Leverandør med advarsel mot forsøk på å innskrenke innsynsretten

Anbud365: Leverandør med advarsel mot forsøk på å innskrenke innsynsrettenOffentlig oppdragsgiver har behov for en slik rettslig avklaring om deres rett til tilbakehold av fortrolige opplysninger, poengterer prosjekt- og byggeledelsesfirmaet Advansia i et innspill til Anskaffelsesutvalget. Christopher Klepsland er adm.dir. i Advansia.

Skriv ut artikkelen

Flere offentlige oppdragsgivere har overfor Anskaffelsesutvalget klaget sin nød over den arbeidsbyrden innsynsretten medfører. Nå svarer leverandøren Advansia og slår fast at utvalget ikke har mye å gå på når det gjelder å innskrenke denne retten. De foreslåtte innstramningene i leverandørenes innsynsrett står dessuten i misforhold til lovgivers visjon om å være et foregangsland på åpenhet, slår Advansia fast. Kompetanseheving, oppdatering og forenkling av innsynsregelverket er veien å gå, mener leverandøren.

Advansia er en leverandør av prosjekt – og byggeledelse, og har levert synspunkter til de høringsinnspillene til Anskaffelsesutvalget som gjelder inngrep i leverandørenes innsynrett. De mener at handlingsrommet til utvalget på dette området er svært begrenset.

Ikke tungtveiende nok

Hensynet til offentlig oppdragsgivers arbeidsbelastning alene er ikke tungtveiende nok, heter der, nye unntaksreguleringer må begrunnes i noe mer. De foreslåtte innstramningene i leverandørenes innsynsrett står dessuten i misforhold til lovgivers visjon om å være et foregangsland på åpenhet, som bl.a. viser seg ved Ytringsfrihetskommisjonens forslag til tiltak for å utvide innsynsretten i Norge.

– Vi har, fremholder Advansia, forståelse for at innsynssaker krever mye av offentlige oppdragsgivere og anerkjenner behovet for å imøtegå utfordringene. Vi har imidlertid tro på at forslagene i NOU 2022:9 (Ytringsfrihetskommisjonens utredning. Red.anm.) til kompetanseheving i forvaltningen, oppdatering og forenkling av innsynsregelverket og etablering av et uavhengig klageorgan som blant annet gir saksbehandlere mer tilgang til praksis for ulike typetilfeller av opplysninger, vil avhjelpe ressursbruken og kvaliteten på saksbehandlingen.

Behov for veiledning

Dessuten mener Advansia at det er behov for anskaffelsesspesifikke veiledninger om innsyn. Spesielt etterlyses veiledninger som særlig setter søkelys på å utlede presise rettsregler for alle unntaksbestemmelser av betydning for offentlige anskaffelsesprosesser. Veiledning trengs som kan fremstille vurderingene som gjøres etter ulike anskaffelsesdokumenter, med rettspraksis som illustrerer generelle utgangspunkter for ulike typetilfeller av opplysninger. Dessuten, fremgår det av innspillet til Anskaffelsesutvalget, er det behov for å presisere og tilgjengeliggjøre hensynene bak unntaksreglene for å avhjelpe saksbehandleres merinnsynsvurderinger og eksemplifisere sladdingen i ulike anskaffelsesdokumenter.

Regeljusteringer

Advansia anbefaler at Anskaffelsesutvalget vurderer å innta en innsynsrett etter FOA § 7-3, til leverandører som deltar i anskaffelseskonkurranser til offentlig oppdragsgivere som faller utenfor virkeområdet til offentleglova, for å oppdatere regelverket i tråd med rettsutviklingen på området. Likeledes at utvalget presiserer ordlyden i FOA § 7-4 (2), slik at det klarlegges om bestemmelsen er ment å omfatte det samme som, eller mer enn forretningshemmeligheter etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Offentlig oppdragsgiver har behov for en slik rettslig avklaring om deres rett til tilbakehold av fortrolige opplysninger, poengterer Advansia.

Utvalget bør også tydeliggjøre at oppdragsgivers rett til å tilbakeholde opplysninger av fortrolig karakter i konkurransegrunnlaget for del III anskaffelser, forutsetter at tiltakene i FOA § 14-3 (3) er ivaretatt. FOA § 7-4 (2) regulerer oppdragsgivers rett til å stille krav til leverandørene om å beskytte informasjon av fortrolig karakter som gjøres tilgjengelig for dem i forbindelse med en anskaffelse.

Bli den første til å kommentere på "Leverandør med advarsel mot forsøk på å innskrenke innsynsretten"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.