Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15.desember

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 15.desemberKS Læring er en felles læringsplattform for kommunesektoren. Nå har KS Digitale fellestjenester startet arbeidet med å etablere en ny løsning. Løsningen skal anskaffes i markedet. På bildet Oddgeir Sjøtveit, spesialrådgiver i KS-Digitale fellestjenester.

Skriv ut artikkelen

Endringer i nye Doffin fra årsskiftet, ombruksavtalen for IKT-utstyr er en suksess, og Trondheim kjører i gang pilotprosjekt med bærekraftige anskaffelser for SMB i bygg og anlegg. En kommune kan ha regnet prispoeng feil i opptil 18 anskaffelser, og StartOff takker for seg. Det er færre konflikter mellom vegvesenet og entreprenørene, og i Sverige er det etablert en egen nettside for å mer få fart på klima- og sirkulæranskaffelser. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Doffin: Kunngjør tildelinger før nyttår

I overgangsperioden til ny Doffin og de nye kunngjøringsskjemaene har det vært mulig å sende endringskunngjøringer og kunngjøring av kontraktstildelinger for påstartede kunngjøringer i gamle formater til Doffin og TED. Fra og med 01.01.2024 vil dette ikke lengre være mulig, melder Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Suksess for ombruksavtale for ikt-utstyr

Nær alle statlige virksomheter er med på DFØs fellesavtale for ombruk og gjenvinning av ikt-utstyr. Leverandøren har mottatt over 23 500 ikt-enheter til ombruk og gjenvinning.155 statlige virksomheter med mer enn 100 000 ansatte er med i avtalen, men under halvparten av dem som er omfattet av avtalen, er i gang med å bruke den.

Gjennombruddsår for utslippsfri tungtransport

2022 var et gjennombruddsår for utslippsfri og biogassbasert tungtransport i Oslo, som har langt flere utslippsfrie og biogassdrevne lastebiler enn resten av landet. Det skyldes bl.a. premiering av de som kan tilby utslippsfrie/biogassdrevne lastebiler i anskaffelsene. Det er likevel for tidlig til at det ga utslag på 2022-klimaregnskapet, heter det.

Bærekraftige bygg-anskaffelser for SMB

Trøndelag fylkeskommune starter nå pilotprosjekt nr.2 i utviklingsprosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene». Utviklingsprosjektet skal bidra til en trygg overgang til bærekraftige anskaffelser for små og mellomstore bedrifter, gjennom de små og mellomstore bygge-, drifts- og vedlikeholdsprosjektene.

Kommune regnet prispoengene feil

Sunnfjord kommune ville ikke behandle en klage fra en tilbyder på utfallet av anbudskonkurransen for brøyting i Instedalen, skriver Firda. De mente kravet var foreldet. Nå innrømmer de å «mest sannsynlig» ha feilberegnet prispoeng i trolig hele 18 konkurranser

Færre konflikter mellom Vegvesenet og entreprenører

Antall rettssaker mellom Vegvesenet og entreprenører er kraftig redusert de siste åra i utbyggingsprosjekter. Mens tallet på rettssaker mellom Vegvesenet og entreprenører vokste kraftig i perioden 2010-2019, er Vegvesenet kun stevnet forretten i to saker som gjelder utbyggingsprosjekt de siste to årene.

Ett stort kirkeanbud ikke bra for SMB

– Om et kirkeprosjekt legges ut som ett stort anbud, vil de små ha problemer med å ha alle papirene på plass. Firmaer med 60 ansatte, kan sette en eller to på papirarbeidet. Det har ikke de mindre ressurser til, sier generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen til Vårt Land.

StartOff takker for seg

Sammen med året 2023 går StartOff inn i historiebøkene når kirkeklokkene slår midnatt 31.desember. I en julehilsen oppsummeres resultatene: 21 gjennomførte prosjekter, 252 idéskisser, 7 demodager og kompetansedeling med over 15 land. Og husk, heter det, metodikken lever videre.  StartOff skulle hjelpe gründere inn på det offentlige markedet.

Anskaffer ny digital læringsplattform

KS Læring er en felles læringsplattform for kommunesektoren. Nå har KS Digitale fellestjenester startet arbeidet med å etablere en ny løsning. Løsningen skal anskaffes i markedet. Den nye løsningen skal være enkel å bruke både for ansatte, ledere og administratorene av løsningen. Anskaffelsen vil pågå i første halvdel av 2024.

