Begrenset tilgang på risikoavlastning; bremser bruk av innovative anskaffelser

Anbud365: Begrenset tilgang på risikoavlastning; bremser bruk av innovative anskaffelserI 2024 ønsker Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) å gjøre ytterliggere kartlegginger for resultater på næringsvekst og gevinstrealisering i de innovative anskaffelsene hvor de har vært involvert, fremgår det av programmets årsrapport for 2023. På bildet, daglig leder i LUP, Ingebjørg Harto (foto: Moment Studio).

Skriv ut artikkelen

Tilgangen på risikoavlastningsmidler til innovasjonspartnerskap og førkommersielle anskaffelser er avgjørende, men disse er fortsatt svært begrenset. Dette har stoppet igangsettingen av nye innovative anskaffelser i stor utstrekning. Dette er svært uheldig, fremgår det av 2023-årsrapporten fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Tilgang på risikoavlastning for innkjøpere og leverandører er essensielt for å utløse det betydelige potensial LUP har for å mobilisere innovative anskaffelser, heter det.

Det fremgår av årsrapporten at det i fjor ble satt i gang 26 innovative anskaffelser. Disse involverte 58 ulike offentlige virksomheter spredt over hele landet, blant disse 16 statlige virksomheter, 3 andre, 2 fylkeskommuner og 37 kommuner. Ti av disse er anskaffelser av innovasjon og 16 er innovasjonsvennlige anskaffelser. Syv er fellesprosesser hvor flere offentlige virksomheter sammen utfordrer næringslivet til å utvikle nye løsninger. Fire av prosessene er StartOff-prosjekter.

145 virksomheter med

I de anskaffelsene som ble satt i gang i fjor, fordeler kommunene seg slik: 17 store kommuner (<20 000 innbyggere), 16 mellomstore kommuner (5000-20 000 innbyggere) og 4 små kommuner (0-4999 innbyggere).

Det var totalt 64 aktive innovative anskaffelser i 2023, de igangsatte inkludert, som alt i alt involverte 145 ulike offentlige virksomheter innovative anskaffelser som LUP jobbet med.

Fagområdene

Fagområdene de innovative anskaffelsene er satt i gang innenfor gjenspeiler satsingene og prioriteringene i LUP: Bygg og anlegg: 7, helse, omsorg og velferd: 9, vann og avløp: 3, infrastruktur: 2, transport: 1, klima og miljøløsninger: 2 og digitalisering: 2.

De fleste av anskaffelsene som ble igangsatt i 2023 er i behovsfasen, og 8 anskaffelser er allerede i anskaffelsesfase eller ferdige. Det operative arbeidet og resultatene viser at satsingen har ført til flere aktiviteter på disse områdene.

Risikoavlastning

– Andelen innovative anskaffelser er fortsatt lav, konstaterer LUP-leder Ingebjørg Harto i årsrapporten, der det også heter:

– Tilgangen på risikoavlastningsmidler til innovasjonspartnerskap og førkommersielle anskaffelser gjennom virkemiddelapparatet er avgjørende – og disse er fortsatt svært begrenset. Dette har stoppet igangsettingen av nye innovative anskaffelser i stor utstrekning. Dette er svært uheldig, ikke minst når man ser resultatene av innovasjonspartnerskap så langt – hvor 12 av 14 avsluttete innovasjonspartnerskap har gått til kjøp.

Betydelig potensial

I oppsummeringen i årsrapporten pekes det på at det er et betydelig potensial for LUP til å mobilisere innovative anskaffelser og bidra til bedre løsninger og næringsvekst. Imidlertid er dette avhengig både av å bygge et bredere og større partnerskap, videreføre og utvikle mandater fra departementene for forutsigbar finansiering for å bygge og opprettholde kapasitet. – I tillegg er tilgang på risikoavlastning for innkjøpere og leverandører essensielt, heter det.

SMB

I 2023 ble 20 små og mellomstore offentlige virksomheter involvert i innovative anskaffelser som ble igangsatt samme år. Vi har slik bidratt til at flere små og mellomstore offentlige virksomheter og kommuner får bistand til å gjennomføre innovative anskaffelser

Bli den første til å kommentere på "Begrenset tilgang på risikoavlastning; bremser bruk av innovative anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.