E-helse sliter – leverandører melder om friksjon, mistillit og ubehagelighet

Anbud365: E-helse sliter – leverandører melder om friksjon, mistillit og ubehagelighetMed direktør Mariann Hornnes i spissen har Direktoratet for e-helse fått fram en rapport med anbefalinger som skal gi grunnlag for et bedre forhold til sitt leverandørmarked (foto: Direktoratet for e-helse).

Skriv ut artikkelen

Mer friksjon enn ønskelig. Nødvendig å redusere friksjonen. En rekke tilfeller hvor relasjonene ikke bærer preg av tillit. Mistilliten hindrer samarbeid. Ubehagelig opplevelse. Disse stikkordene for samarbeid med næringslivet, dvs. leverandørmarkedet, fremgår av en rapport fra Direktoratet for e-helse. Forslag til prinsipper for samarbeidet skal drøftes med næringslivet for å bygge opp gode relasjoner igjen.

Rapporten fra direktoratet – Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet – er en samling funn og anbefalinger som skal fungere som et kunnskapsgrunnlag for å styrke gjennomføringskraften på e-helseområdet.

Det er viktig, heter det, at direktoratet forstår hvordan aktørene opplever virkeligheten på ehelseområdet. I forbindelse med rapporten har direktoratet hatt samtaler med mennesker fra 88 virksomheter i perioden mars til august 2021. Samtalene har vært fordelt på 45 virksomheter i næringslivet, 24 virksomheter i helse- og omsorgssektoren, ni virksomheter i forskningssystemet, åtte interesseorganisasjoner og to ressurspersoner. I tillegg har Menon Economics utarbeidet en markedsundersøkelse på oppdrag fra direktoratet.

Leverandør-samarbeid nødvendig

Bakgrunnen for dette arbeidet er at direktoratet slår fast at samarbeid med leverandørene er nødvendig for at e-helseløsningene skal gi god effekt i helse- og omsorgstjenesten. Men det er mer friksjon i dette samarbeidet mellom aktørene enn ønskelig, og det er nødvendig å redusere denne friksjonen for å øke gjennomføringskraften på e-helsefeltet.

Direktoratet rapporterer ni hovedfunn i rapporten. Ett av disse gjelder ordinære anskaffelser, som i mange situasjoner er godt egnet til å sette avtaler med gode samspillsnormer. Imidlertid forteller aktørene om en rekke tilfeller på e-helsefeltet hvor relasjonene ikke bærer preg av tillit, og at denne mistilliten hindrer samarbeid. Aktørene forteller at de er avhengige av hverandre, og at dette innimellom oppleves som ubehagelig. Særlig peker leverandørene på at opplevelser av opportunistisk adferd i anskaffelsesprosesser bryter ned tilliten mellom leverandørene og den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Erfaringer med innovasjonspartnerskap

Underinvesteringer og lav gjennomføringsevne på e-helsefeltet henger antatt sammen med svake samspillsnormer, som gjør at næringslivsaktører lar være å investere. Anskaffelsesformer som innovasjonspartnerskap og innovative offentlige anskaffelser forsterker dette problemet. Næringslivsaktører forteller at de erfaringene de nå har gjort med slike innovasjonspartnerskap gjør at investeringsviljen er fallende.

Mange aktører peker på usikkerhet og frykt for å gjøre feil hos offentlige innkjøpere, og vi får indikasjoner i arbeidet på at norske innkjøpere opptrer mer formalistiske og rigide enn innkjøpere på e-helsefeltet i andre land. Dessuten synes regelverksfortolkningen å være mer restriktiv også på andre områder, eksempelvis knyttet til personopplysninger. Over tid kan det synes som om det ar vokst frem normer om at kortvarige avtaler er fordelaktige.

Prinsipper for bruk av markedet

Rapporten har også med forslag til noen prinsipper for bruk av markedet som kan understøtte anbefalingene som gis:

  • Sourcingstrategi. Det offentlige skal i utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt.
  • Kontraktsvalg. Stille krav om forretningsmessighet ved valg av kontraktsform og kontraktsvarighet på ehelsefeltet for å sikre langsiktighet, forutsigbarhet og investeringsrom. Valg av kontraktsform og kontraktsvarighet skal knyttes til formålet med anskaffelsen. Bruk av avtaler med kortere tidshorisont enn hva formålet tilsier skal begrunnes.
  • Næringsutvikling. Den offentlige helse- og omsorgstjenesten skal ivareta leverandørenes behov for kommersielt bærekraftige avtaler, slik at leverandørene over tid kan utvikle og levere gode løsninger til helse- og omsorgstjenestene.
  • Samspillsnormer. Det offentlige og leverandørene skal møte hverandre med respekt og profesjonalitet. Forutsigbarhet. Det offentlige skal ikke legge beslag på vesentlige ressurser fra leverandører uten å opplyse om hvilke forventninger leverandørene kan ha til reelle innkjøp. I tillegg skal det offentlige være tydelige på hva som kommer til å etterspørres fremover, samt hvilke standarder som skal implementeres og når.

Bli den første til å kommentere på "E-helse sliter – leverandører melder om friksjon, mistillit og ubehagelighet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.