Tar grep for å fase ut helse- og miljøskadelige stoffer ved kjøp av medisinske produkter

Anbud365: Tar grep for å fase ut helse- og miljøskadelige stoffer i medisinske produkterStyret ser det som viktig at Sykehusinnkjøp HF er ledende i arbeidet med miljø- og klimavennlige anskaffelser, heter det i en styresak signert helseforetakets nyansatte adm.dir. Bente Hayes.

Skriv ut artikkelen

Indirekte utslipp fra vare- og tjenesteanskaffelser i Sykehusinnkjøp utgjør over 80 % av de totale klimautslippene til spesialisthelsetjenesten i Norge. Nå skal helseforetaket ta i bruk innovasjon for å fase ut helse- og miljøskadelige stoffer i medisinske produkter – første rekke bytte fra PVC til PVC-frie produkter. Deres miljøpolicy krever at det stilles strenge kjemikaliekrav for å ivareta ansatte og pasienter.

Sykehusinnkjøp har en miljøpolicy for anskaffelser, med tilhørende restriksjonsliste for helse- og miljøskadelige stoffer. Som en konsekvens av iverksettelse av denne policyen, ble det nylig lagt fram en sak i styret om å ta i bruk innovasjon i avtaleperioden for å fase ut helse- og miljøskadelige stoffer i medisinske produkter.

Utfasing vil kunne oppnås i hovedsak, heter det, gjennom en aktiv avtaleforvaltning og økt utprøving enten i avtaleperioden eller i forarbeidet til anskaffelser, for å sikre aksept hos medisinskfaglig personell for bytte til alternative materialer og/eller kjemikalier i medisinske produkter der funksjonskravene er ivaretatt. Det finnes helse- og miljøvennlige alternativer på de fleste produktområder.

Insentiv til produktutvikling

For produkter hvor det ikke finnes alternativer på markedet uten stoffer på restriksjonslisten, særlig PVC-frie produkter, anbefaler Sykehusinnkjøps adm.dir. Hayes å ta i bruk insentiv for produktutvikling i avtaleperioden. Dette gjelder bare et fåtalls produkter.

Indirekte utslipp fra vare- og tjenesteanskaffelser i Sykehusinnkjøp utgjør over 80 % av de totale klimautslippene til spesialisthelsetjenesten i Norge. Sykehusinnkjøp skal stille strenge kjemikaliekrav for å ivareta ansatte og pasienter, og bidra til det nasjonale målet om stans av bruk og utslipp av kjemikalier på prioritetslista. Dette er i tråd med gjeldende miljøpolicy.

Fra PVC til PVC-fritt

Det er særlig bytte fra PVC til PVC-frie produkter som vil bidra til utfasing av helseskadelige stoffer, fremgår det av styresaken. Som hovedregel finnes det i dag PVC frie-alternativer innenfor nær sagt alle områder innen medisinske forbruksvarer (MFV).EU-kommisjonen jobber for øvrig med en større utredning om utfasing av PVC som del av leveransen på EUs kjemikaliestrategi og EUs nullutslippsvisjon.

Det siste tiåret har det i anskaffelser til spesialisthelsetjenesten blitt et større fokus på å stille krav til samfunnsansvar gjennom anskaffelser og avtaleoppfølging. Det har vist seg at dette i liten grad har ført til prisøkninger, og det har dermed heller ikke vært mye diskusjon om hvorvidt slike krav skal stilles i anskaffelsene. Det at Sykehusinnkjøp skal være en pådriver innen miljø og samfunnsansvar, betyr at det ved noen tilfeller vil være nødvendig med økte økonomiske kostnader i enkelte anskaffelser for på den måten sikre samfunnsmessige gevinster ved å anskaffe mer helse- og miljøvennlige produkter.

Bli den første til å kommentere på "Tar grep for å fase ut helse- og miljøskadelige stoffer ved kjøp av medisinske produkter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.