Juridiske muligheter for privat bruk av offentlige IT-komponenter

Anbud365: Juridiske muligheter for privat bruk av offentlige IT-komponenterTo Wikborg Rein-medarbeidere som har deltatt i arbeidet med rapporten ««Private virksomheters bruk av offentlige felleskomponenter og fellesløsninger» - advokatene Alf Amund Gulsvik og Hanne Zimmer.

Skriv ut artikkelen

I de eksisterende kontraktene for bl.a. Altinn og IDporten er det anskaffelsesrettslig ikke adgang til en omfattende utvidelse av bruken av løsningene ved å gjøre dem tilgjengelige for private virksomheter. I de nye anskaffelsene derimot er det ingen slike begrensninger. Dette må imidlertid klart fremgå av kunngjøring og konkurransedokumenter. Man må også ta høyde for dette ved anslag på kontraktsverdi og ved evalueringen av tilbudene, fremgår det av en fersk juridisk vurdering fra Wikborg Rein Advokatfirma.

De statsstøtterettslige problemstillingene som drøftes i rapporten, løses imidlertid ikke uten videre ved nye anskaffelser. Dermed er det ikke sikkert at nye kontrakter fører til omfattende utvidelser med det første. Departementet skriver at de vil be Digitaliseringsdirektoratet vurdere hvordan de skal følge opp utredningens konklusjoner i sitt arbeid med de fellesløsningene som direktoratet forvalter.

Regjeringen og KS la i juni 2019 frem «Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025». Wikborg Rein Advokatfirma AS har i kjølvannet av denne – på Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) – vurdert det juridiske handlingsrommet for private virksomheters bruk av felleskomponentene Altinn, ID-porten, Maskinporten og KRR (Kontakt- og reservasjonsregisteret). Det dreier seg om i hvilken grad offentlige it-løsninger forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) kan benyttes av private virksomheter. Formålet er å få kartlagt rettslige hindringer og muligheter. Utredningen er konsentrert om reglene for statsstøtte, konkurranse og offentlige anskaffelser.

Rapport med utredningen

Resultatet av vurderingene foreligger nå i rapporten «Private virksomheters bruk av offentlige felleskomponenter og fellesløsninger». Her heter det bl.a. at Digdirs leveranser av offentlige felleskomponenter er regulert slik at offentlige virksomheter som bruker løsningene, har et kontraktsforhold til direktoratet. Det samme vil gjelde private virksomheter som eventuelt skal bruke løsningene. At nye brukergrupper nyttiggjør seg løsningene, innebærer ikke at de får et kontraktsforhold til Digdirs leverandører.

De offentlige felleskomponentene driftes og utvikles i noen utstrekning av Digitaliseringsdirektoratet selv. For noe kjøpes det drifts- og utviklingstjenester. Når Digitaliseringsdirektoratet kjøper tjenester, er man underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, fremgår det av utredningen.

Ikke adgang til omfattende utvidelse

I de eksisterende kontraktene for de mest sentrale felleskomponentene Altinn og IDporten/Maskinporten/KRR er det ikke anskaffelsesrettslig adgang til en omfattende utvidelse av bruken av løsningene ved å gjøre dem tilgjengelige for private virksomheter, skriver Wikborg Rein. Alle de eksisterende kontraktene er imidlertid i ferd med å løpe ut.

I de nye anskaffelsene derimot er det ikke noen anskaffelsesrettslig begrensning mot å sørge for at Digitaliseringsdirektoratet kan benytte kontraktene for å levere de offentlige felleskomponentene også til private dersom man er tydelig på det. Dette må klart fremgå av kunngjøring og konkurransedokumenter, og man må ta høyde for dette ved anslag på kontraktsverdi og ved evalueringen av tilbudene.

Starte en begrenset utvikling

I en overgangsperiode, mens man forbereder og gjennomfører nye anskaffelser, er det etter Wikborg Reins vurdering en mulighet for å starte en begrenset utviklingen med åpning av løsningene for private. Det avgjørende er hvor stort ressurspådrag hos Digdirs leverandører den enkelte tjeneste vil skape. Ved spørsmålet om man skal åpne for en privat tjeneste, må det dermed lages et estimat for dette. I forlengelsen må det vurderes i hvilken grad det å åpne for en tjeneste, vil blokkere for andre ønskede tiltak så lenge de eksisterende kontraktene løper.

Bli den første til å kommentere på "Juridiske muligheter for privat bruk av offentlige IT-komponenter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.