Krav om nullutslipp ved det offentliges kjøp av tunge varebiler fra 2023?

Anbud365:; Krav om nullutslipp ved det offentliges ved kjøp av tunge varebiler fra 2023Det er behov for en forenkling og tydeliggjøring av forskriften om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport, heter det i et høringsnotat fra Statens vegvesen, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet. På bildet vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (foto: Knut Opeide).

Skriv ut artikkelen

Fra 2023 planlegges det at offentlige virksomheter også skal kreve nullutslipp når de kjøper store varebiler, slik det nå er for personbiler og lette kjøretøy. Dette fremgår av et utkast til et høringsnotat som nå til behandling. Her heter det at tilgangen på større nullutslipps-varebiler er såpass at kravet kan innføres. Men det legges opp til unntaksmuligheter, og oppdragsgiver må ha markedsdialog i forkant av konkurransen – altså undersøke om et tilstrekkelig antall leverandører kan gi tilbud dersom dette stilles som krav i anskaffelsesdokumentene.

Første versjon av forskrift for energi – og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport trådte i kraft 1. januar 2018. Den ble innført for å oppfylle Norges forpliktelser etter Clean vehicles directive, fremgår det av utkastet til høringsnotatet, som Statens vegvesen, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet, nå har sendt ut. Så vidt Anbud365 forstår kommer høringsrunden i gang innen utgangen av september, og det er godt mulig at høringsnotatet vil avvike fra utkastet på flere punkter.

Høsten 2021 var endringer i forskriften på høring for å stille krav om at det offentlige bare kjøper nullutslippspersonbiler og lette varebiler med nullutslippsteknologi fra 1.januar 2022. I denne høringen kom det en del innspill på at det burde være obligatoriske miljøkrav også ved offentlig anskaffelser av tunge varebiler, heter det. En av grunnene til dette er at strenge krav ved anskaffelse av lette varebiler kan føre til at man heller anskaffer tunge varebiler som i gjeldende forskrift ikke har strenge utslippskrav.

Nullutslipp fra 2023

Det ble bl.a. vist til at andelen nullutslipp for tunge varebiler i Norge hadde vokst kraftig, fra 3 % i 2020 til 18,8 % i 2021. Det ble da registrert flere tunge enn lette varebiler med nullutslipp, både i prosent og antall. Selv om denne andelen nå har gått noe tilbake viser det at det er tilgjengelige modeller også for tunge varebiler. Derfor arbeides det nå med tanker om å innføre krav om nullutslipp for tunge varebiler som anskaffes av offentlige virksomheter, med sikte på innføring fra 2023.

Det er også behov for en forenkling og tydeliggjøring av forskriften. Både Statens vegvesen og DFØ får en del henvendelser fra offentlige virksomheter som lurer på om de er omfattet av forskriften og om hvordan kravene forskriften stiller skal forstås. Derfor er det et behov for å gjøre forskriften mer forståelig. Etablering av bedre styringsinformasjon for at myndighetene fra sentralt hold kan følge utviklingen av grønne anskaffelser, er også aktuelt.

Ikke absolutte krav

Det er viktig, fremholdes det i utkastet til høringsnotat, å merke seg at miljøkravene i forskriften ikke er absolutte krav om at alle kjøretøy som anskaffes skal ha nullutslippsløsninger. Forskriften har unntaksmuligheter og oppdragsgiver må også ha markedsdialog i forkant av konkurransen – altså undersøke om et tilstrekkelig antall leverandører kan gi tilbud dersom dette stilles som krav i anskaffelsesdokumentene, og slik ivareta det grunnleggende prinsippet om konkurranse. Dersom markedsundersøkelsen viser at det er tilstrekkelig konkurranse, er det en forutsetning at oppdragsgiver stiller krav om nullutslipp i anskaffelsesdokumentene.

Bli den første til å kommentere på "Krav om nullutslipp ved det offentliges kjøp av tunge varebiler fra 2023?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.