Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16. februar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 16. februarLO-leder Hans-Christian Gabrielsen slår et slag for lokale entreprenører, og mener myndighetene bør legge mer til rette for at disse vinner anleggskontrakter (foto: Trond Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Viktige og informative arrangementer på gang: Bergen kommune øser av sin erfaring med dynamisk innkjøpsordning 7. mars, og Initiativ for etisk handel inviterer til årets etisk handel-konferanse 26. april. LO etterlyser mer tilrettelegging for at lokale entreprenører kan kapre kontrakter, Jernbanedirektoratet senket garantikravet og åpnet for flere mindre aktører i konkurranse, og adm. dir. Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp retter søkelys mot risikometodikk. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Etisk handel-konferansen 2018

Initiativ for etisk handel (IEH) inviterer til etisk handel-konferansen 2018 – Lead or let die: sustainability transformed – 26. april i Oslo. Toppledere i privat og offentlig sektor og internasjonale eksperter vil snakke om hvorfor bærekraft er avgjørende for virksomheter som planlegger for fremtiden, og hvordan bærekraft gjennomføres i praksis.

DPS-dag i Bergen

Bergen kommune har brukt Dynamisk Innkjøpsordning (DPS) på mange områder de siste 5 årene, og nå ønsker vi å inspirere andre oppdragsgivere til å ta i bruk denne konkurranseformen. Det skjer på DPS-dagen i Bergen 7. mars.

Risikometodikk og anskaffelser

Adm.dir. Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp skriver på bloggen sin om risikometodikk og anskaffelser: – Ikke dumt å bruke kompetanse vi har rekruttert fra oljesektoren til å bidra til risikoarbeid. Det blir spennende å se utviklingen av dette området, som jeg ikke opplever har vært svært fremtredende i offentlige anskaffelser tidligere.

Anleggskontrakter til lokale

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener ifølge bygg.no at myndighetene bør legge mer til rette for at lokale entreprenører vinner anleggskontrakter og viser til at mange infrastrukturprosjekter har gått til utenlandske entreprenører.

Oslo-avtale med Facebook

Oslo kommune har gjort avtale med Facebook om innføring av nytt verktøy for internkommunikasjon. – Dette åpner opp for hyppigere deling av erfaringer og informasjon. Verktøyet har vært pilotert i kommunen gjennom et år. Anskaffelsen løp sommer og høst 2017 i form av anbudskonkurranse med forhandling.

Kunne løftet blikket

– Regjeringsplattformen nevner riktignok produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, men her kunne de løftet blikket og lagt bredere opp til bruk offentlige innkjøp som en viktig driver av teknologiutvikling og innovasjon i offentlige anskaffelser, sier adm.dir. i NHO-foreningen Abelia, Håkon Haugli.

Reduserte garantikravet

Jernbanedirektoratet reduserer garantikravet overfor fremtidig operatør på Sørlandsbanen fra opprinnelig 750 til 500 millioner kroner. Dette er respons på et brev NHO Transport sendte 12. januar, hvor foreningen ga utrykk for at det høye garantikravet kunne gjøre det vanskelig for mindre aktører å inngi anbud.

Mer bærekraft-regulering av fergeanbud

Når det gjelder å stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i alle offentlige fergeanbud, vil Regjeringen vurdere om det er hensiktsmessig med ytterligere regulering i forskrift til lov om offentlige anskaffelser. Det fremgår av et svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Vil ha konkurranse om avfallet

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) frykter at endringer i forurensningsloven vil utradere konkurransen i avfallsbransjen. Det at KS ønsker liv i forurensningslovens §30, tredje ledd, som har vært en sovende bestemmelse, kan føre til konkurransevridning og være svært ødeleggende for våre medlemmer, ifølge fagsjef Sverre Huse-Fagerlie i MEF.

NHO: Innovasjon, tilsyn og terskelverdi

I brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om 2019-budsjettet krever NHO bl.a. at innovasjonskraften i offentlige anskaffelser må økes ved å skalere opp leverandørutviklingsprogrammet og sikre reell risikoavlastning. Dessuten heter det at terskelverdien for kunngjøringer i Doffin må senkes og et tilsyn må etableres.

Skotsk dynamisk innkjøpsordning tar av

Skottlands dynamiske innkjøpsordning(DPS) for digitale tjenester har fått en solid start ved at de første kontraktene alle sammen er tildelt små og mellomstore bedrifter, skriver de skotske innkjøpsmyndighetene på sin blogg. Ordningen åpner for at alle virksomheter kan gjennomføre elektroniske anbud for digitale tjenester på tre avgrensede områder.

Ny miljødefinisjon for bilkjøp

Transportstyrelsen i Sverige skal oppdatere de statlige myndighetenes miljødefinisjon som gjelder for kjøp av biler. Ettersom denne definisjonen også ligger til grunn for andres kjøretøy-kjøp vil f.eks. også kommunene påvirkes av definisjons-oppdateringen.Det melder inkopsradet.se.

EU-veiledning om sosiale hensyn

Europakommisjonen er i ferd med å utarbeide en veiledning om håndteringen av sosiale aspekter ved offentlige anskaffelser. Forslaget er for tiden ute på høring.

Veiledning om dialog med markedet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark er kommet med en ny veiledning, ”Dialog – før og under udbudsprocessen”. Her anbefales bl.a. å utnytte de muligheter som finnes i en anbudsprosess for dialog med markedet. Veiledningen inneholder dessuten en beregningsmetode til fastsettelse av seks-dagers fristen for supplerende opplysninger.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16. februar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.