Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. august

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 4. august Konkurransetilsynet vil følge de nye retningslinjene til Europakommisjonen om horisontalt samarbeid, som ble publisert 1. juni i år, skriver Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesverdenen her hjemme kan by på rik, men konsentrert konferansehøst, samarbeid er inngått om kunstig intelligens i bygg-anskaffelser og markedet er ikke modent for nullutslipp-ambulansebåter på Helgeland. Interesseorganisasjonen Melanor peker på behovet for innkjøpsstrategi for medisinskteknisk utstyr og Bodø kommune er igang med innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournalsystem. Og et universitetsprosjekt i Sverige skal ta sikte på å definere hva som trengs for at flere tilbydere skal melde seg på. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Tre viktige konferanser i høst

For tidlig for nullutslipps-ambulansebåter

I 2022 startet Helgelandssykehuset og Sykehusinnkjøp et forprosjekt som bl.a. skulle utrede muligheten for å benytte null- eller lavutslippsambulansebåter når Helgelandssykehuset skal legge ut ny anbudskonkurranse på ambulansebåter. Konklusjonen ble at markedet ennå ikke er modent nok.

Vil følge nye EU-retningslinjer om prosjektsamarbeid

Konkurransetilsynet vil følge de nye retningslinjene til Europakommisjonen om horisontalt samarbeid, som ble publisert 1. juni i år. Tilsynets veiledning om prosjektsamarbeid er lagt bort, og nettsidene om prosjektsamarbeid og om bærekraft er oppdaterte.

Samarbeider om kunstig intelligens i bygg-anskaffelser

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har inngått et samarbeid med kunstig intelligens-selskapet Consigli. Målet med dette partnerskapet er å gi kommunene muligheten til å dra nytte av kraften til KI-teknologi i anskaffelse og rehabilitering av bygg gjennom NKF Prosjekthjelper for NKFs medlemmer.

Vil fremskynde nullutslippskrav for bybuss

Vi ønsker nå å fremskynde kravet til nullutslipp eller biogass for bybuss fra 2025 til 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Departementet bad derfor Statens vegvesen sende forslag om å fremskynde kravet til nullutslipp eller biogass for bybuss fra 2025 til 2024 på offentlig høring.

Innovativ pasientjournal-anskaffelse

Bodø kommune skal, som en av de første kommunene i Norge, ut med en innovativ anskaffelse av nytt elektronisk pasientjournalsystem (EPJ).  Sammen med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), vil kommunen i dialog med leverandørmarkedet for å utvikle løsninger som skal kunne gi gode arbeidsverktøy til helsepersonell.

Innkjøpsstrategi for medisinskteknisk

I høringssvaret til Melanor til det såkalte Sykehusutvalget peker de også på behovet for å få på plass innkjøpsstrategier som bidrar til at det norske markedet for medisinsk utstyr tiltrekker seg produsenter og leverandører med kostnadseffektive løsninger.

Anbud må ikke bli «bemanningsprosess»

Utfordringen med anbud er at rederier reduserer bemanningen om bord, for å kunne legge inn lavest mulig anbud. Dette må myndigheten ta på alvor, slik at anbudsprosessen ikke blir en «bemanningsprosess» som svekker sikkerheten til sjøs, skriver Norsk Sjømannsforbund i et høringssvar.

Arendalsuka 2023: Hvem blir Årets innkjøper?

Offentlige anskaffelser kan brukes mer effektivt for å få fart på den grønne omstillingen. Flere aktører har gjort jobben. Nå skal Miljømerking Norge kåre Årets innkjøper. Det skjer på Arendalsuka 14. august. Tidligere vinnere er Storebrand og Sykehusinnkjøp, og fremoverlente kommuner som Drammen, Ålesund og Bærum.

PMI kraftig opp i juli, men usikre tall

DNB PMI (innkjøpssjefindeks), justert for normale sesongsvingninger, steg med 8 poeng til 56,7 i juli. Delindeksene for nye ordre og produksjon bedret seg kraftig fra juni, mens sysselsettingsindeksen falt mer markert. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting steg med 10,1 poeng til 59,3.

