Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 15. oktoberMed fire ekstra statsmillioner i ryggen skal Svanemerket bidra til at offentlig innkjøpsmakt raskere kan bli et kraftfullt verktøy for omstilling til en grønn, sirkulær økonomi. På bildet Cathrine Pia Lund, adm.dir. i Svanemerket (foto: Werner Anderson).

Skriv ut artikkelen

En beta-versjon av nye Doffin finnes, Kofa stiller med erstatning for at det ikke blir noe av deres konferanse i år, og dersom du har forslag til aktuelle kandidater til årets Anskaffelsespris – kom igjen! Det blir likevel ingen avklaring av handlingsrommet for anskaffelseslovens §5 på en stund, og et nordisk samarbeid om bærekraftige anskaffelser i emning. Noen nye navn og noen budsjettnotiser er også med. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anskaffelsesprisen 2021 – nå haster det!

Allerede mandag 18. oktober går fristen ut for å nominere kandidater til Anskaffelsesprisen 2021. Prisen skal gå til virksomheter som har lykkes med å samarbeide om et smart innkjøp. Så kom igjen, frem med de gode samarbeids-anskaffelsene! Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen (digital) 23. november.

I stedet for Kofa-konferanse

Årets KOFA-konferanse er avlyst, men i slutten av oktober vil Klagenemndssekretariatet publisere et innlegg med gjennomgang av sentrale KOFA-avgjørelser, heter det i klagenemndas fjerde nyhetsbrev for året.

Høst-oppussing av nettsider

Anskaffelser.no er kommet ny drakt – menyen er ny, men det gode innholdet er det samme, her det i egen-omtalen. Også Sykehusinnkjøp har pusset opp. Nettsidene har fått ny grafisk design for bedre å imøtekomme krav til universell tilgjengelighet.

Her er beta-versjonen av nye Doffin

Det er ikke så lett å skaffe seg oversikt over hvem som blir tildelt hvilke offentlige kontrakter i Norge. Vi trenger derfor et offentlig tilgjengelig og søkbart kontraktsregister – ikke ulikt det DFØ holder på å bygge som en del av ny Doffin, skriver Thor Steinar Møller, seksjonssjef, Divisjon for offentlige anskaffelser i DFGØ.

Nytt om navn

  • Finn- Øyvind Langfjell tiltrer i januar 2022 som ny fagleder i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Han kommer fra stillingen som seksjonsleder i Miljødirektoratet og leder for strategisk innkjøp i den statlige miljøforvaltningen.
  • Silje Skullerud går inn som partner i Ask Tjenester, og styrker med det virksomhetens satsning innen bærekraft og compliance. Ask Tjenester yter strategisk og operativ bistand innen utvalgte tjenesteområder knyttet til ansvarlig forretningsførsel, bl.a. anskaffelser.

Ingen nær avklaring av handlingsrommet for §5

Anbud365 skrev at via en kommende rettssak vil nå få vite hva handlingsrommet i anskaffelsesregelverket knyttet til samfunnshensynene i lovens §5. Men den gang ei. Statens innkjøpssenter tar til etterretning en kjennelse om midlertidig forføyning i Oslo tingrett og avlyser den aktuelle konkurransen om kjøp av forbruksmateriell.

Anskaffelses-nettverk om bærekraft

– Bærekraftige tildelings­kriterier bli sentralt fremover når det offentlige foretar innkjøp Juristforbundets fagnettverk for offentlige anskaffelser tar for seg bærekraft som tildelingskriterium når det blir nettverkssamling i oktober. Dette er fagnettverks andre nettverkssamling, og den første som arrangeres fysisk – 21. oktober.

Notiser fra statsbudsjettet 2022

Blant innholdet i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett fant vi bl.a. dette – to opplysninger og et par klimatiltak:

  • Stortinget bad i sin tid regjeringen opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, plassert utenfor Osloregionen. Det er allerede et fagorgan for offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), svarer regjeringen, – en ny enhet kan være byråkratiserende og skape uklare ansvarsforhold.
  • Regjeringen vil også utrede klimakrav i offentlige anskaffelser av sjøtransporttjenester mer generelt, med sikte på innfasing fra 2023
  • Statens vegvesen, på vegne av Samferdselsdepartementet, har sendt på høring et forslag om at ved offentlige anskaffelser av bybusser skal det fra 2025 stilles krav om nullutslipp, men at man kan få unntak ved bruk av biogass.
  • Reguleringsmyndigheten for energi (RME) førte tilsyn med fire nettselskap når det gjelder regelverket for anskaffelser fra selskap i samme konsern. Det ble avdekket ti avvik som viste at anskaffelser til nettvirksomheten ikke var gjort i tilstrekkelig konkurranse.

