Sykehusinnkjøp: Avtalevolum opp 40%, ressurstilvekst 3%

Anbud365: Sykehus-behandlingen bør være utgangspunkt for kriterievalg i helse-anskaffelserVerdibaserte anskaffelser går et skritt videre enn økonomisk mest fordelaktig. Det er basert på ideen om at anskaffelser bør evalueres basert på hva resultatene betyr for pasientene, skriver Kjetil Istad, adm. dir i Sykehusinnkjøp.

Skriv ut artikkelen

Mens antatt vekst i etterspørselen på avtaler som skal håndteres av Sykehusinnkjøp, er i underkant av 40 % fra 2018 til 2019, er de operative ressursene økt med rundt 3% i samme periode. Dette betyr at et raskt økende volum effektueres med en mindre økning av ressurser, konstaterer adm. dir. Kjetil M. Istad i helseforetaket i en sak som ble lagt frem for styret for kort tid siden.

I styresaken heter det likevel at anskaffelsene i all hovedsak følger de prioriteringene som kundene – helseforetakene – ønsker. Og dialogen med kundene om de prosjektene som ikke følger oppsatt tidsplan, betegnes som god.

Totalt er det p.t registrert 820 avtalte prosjekter i anskaffelsesplanen for 2019. Av disse har 527 status «Iht plan» (64 %) mens 293 prosjekter har status «Ikke iht plan» (36 %).

Det er et overheng av prosjekter fra anskaffelsesplanene for 2017 og 2018 som ikke er avsluttet/startet, ifølge styresaken. Dette utgjør totalt 219 prosjekter. Av disse hører 185 prosjekter til anskaffelsesplan 2018 og 34 til anskaffelsesplan 2017 eller tidligere.

Økning i antall anskaffelser i år

“Ikke-planlagte” anskaffelser utgjør 23 % av anskaffelsene i 2019 i foretaket pr august. Inn i 2019 er det et overheng på «ikke-planlagte» prosjekt fra 2018. Disse utgjør 42 prosjekter.

Adm. dir opplyser at det er økning i antall anskaffelser hittil i år, sammenlignet med 2018. Antall anskaffelser på plan 2018 var 555. I tillegg kommer 261 ikke-planlagte anskaffelser – totalt 816. Ved utgangen av august i år var det meldt inn 1011 anskaffelser.

Raskt økende volum

All erfaring tilsier at antall ikke-planlagte anskaffelser vil øke i siste tertial, fremgår det av styredokumentene. Et forsiktig estimat vil være ca. 1125 anskaffelser ved utgangen av 2019. Med dette estimatet vil foretaket ha en vekst i etterspørselen på i underkant av 40 % fra 2018 til 2019. I samme periode har de operative ressursene økt med rundt 3%. Dette indikerer at et raskt økende volum effektueres med en mindre økning av ressurser.

Legges estimatene vil veksten i antall ikke planlagte oppdrag være ca. 45% og utgjøre 1/3 av de samlede anskaffelsene i 2019. Dialog med helseforetakene pågår når det gjelder i forhold til anskaffelsesplan 2020, opplyser adm. dir til sitt styre. De foreløpige tilbakemeldinger på anskaffelsesbehovet for 2020 tilsier at veksten i etterspørselen vil fortsette. Det foreligger ingen konkrete tall knyttet til arbeidet med innmeldte behov, men administrerende direktør vil komme tilbake til styret i desember med en nærmere redegjørelse om status i anskaffelsesplan 2020.

Bli den første til å kommentere på "Sykehusinnkjøp: Avtalevolum opp 40%, ressurstilvekst 3%"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.