Fikk skrape for håndtering av innsynsbegjæring i anbudskonkurranse

Anbud365: Fikk skrape for håndtering av innsynsbegjæring i anbudskonkurranseSivilombudsmann Aage Thor Falkanger er ikke fornøyd med Helse- og omsorgsdepartementets behandling av en innsynsbegjæring i forbindelse med en anbudskonkurranse (foto: Mona Ødegård).

Skriv ut artikkelen

Helse- og omsorgsdepartementet får skrape av Sivilombudsmannen i forbindelse med en begjæring om innsyn som gjaldt en anbudskonkurranse. Ny vurdering må til, krever ombudsmannen, som ikke kan se at departementet har foretatt en tilstrekkelig selvstendig og konkret vurdering av om vilkårene for unntak fra offentlighet er oppfylt. Departementets begrunnelse er også mangelfull, heter det, og det fremstår derfor som uklart i hvilken grad departementet har foretatt den vurderingen som kreves av de opplysningene det er bedt om innsyn i.

Bakgrunnen for saken var anbudskonkurransen som gjaldt luftambulansetjenesten fra juli i år. Her var både Lufttransport FW AS og Babcock Scandinavian AirAmbulance AS tilbydere. Saken for Sivilombudsmannen gjelder Lufttransports begjæring av juni 2018 om innsyn i Babcocks fire inngitt tilbud.

Helse- og omsorgsdepartementet stadfestet i oktober 2018 helseforetaket Luftambulansetjenestens delvise avslag av juni samme år. I forbindelse med klagebehandlingen fikk departementet bare oversendt Babcocks endelige tilbud, og i sitt vedtak av oktober i fjor ble bare det oversendte tilbudet vurdert. Departementet begrunnet det med at de fire tilbudene er sammenliknbare hva spørsmålet om forretningshemmeligheter gjelder, slik Luftambulansetjenesten HF hadde opplyst.

Luftambulansetjenesten viste i sitt vedtak av juni 2018 til en vurdering av taushetsplikt i de samme dokumentene sommeren 2017.

Var det kommet til nye forhold?

Et sentralt spørsmål var om det ifølge departementet var kommet til nye forhold det siste året som medførte at noen av opplysningene ikke fortsatt var å anse som forretningshemmeligheter.

Taushetsplikten er ikke til hinder for bruk av opplysninger som allerede er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder, fremholder Sivilombudsmannen. Taushetsplikten kan variere over tid. Tiden som går kan medføre at et forretningsforhold som tidlige var taushetsbelagt, mister relevans. Priser, økonomiske utregninger og valg av tekniske løsninger som er skreddersydd et konkret tilbud, vil ofte ikke være taushetsbelagt når den aktuelle konkurransen er ferdig. I en uttalelse fra lovavdelingen heter det likevel at dersom prisopplysningene kan brukes i senere forhandlinger, vil de være taushetsbelagt også etter at konkurransen er avsluttet. Dette må antas å gjelde også for annet enn prisopplysninger.

Behov for etterprøvbarhet og kontroll

Allmenheten har imidlertid behov for etterprøvbarhet og kontroll av offentlige anbudskonkurranser, poengterer ombudsmannen. Avtaler det offentlige inngår med private, innebærer bruk av offentlige midler. Den som påberoper taushetsplikten, må begrunne hvorfor opplysningene skal unntas offentlighet. Begrunnelsen må knyttes til konkrete omstendigheter, men likevel slik at den ikke røper de aktuelle opplysningene.

Sivilombudsmannen skriver at det i denne saken er vanskelig å lese ut fra departementets begrunnelse hvilke konkrete omstendigheter og hensyn som ligger til grunn for avslaget på innsynsbegjæring. Det fremstår derfor som uklart i hvilken grad departementet har foretatt en selvstendig og konkret vurdering av de opplysningene det er bedt om innsyn i. Departementet har tatt til orde for at departementets prøving er begrenset til å vurdere om situasjonen er endret etter at innsyn ble vurdert sommeren 2017 samtidig som det har opplyst at det har foretatt en selvstendig og konkret vurdering.

Ber om ny vurdering

– Ombudsmannen ber departementet om å foreta en ny vurdering av saken og sende en kopi av den nye vurderingen hit innen 6. september 2019. I den fornyede vurderingen bes departementet om å lage en oversikt over de dokumentene klagen gjelder med en angivelse av eventuell unntakshjemmel for det enkelte dokumentet. Tidligere oversendelser har manglet enkelte dokumenter. Alle dokumentene innsynsbegjæringen gjelder, bes derfor oversendt på nytt i usladdet og sladdet versjon, konkluderer ombudsmannen.

Bli den første til å kommentere på "Fikk skrape for håndtering av innsynsbegjæring i anbudskonkurranse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.