Sett tydelige mål for kjøp av økologisk mat

Landbruksdirektoratet melder om stor svikt i salget av økologiske poteter, frukt og grønt. Grunn til bekymring, mener daglig leder i Økologisk Norge, Markus Hustad, og: I andre land har lagt til rette for dette ved å sette tydelige mål for offentlige innkjøp av økologiske varer. Det bør vi gjøre også i Norge, sier Hustad til Nationen.

Krav: Mer resirkulert plast i statlige innkjøp

Grønt Punkt Norge etterlyser en mer aktiv statlig innkjøpspolitikk for å velge resirkulerte råvarer fremfor jomfruelige råvarer. – Her er næringslivet godt i gang og vi forventer at staten bidrar til å øke etterspørselen ved å kreve bruk av resirkulert plast i sine innkjøp, sier Grønt Punkt Norges administrerende direktør, Jaana Røine.

Kraftfullt verktøy for grønn, sirkulær økonomi

Svanemerket får 4 mill ekstra til satsning på sirkulær økonomi. – Gjennom denne bevilgningen vil vi bl.a. sikre at Svanemerket når ut til både produsentene og innkjøpere i offentlig sektor, slik at offentlig innkjøpsmakt raskere kan bli et kraftfullt verktøy for omstilling til en grønn, sirkulær økonomi, sier Cathrine Pia Lund, adm.dir. i Svanemerket.

Forenklingsutvalg med anskaffelses-innspill?

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. Blant medlemmene finner vi styreleder i Anskaffelsesakademiet, førsteamanuensis Malin Arve, Norges handelshøyskole, og da er det vel lov å håpe på noe om anskaffelser?

Mega-anskaffelse av datasenterkapasitet

UNINETT Sigma2, eier av de nasjonale anleggene for høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring, lyser ut en anbudskonkurranse for datasenterkapasitet til fremtidige nasjonale superdatamaskiner og lagringsanlegg, ifølge elmagasinet.no. Kontrakten er på flere titalls millioner. Denne infrastrukturen er tilgjengelig for alle forskningsinstitusjoner i Norge.

Ingen leverte tilbud på sykehjemsplasser

I juli la Alta kommune ut et anbud om drift av 16 sykehjemsplasser. Disse har tidligere vært en del av leveransen på 35 sykehjemsplasser fra stiftelsen Betania, som nå valgte å ikke levere inn tilbud da reduksjonen til 16 plasser, med opsjon på åtte til, var et faktum. Da fristen gikk ut, var det uten at noen hadde levert inn tilbud, skriver Altaposten.

Gikk sammen om strategi for kjøp av togstrøm

Togene i Norge går stort sett på strøm, og for selskapene som drifter togene, er det viktig med forutsigbare og stabile strømpriser. Bane NOR og togselskapene gikk derfor sammen om å legge en innkjøpsstrategi for å sikre stabilitet og unngå store risikable enkeltkjøp.

Nordisk samarbeid om bærekraftige anskaffelser

Representanter fra de nordiske landene møttes nylig for å undersøke mulighetene for et nærmere samarbeid om bærekraftige anskaffelser og for å harmonisere krav til bærekraftige leveransekjeder. Neste steg er å sende forslag til reviderte kontraktskrav på høring i begynnelsen av november. Fra Norge møtte representanter for Sykehusinnkjøp.

Brudd å anskaffelsesreglene straffer lokale politikere

Kritikk fra kommunens revisorer, f.eks. for at ikke anskaffelsesreglene etterleves, gjør at det ledende politiske partiet i kommunen taper i snitt en prosentenhet av velgerne. Det viser en studie fra Göteborgs universitet, melder upphandling24.se.

Sjekkliste for kjøp av konsulent-tjenester

Finansministeriet og DI Rådgiverne har offentliggjort en sjekkliste til bruk ved konsulentanskaffelser, som skal veilede statens institusjoner, når de bruker eksterne konsulenter. Samarbeidet sender et viktig signal om at det stadig er behov for eksterne rådgivere i den offentlige sektor, understreker Dansk Industri (DI).

Venter endringer i danske anskaffelsesregler

Udbudsloven skal justeres så vi får enda mer fleksibilitet og klarhet inn i det offentlig-private samarbeidet. Der er alt for mange transaksjonsomkostninger for leverandørene og det offentlige som ikke er verdiskapende. Disse vil vi til livs, skriver adm. direktør Signe Lynggaard Madsen i Statens og Kommunernes Indkøbsservice, ifølge udbudsmedia.dk.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.