Utredning av handlingsrommet for de ideelle likevel ikke klar i år

Anbud365: Utredning av handlingsrommet for de ideelle likevel ikke klar i årRegjeringen er tydelig på målet om å utnytte det handlingsrommet som EØS-retten gir, poengterer statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings– og fiskeridepartementet overfor Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Mandatet til utredningen som skal se nærmere på handlingsrommet for å reservere kontrakter for ideelle aktører, er så omfattende at arbeidet ikke blir klart innen 2016 er omme. Nærings– og fiskeridepartementet tar sikte på at resultatet er klart så tidlig som mulig i 2017, opplyser statssekretær Lars Jacob Hiim til Anbud365.

Regjeringen har i nytt anskaffelsesregelverk lagt opp til å utnytte handlingsrommet for å ivareta ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester maksimalt. Ny anskaffelseslov § 7a gir departementet hjemmel til ved forskrift å gi særskilte regler om anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Bestemmelsen sier at departementet ved utformingen av forskriften særlig skal legge vekt på særtrekkene ved helse- og sosialtjenester. Forskriften skal bidra til å fremme viktige hensyn som mangfold, kvalitet, kontinuitet og brukermedvirkning innenfor dette tjenesteområdet. På dette grunnlag har departementet tatt inn et eget kapittel om anskaffelser av helse- og sosialtjenester i anskaffelsesforskriften der disse hensynene er ivaretatt.

Ekstern juridisk utredning

I tillegg ba næringskomiteen i Stortinget, under stortingsbehandlingen av den nye anskaffelsesloven, regjeringen om å innhente en ekstern juridisk vurdering av handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører innenfor helse- og sosialområdet, blant annet utrede ulike former for samarbeidsmodeller.

– Regjeringen ønsker en nøytral og uavhengig ekstern juridisk utredning av disse spørsmålene. Regjeringen er tydelig på målet om å utnytte det handlingsrommet som EØS-retten gir, poengterer statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings– og fiskeridepartementet overfor Anbud365.

Omfattende mandat

Utredningens mandat er å se nærmere på handlingsrommet for å reservere kontrakter for ideelle aktører. Den skal vurdere og omtale alle muligheter og ulike former for samarbeidsmodeller som kan være egnet til å ivareta ideelle aktører. Utredningen skal også omtale hvordan tilsvarende spørsmål er løst i Sverige og Danmark, og eventuelt i andre relevante EØS-land.

Statssekretær Hiim minner om at Regjeringen opprinnelig tok sikte på at utredningen skulle ferdigstilles innen utgangen av 2016, men: – På grunn av det omfattende mandatet ser departementet imidlertid at dette ikke vil være mulig. Departementet tar sikte på at resultatet er klart så tidlig som mulig i 2017, opplyser han.

Departementet vil ta stilling til hvordan utredningen skal følges opp når resultatet av utredningen foreligger.

Statsråden i Stortinget

Næringsminister Monica Mæland lovte i stortingsdebatten om den nye anskaffelsesloven å gjøre det regjeringen kan for å finne best mulig rammebetingelser for de ideelle. Regjeringen vil samtidig benytte de mulighetene den har til å påvirke rettsutviklingen i EU på dette feltet. I det nye regelverket i de nye direktivene er det en snever reservasjonsadgang. – Den skal evalueres innen 2019, fastslo statsråden.

Bli den første til å kommentere på "Utredning av handlingsrommet for de ideelle likevel ikke klar i år"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.