Utfordrende å kjøpe miljøvennlig, enklere med nye regler

Anbud365: Utfordrende å kjøpe miljøvennlig, enklere med nye reglerPå Søndre Borgen Sykehjem i Asker, er bleieansvarlig Linda Borgen fornøyd med å få miljømerkede bleier til beboerne (foto: Abena).

Skriv ut artikkelen

Asker og Bærum kommuner gjorde nylig avtale om kjøp av miljømerkede bleier til sine sykehjem. Å velge miljøvennlig er i dag ikke nødvendigvis å velge minste motstands vei. Kommunene og leverandøren, Abena Hygiene, ser frem til de nye reglene for offentlige anskaffelser. Da kan det bli enklere for innkjøperne, samtidig som det blir strengere krav til leverandørene.

Når Asker og Bærum kommuner tidligere har lyst ut anbudskonkurranse for medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter til sine til sammen 21 sykehjem og andre omsorgstilbud, har de lyst ut for hele sortimentet. Denne gangen delte de to kommunene, som ofte samarbeider om innkjøp, opp anbudet i to. Det gjorde at de fikk flere leverandører å forholde seg til.

– Det er ikke så mange aktører på dette markedet, og for å få flere tilbydere, og dermed større konkurranse, ønsket vi å dele opp leveransen. En følge av dette var at vi også kunne vekte miljø høyere på de produktene som hadde høyest miljøpåvirkning, forteller spesialrådgiver Tone Vingen fra anskaffelsesenheten i Bærum Kommune. De fikk flere tilbud, og et større sortiment å velge i, inkludert tilbud fra en leverandør som kunne levere miljømerkede bleier.

– Miljøgevinsten ved å kjøpe eliminasjonsprodukter (inkontinensprodukter) som er fremstilt med miljøvennlige råvarer og produsert på en miljøvennlig måte, er større enn ved annen type medisinsk forbruksutstyr. Derfor var det viktigere å stille miljøkrav når det gjaldt disse produktene, forklarer Vingen.

Utfordrende å skille på miljøkriterier

Bærum Kommunes anskaffelsesenhet har vært ISO-sertifisert på miljø i snart 20 år. Det vil si at miljø har vært godt forankret både med mål og tiltak i mange år. Likevel er det ikke alltid lett å lage gode tildelingskriterier på miljø. For inkontinensdelen vektet de miljø til 25% for på den måten å belønne de som hadde produkter med best miljøprofil. Denne gangen fikk de miljømerkede produktene full uttelling og vant anbudet for delen for inkontinensprodukter.

Det vil gi et stort utslag på kommunenes miljøregnskap. Hvert år brukes nemlig over en million bleier i helsetjenesten i de to kommunene.

1 januar 2017 trer nye anbudsregler i kraft. Da må offentlige innkjøpere kreve egnede rutiner for å ta vare på miljøet og for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter, spesielt for leverandører av produkter med stor risiko for slike brudd. Alle leverandører må vise at de har gode nok rutiner for å avdekke kritikkverdige forhold.  – Vi har stilt slike krav i flere år, men når de nye reglene kommer, kan det bli enklere å formulere kravene, sier Vingen.

Unikt å stille miljøkrav

Selskapet Abena vant konkurransen. De er den eneste produsenten i verden som leverer svanemerkede bleier for voksne. De hadde også flest miljømerkede produkter i sitt sortiment i forbindelse med dette anbudet, og skåret derfor best på miljøkriteriene.

– Dette er første gang en offentlig innkjøper faktisk har vektet miljø så høyt ved innkjøp av produkter innen vår kategori, sier administrerende direktør i Abena Hygiene, Arianne Tischbein, og hun fortsetter:

– Å våge å splitte anbud på denne måten, er et viktig virkemiddel både for å få økt konkurranse, men også for å få flere miljøvennlige produkter. Skal det lønne seg å produsere mer miljøvennlig, må det også stilles strengere krav fra innkjøper, slik som Asker og Bærum kommuner her har gjort. Hun poengterer at hun ser fram til de nye anbudsreglene trer i kraft.

Bli den første til å kommentere på "Utfordrende å kjøpe miljøvennlig, enklere med nye regler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.