Klima- og miljøinnkjøp: Mye mer å gå på

Riksrevisjonen påpekte i 2022 at staten har mye å gå på i å sikre klima- og miljøvennlige innkjøp, påpeker NTL Sentralforvaltningen. Det er kritikkverdig at myndighetene ikke gjør mer. Det må legges til rette for mer miljøvennlige jobbreiser og digitale møter.

Ikke for mange unntak fra klima- og miljøkrav!

– Det er absolutt mulig å nå klimamålene i 2030, og da må landtransporten levere, sier Ingelin Noresjø, leder for Grønt Landtransportprogram (GLP) til yrkesbil.no. Så må vi passe på at vi bruker offentlige anskaffelser til å stille miljø- og klimakrav – og vi må passe oss for å tillate for mange unntak her.

Næringslivet vi ha lokal innkjøpsordning …

Alstahaug Næringsforening er urolige for at Alstahaug kommune kan si ja til å delta i en innkjøpssentral styrt fra Bodø. De mener Haldkommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) i fellesskap bør samarbeide om innkjøp. Politikerne i Alstahaug å slutte seg til den nye innkjøpssentralen som Bodø kan etablere, ifølge Helgelands Blad.

… men Bodø lokker med innkjøpssamarbeid

Bystyret i Bodø vedtok å opprettholde den nye innkjøpssentralen som er under utvikling. Det betyr at Alstahaug kan få plass i ordningen dersom politikerne vil. Sentralen skal erstatte den tidligere ordningen kalt Samordna innkjøp i Nordland (SIIN), som bl.a. Alstahaug kommune har vært en del av siden 2016, melder Helgelands Blad.

Sprengte rammen

I 2021 ble det bevilget 3 mill til nødvendige tiltak for å sikre et tilfredsstillende vannverk. i Nordkapp kommune, skriver Finnmarksposten. Ved anskaffelse av tilbud var det laveste tilbudet på over dobbelt så mye som rammen kommunestyret hadde satt, så da ble den utsatt. Nå må teknisk ta tak i dette igjen, heter det.

Prøve gratis buss-anbud i Alta

Kommunestyret jobber for at busstilbudet i Alta kan bli gratis, ifølge Altaposten. Følgende vedtak er gjort: «Fylkeskommunen oversender saken til fylkesrådet med en oppfordring til å sørge for at man i anbudsprosessene har rom for lokale prøveprosjekter.»

Kontrakt for sikker kommunikasjon på høygraderte systemer

Forsvarsmateriell har signert en kontrakt med Thales Norway for utvikling av neste generasjon krypteringsløsninger som tilfredsstiller behovene det norske Forsvaret har, og som er utviklet etter NATOs standarder. Denne kontrakten er den første av tre utviklingskontrakter, og har en verdi på 577 MNOK. Leveransen er forventet i 2027.

Offentlige innkjøp opp 7,6% i Danmark

Det offentlige i Danmark kjøpte for 447,7 mrd. fra private leverandører i 2022. Det er en stigning på 66 mrd. sammenlignet med 2021, som tilsvarer 7,6%. Aldri tidligere har det offentlige innkjøp vært så stort, ifølge Dansk Erhverv.

Ny nettside for klimakrav

IVL Svenska Miljöinstitutet vil få fart på fossilfri og sirkulær anskaffelse med en ny nettside – Upphandlingspanelen – som sprer kunnskap og formidler kontakter, utveksler erfaringer, fanger opp synspunkter og deler resultater på området.

Sjekkliste for bygganskaffelser

Byggföretagen vil med nye sjekklister øke tilliten til offentlige anskaffelser og bidra till sunn konkurranse. Det er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonens nasjonale anskaffelsesutvalg som står bak listen med ti tips fordelt på bestiller og entreprenør.

Innovative innkjøp bak 11% av innovasjonene

Fire ut av fem offentlige arbeidsplasser har innført minst én innovasjon i de seneste to år, viser helt nye tall fra Innovationsbarometeret. 11% av innovasjonene er basert på innovative innkjøp hos private virksomheter, ifølge co-pi.dk.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15.desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.