Avfall: Kan gå utenom kunngjøring og konkurranse hvis fire vilkår oppfylles

Anbud365: Avfall: Kan gå utenom kunngjøring og konkurranse hvis fire vilkår oppfylles– Det følger av EU-domstolens praksis at unntak fra anskaffelsesregelverket tolkes restriktivt, presiserer Advokatfirmaet Wiersholm i et notat til KSBedrift.

Skriv ut artikkelen

Om et kommunalt avfallsselskap tilfredsstiller vilkårene for å benytte unntaket om utvidet egenregi, beror på en konkret vurdering av fire nærmere definerte kriterier i hvert enkelt tilfelle. Det skriver Advokatfirmaet Wiersholm i et notat til KS Bedrift.

Tidligere i år leverte Advokatfirmaet Wiersholm en vurdering på oppdrag fra KS Bedrift. Spørsmålet var om kommuner lovlig kan velge å tildele kontrakt for håndtering av kommunalt næringsavfall til kommunale avfallsselskap uten kunngjøring og anbudskonkurranse etter unntaket om utvidet egenregi.

Kommuner har etter forurensningsloven enerett til å håndtere husholdningsavfall, men er ikke pålagt å samle inn avfall fra næringsvirksomhet. Kommuner kan imidlertid gjennom de kommunale avfallsselskapene også håndtere næringsavfall. Dette gjøres da i konkurranse med andre aktører i avfallsmarkedet, og kommunen kan beregne fortjeneste når den tilbyr virksomheter innsamling av slikt avfall.

I de nye EU–direktivene er unntaket fra anskaffelsesregelverket for utvidet egenregi lovfestet. Direktivene gjennomføres i norsk rett fra 1. januar 2017. 

På nærmere vilkår

Etter Wiersholms vurdering kan et kommunalt avfallsselskap på nærmere vilkår tildeles kontrakter om håndtering av kommunalt næringsavfall i egenregi. Om et avfallsselskap tilfredsstiller vilkårene for å benytte unntaket om utvidet egenregi, beror på en konkret vurdering av bl.a.:

  • i hvilken utstrekning kommunen kan utøve bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i selskapet (dette vil bero på organisering, eierbeføyelser mv.) – alene eller i fellesskap med øvrige deltakerkommuner
  • i hvilken utstrekning selskapet kan opptre selvstendig fra kommunen eller øvrige deltakerkommuner
  • i hvilken utstrekning selskapets aktivitet er rettet mot kommunen eller deltakerkommunene, og
  • i hvilken grad selskapet er markedsorientert.

Rettspraksis tilsier at det generelt skal svært lite til, heter det i notatet fra advokatfirmaet, for at en kommune kan anses å oppfylle kontrollkriteriet sammen med andre kommuner. Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, med utgangspunkt i de beføyelser den aktuelle kommunen har over oppdragstaker.

Spørsmål om organisering

Vurderingen av om oppdragstaker utfører minst 80 % av sin aktivitet for kommunen, må avgjøres ut i fra det konkrete selskapets aktivitet, skriver Wiersholm i notatet til KSBedrift. Om kontrakt for håndtering av det kommunale næringsavfallet kan tildeles et kommunalt selskap direkte vil derfor bero på hvordan de ulike enhetene som håndterer avfall, er organisert. Dersom f.eks. et interkommunalt avfallsselskap primært håndterer husholdningsavfall, er det mulig at dette kan tildeles oppdraget med å håndtere kommunens eget næringsavfall i egenregi. Et interkommunalt selskap som primært håndterer næringsavfall i konkurranse med andre vil imidlertid neppe oppfylle vilkårene for utvidet egenregi.

– Det følger av EU-domstolens praksis at unntak fra anskaffelsesregelverket tolkes restriktivt, og bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt, ligger på den som påberoper seg at det foreligger et unntak fra de alminnelige reglene om konkurranseutsetting, presiserer Advokatfirmaet Wiersholm.

Bli den første til å kommentere på "Avfall: Kan gå utenom kunngjøring og konkurranse hvis fire vilkår oppfylles"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.