Anbudskrav om nullutslipp for tunge varebiler neste år, men markedssjekk først

Anbud365: Anbudskrav om nullutslipp for tunge varebiler neste år, men markedssjekk førstForslaget om forenkling av forskriften om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport består bl.a. av en innføring av rapporteringsplikt ved unntak fra miljøkravene, fremgår det av høringsdokumenter fra Statens vegvesen, her ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (foto: Knut Opeide, Statens vegvesen).

Skriv ut artikkelen

Det foreslås å innføre krav om nullutslipp for tunge varebiler – med sikte på innføring fra 2023. Hvis en markedssjekk viser at et tilstrekkelig antall leverandører kan levere, skal et slikt krav etter innføringen inn i offentlige anbudsdokumenter. Transport er et av de områdene der offentlige innkjøp er særlig egnet som virkemiddel for å nå Norges klimamål – både ved kjøp av kjøretøy eller transporttjenester, og indirekte ved at el-kjøretøy synliggjøres som realistisk alternativ og ved å legge til rette for etablering av ladeinfrastruktur. Dette fremgår av et høringsutkast fra Statens vegvesen.

Som Anbud365 omtalte for noen uker siden, er forslag til endringer i forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport nå sendt ut på høring. Det er Statens vegvesen som sørger for det på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Høringsfrist er 10. november i år. Forslaget er et resultat av et samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet.

En av grunnene, ifølge høringsdokumentene, til at det burde være obligatoriske miljøkrav også ved offentlige anskaffelser av tunge varebiler, er at strenge krav ved anskaffelse av lette varebiler kan føre til at man heller anskaffer tunge varebiler som i gjeldende forskrift ikke har strenge utslippskrav.

Tunge varebiler tilgjengelig

Markedsandelen for utslippsfrie tunge varebiler i Norge har vokst kraftig, fra 3 % i 2020 til 18,8 % i 2021. Da ble det registrert flere tunge enn lette varebiler med nullutslipp og de utgjorde en større andel enn lette varebiler av totalt solgte varebiler. Selv om markedsandelen for utslippsfrie tunge varebiler nå har gått noe tilbake (13. mai 2022:16,1 %) viser tallene at det er tilgjengelige modeller også for tunge varebiler.

Forslaget innebærer innføring av nullutslipp for tunge varebiler fra 1. januar 2023 sammen med en forenkling og tydeliggjøring av eksisterende forskrift. Forslaget om forenkling av forskriften består bl.a. av en innføring av rapporteringsplikt ved unntak fra miljøkravene. Det foreslås at DFØ forvalter et enkelt digitalt skjema om rapporteringsplikt ved fravikelse av miljøkrav og gir veiledning knyttet til utfylling av skjema gjennom DFØs internettsider og spørretelefon. En veiledning skal også bli utarbeidet i sammenheng med skjema for rapportering.

Valg av kjøretøytype

Konkrete valg av kjøretøytype og drivstoff skjer gjerne ved bestilling og ikke ved inngåelse av rammeavtale eller utlysning av dynamisk innkjøpsordning, som i mange tilfeller åpner for flere alternative typer kjøretøy. I forslaget etterlyses informasjon om hvem som bestiller hva og hvorfor de eventuelt ikke bestiller nullutslippskjøretøy. DFØs eksisterende verktøy med oversikt over hvilke registreringsnummer de offentlige virksomhetene disponerer, gir informasjon i ettertid – for sent til å påvirke beslutningen.

For å kunne være en pådriver for grønne anskaffelser er det viktig at DFØ kan påvirke bestillerne og beslutningstakerne i forkant av bestilling av kjøretøy. Den foreslåtte rapporteringsplikten vil også gjøre det lettere å følge opp og sette inn informasjonstiltak overfor virksomheter som bestiller fossile kjøretøy uten å melde fra om unntak.

Bli den første til å kommentere på "Anbudskrav om nullutslipp for tunge varebiler neste år, men markedssjekk først"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.