensjonsvilkår i anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.