Statlige konsulentutgifter på vei ned

Anbud365: Statlige konsulentutgifter på vei nedEngasjement av eksterne konsulenter skal i hvert enkelt tilfelle vurderes opp mot å rekruttere aktuell kompetanse til organisasjonen, ifølge helse– og omsorgsminister Bent Høie.

Skriv ut artikkelen

Kostnadene til konsulentbruk i de regionale helseforetakene og deres underliggende virksomheter er på vei ned. I 2015 var de lavere enn i 2014, og de var 10 prosent lavere enn i 2013, opplyste helse– og omsorgsminister Bent Høie i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Det var stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (a) som lurte på hvor mye de fire regionale helseforetakene og deres underliggende etater brukte på konsulenter i hhv. 2014 og 2015. Han ville vite om det var skjedd en reduksjon i bruken sammenlignet med foregående år målt i både årsverk og kroner, og hvilke tiltak statsråden hadde iverksatt for å motvirke unødvendig konsulentbruk her.

Vanskelig å anslå årsverk

– Det er, sa statsråd Høie bl.a. i sitt svar, vanskelig å anslå den konkrete bruken av konsulenter i årsverk, da det i avtalene med konsulentselskapene ofte ligger innen fastpriselementer. Bruken av konsulenter vil variere mellom helseforetak og over tid, som følge av hvilke prosjekter og oppgaver det enkelte helseforetak står ovenfor.

Statsråden slo fast at helseforetakene fortrinnsvis skal bruke eksterne konsulenter på områder der det er behov for kompetanse eller kapasitet utover det som er tilgjengelig i egen organisasjon og for en tidsbegrenset periode. Engasjement av eksterne konsulenter skal i hvert enkelt tilfelle vurderes opp mot å rekruttere aktuell kompetanse til organisasjonen.

Samling av kompetanse

I tillegg er det etablert nasjonale helseforetak for å samle kunnskap og kompetanse og for at helseforetakene skal kunne benytte kompetanse på tvers av helseregioner. Sykehusbygg HF, Nasjonal IKT HF og Sykehusinnkjøp HF besitter i dag en samlet kompetanse som tidligere var ulikt fordelt i regionene. – Jeg forventer at samling av kompetanse innen bygg, IKT og innkjøp i sektoren vil bidra til å redusere behovet for eksterne konsulenter, men samtidig vil det kunne være slik at helseforetakenes kjøp fra nasjonale helseforetak regnskapsmessig håndteres som kjøp av konsulenttjenester, konstaterte helse– og omsorgsminister Høie.

Bakgrunn for spørsmålet

Som bakgrunn for sitt spørsmål minnet Micaelsen om at konsulentbruken i helseforetakene ble kritisert av statsråd Bent Høie den gang han ledet Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. Også et svar fra statsråd Høie på et tidligere spørsmål fra Stortinget ble trukket fram.

Høie sa den gang at han var opptatt av å redusere unødvendig konsulentbruk og at egne ansatte burde benyttes i omstillingsprosjekter. På IKT og bygg-/anleggsområdet er det stor bruk av eksterne konsulenter.  Han sa han ville ta initiativ til endringer på disse områdene i 2014, som vil gjøre helseregionene bedre rustet til å ivareta disse oppgavene selv i årene framover.  Statsråden lovet å analysere konsulentbruken mer inngående og vurdere nye tiltak for å sikre en mer moderat bruk av eksterne konsulenter.

Bli den første til å kommentere på "Statlige konsulentutgifter på vei ned"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.