Ikke bare pris i veikontrakter

Statens vegvesen inviterer til flere konkurranser om driftskontrakter der klima og miljø vektes i tillegg til pris, og hvor det blir forhandling med flere entreprenører før tildeling. Tradisjonelt har pris vært eneste kriterium. Klimakutt og samlet på arbeidsmiljø, klima og pris er vektlagt, og en driftskontrakt ble tildelt etter konkurranse med forhandling.

Ernæringshensyn i anbud

Innkjøpsordningen i offentlig sektor må følge kostholdsrådene. I den nasjonale handlingsplanen for bedre kosthold anbefaler Regjeringen at det tas ernæringshensyn i anbud i helseforetakene og andre offentlige instanser som aldershjem, sykehus og skoler. Det skriver lederne i norske sjømatorganisasjoner i en kronikk først publisert i Nationen.

Samarbeid om innkjøp etter at Viken forsvinner

Kongsbergregionen og Viken fylkeskommune har tegnet viktig samarbeidsavtale. Ni temaområder er utpekt til særlig tett samarbeid, blant disse innkjøp/anskaffelser. Avtalen legger et godt grunnlag for en viktig og god relasjon mellom nye Buskerud fylkeskommunene og kommunene også etter Vikens levetid, heter det.

Anbudsfrister i ferien – en advarsel

Dersom innleveringsfristen i anbudskonkurranser enten settes til fellesferien eller rett over, er det problematisk for medlemmene som skal regne på disse konkurransen, og som potensielt kan gjøre at man ikke får inn alle de tilbudene man kunne fått på en konkurranse, heter det fra Maskinentreprenørenes forbund i Nordland i Andøyposten.

Boligbygger lukter på andre anbud

– Men som følge av at det går mer trått i boligmarkedet lukter entreprenører som vanligvis jobber mye med bolig, nå på andre anbudskonkurranser, slår May Helen Dahlstrø, konserndirektør for økonomi i Hent, fast.

Ny konkurranse – doblet pris

Da Ås kommune lyste ut sin første konkurranse om en ny gangbro, hvor anskaffelsens verdi ble anslått til mellom kr 5,5 og 6,3 mill. eks mva., var det kun én som meldte seg på, men tilbudt kostnad var vesentlig over budsjett. Nå prises prosjektet til mellom 13 og 13,5 mill. eks mva., kan Ås Avis melde.

Kapret dansk luftambulansekontrakt

Regionene i Danmark har tildelt Norsk Luftambulanse kontrakt for drift av landets fire akuttlegehelikoptre. Kontraktsstart er sommeren 2025 og løper i ti år med mulighet for ytterligere forlengelse i opptil fire år. Norsk Luftambulanse hadde samlet sett det mest fordelaktige tilbud utfra kvalitet (vektes 40 %), driftssikkerhet (30 %) og pris (30 %).

Å skape attraktive anskaffelser

Hvorfor leverer visse foretak tilbud i offentlige anskaffelser og andre ikke? Det skal prosjektet ”Att skapa attraktiva upphandlingar – strategiska verktyg för fler anbudsgivare”, under ledelse av doktor Hanna Lindström ved enheten för nationalekonomi på Handelshögskolan Umeå universitet, undersøke.

Fant sparemulighet i millionklassen

National Health Service (NHS) og tilknyttede organisasjoner har identifisert million-besparelser ved et e-handelssystem som samler alle elementer i en kommersiell prosess på et sted. Bruken av plattformen i NHS Nordvest-London samlet info fra ni organisasjoner i og identifiserte besparelse på drøyt 440 mill kroner.

Europeisk innkjøper-konferanse mars 2024

Neste Procura+-konferanse foregår i Lisboa, Portugal 13.-14.mars i regi av ICLEI EUROPE og lokalforeningen i Lisboa. ICLEI er et bærekraft-nettverk for lokale og regionale myndigheter. Konferansen er en mulighet for praktiserende offentlige innkjøpere til å vise frem resultater av deres arbeid. De som ønsker å bidra, kan melde seg nå.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. august"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.