Slik skal offentlige innkjøp bidra til næringsutvikling og bærekraft i helse og omsorg

Anbud365: Slik skal offentlige innkjøp bidra til næringsutvikling og bærekraft i helse og omsorgStatsrådene Ingvild Kjerkol og Jan Christian Vestre har lagt fram et veikart for helsenæringen. Gjennom 41 tiltak er det meningen at veikartet skal bidra til lønnsom næringsutvikling og bærekraftige helse- og omsorgstjenester (foto: NFD / David Tvetene).

Skriv ut artikkelen

Sørge for økt bevissthet i offentlig sektor om innkjøpsansvar. Det er ett av 12 tiltak fra det nye veikartet for helsenæringen som regjeringen fremhever blant de i alt 40 foreslåtte tiltak. Veikartet som nylig ble lagt frem, skal bidra til lønnsom næringsutvikling og bærekraftige helse- og omsorgstjenester. For at det skal skje, forventer regjeringen at helse- og omsorgstjenestene bruker innkjøpsmakten sin klokt, og utnytter handlingsrommet de har for dialog med markedet. Leverandørdialog står sentralt.

Veikartet er innrettet mot den delen av næringslivet som utvikler legemidler, medisinsk utstyr og digitale verktøy.

I «Veikart Helsenæring» heter det at felles og samordnet leverandørdialog på de områdene som er høyt prioritert i kommunal sektor, er et sentralt virkemiddel for å sikre felles og god leverandøroppfølging i dialog med helsenæringen. Sektoren er avhengig av leverandører for å få gode løsninger, pasientjournalsystemer og velferdsteknologiske løsninger spesielt.

Standarder og rammeverk

Felles og samordnet leverandørdialog kan gi kommunene verktøy for å styrke sin kundekraft, og øke forutsigbarheten ved anskaffelser gjennom blant annet å utvikle felles standarder og rammeverk som understøtter deres behov, skriver regjeringen. Samordnede krav og forventninger fra kommuner og fylkeskommuner kan også bidra til forutsigbarhet for leverandørene, legge grunnlaget for å utvikle de kommunale systemene i en retning som dekker kommunesektorens behov – og som også legger til rette for innovasjon, utprøving, og skalering av løsninger.

Regjeringen forventer at helse- og omsorgstjenestene bruker innkjøpsmakten sin klokt, og utnytter handlingsrommet de har for dialog med markedet. Samtidig må næringslivet kjenne til disse tjenestenes behov, dokumentasjonskrav og regulatoriske rammer, heter det.

300 dialogmøter om legemidler

I spesialisthelsetjenesten eier de fire helseregionene sammen Sykehusinnkjøp HF. I perioden 2020–2022 har Sykehusinnkjøp HF levert 2 700 anskaffelser med en total verdi på ca. 71 mrd. kroner. 80% av anskaffelsene ble gjort for et helseforetak. I verdi utgjorde nasjonale anskaffelser to tredeler. Sykehusinnkjøp HF gjennomfører årlig omkring 300 dialogmøter knyttet til legemidler alene.

Europakommisjonen har store strategiske anskaffelser innenfor helsefeltet, og bruker også dette for å sette ut drift og utvikling av ulike tjenester på anbud. Norsk næringsliv kan konkurrere om anbudskontraktene på lik linje med aktører i EU-land.

Bli den første til å kommentere på "Slik skal offentlige innkjøp bidra til næringsutvikling og bærekraft i helse og omsorg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.