I stor grad avhengig av eksterne IKT-leverandører for å levere ønsket kvalitet

Anbud365: I stor grad avhengig av eksterne IKT-leverandører for å levere ønsket kvalitetEtter gjeldende rett er det begrenset anledning til å avvise utenlandske IKT-leverandører på et generelt grunnlag, med den begrunnelse at de er etablert i, eller vil levere tjenester fra et annet land, opplyste helseminister Bent Høie i et svar til Kjersti Toppe i Stortinget.

Skriv ut artikkelen

– Helse- og omsorgssektoren er i stor grad avhengig av å bruke eksterne IKT-leverandører for å kunne levere helsetjenester på et ønsket høyt kvalitativt nivå, konstaterte helseminister Bent Høie i et skriftlig svar på et spørsmål fra Stortinget. Kostnadene knyttet til Helse Sør-Østs oppsigelse av avtalen om drift av IKT-infrastruktur koster minst 280 mill., men belaster ikke det enkelte sykehus-budsjett.

Det var stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) som ville vite hvor mye det hadde kostet og hvem som skulle ta kostnaden for oppsigelsen av avtalen som Helse Sør- øst hadde om utflagging av IKT systemer i helseforetaket. Hun viste til pressemeldingen om beslutningen fra Helse Sør-Øst, der det bl.a. het at:

«Risikobildet for tjenesteutsetting har endret seg vesentlig siden kontrakten ble inngått. Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste viser til økt risiko for cyberangrep og endret trusselbilde for datasikkerhet. Datainnbruddet i Helse Sør-Øst i januar illustrerer dette. Ny sikkerhetslov kan gi ytterligere krav til sikkerhet. I behandlingen av saken la styret i Helse Sør-Øst RHF også vekt på nye, sikkerhetsfaglige anbefalinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Noe av dette er gradert informasjon. Styret har besluttet at driften av IKT-infrastrukturen ikke skal tjenesteutsettes slik det var forutsatt i kontrakten med DXC. Dette innebærer at kontrakten med DXC avbestilles.»

Betalt ut 280 millioner

Sykehuspartner har betalt 280 millioner kroner til DXC som oppgjør for arbeid som ble utført fra oppstart av programmet i oktober 2016 og frem til programmet ble stilt i bero i mai 2017. Dette dekker også forpliktelser til inngåtte lisens- og leasingsavtaler ut 2017. I tillegg kommer leie- og leasingkostnader for inneværende år og kostnader til utredning. Hele avtalen skal ha hatt en kostnadsramme på 5 milliarder.

I sitt svar slo helseminister Bent Høie fast at generelt sett stiller en økt digitalisering i sektoren også økte krav til arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern, og:

Avhengig av eksterne IKT-leverandører

– Helse- og omsorgssektoren er i stor grad avhengig av å bruke eksterne IKT-leverandører for å kunne levere helsetjenester på et ønsket høyt kvalitativt nivå. Etter gjeldende rett er det begrenset anledning til å avvise utenlandske IKT-leverandører på et generelt grunnlag, med den begrunnelse at de er etablert i, eller vil levere tjenester fra et annet land. Det må gjennomføres konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle, hvor det ses på risikovurderinger og mulighetene for å ivareta kravene til sikkerhet. Dette bildet er i stadig endring. Det er derfor viktig å samarbeide tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet som arbeider med disse spørsmålene for å gjøre gode vurderinger. De har også bidratt med råd og veiledning til Helse Sør-Øst RHF i deres vurderinger.

Statsråden opplyste at Helse Sør-Øst RHF har informert departementet om at kostnadene knyttet til stans i avtalen med DXC hittil er belastet Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF, og dermed ikke sykehusenes budsjetter. Styrets beslutning om å avbestille avtalen med DXC får ingen direkte økonomisk konsekvens for sykehusene, men reduserer de samlede økonomiske resultater i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst, ifølge svaret fra helseminister Høie.

Bli den første til å kommentere på "I stor grad avhengig av eksterne IKT-leverandører for å levere ønsket kvalitet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.