Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. august

Anbud365:NHO-forening: Regjeringen går ikke langt nok i sine lærlingkrav- Elektronæringen har mer enn 5 000 løpende lærekontrakter og bedriftene våre er flinkest i klassen til å ta inn lærlinger og utdanne egne folk. Vi ser hvor viktig det er at det stilles krav. Det er derfor vi sier at vi vil ha lærlingekrav alltid, sier adm.dir. i NHO-landsforeningen Nelfo, Ove Guttormsen.

Skriv ut artikkelen

Når dette leses, er det bare dager igjen til veiledningen for beste praksis i kontraktsoppfølging kommer fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Og: I forbindelse med innføring av nye kunngjøringsskjemaer, varsles nedetid for Doffin. En undersøkelse har vist at begrepet dialogkonferanse ikke er så kjent, fylkesordførerne advarer mot avvikling av Klimasats og Gjøvik kommune erfarte at da de satset på en klimavennlig anskaffelse, kom det ingen tilbud. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Planlagt nedetid for kunngjøring

I forbindelse med overgangen til eForms, vil Doffin og oversending av kunngjøringer til TED være utilgjengelig i det tidsrommet overgangen skjer. Kunngjør derfor senest 29. september for å unngå at nedetiden forsinker planlagt konkurranse, oppfordrer DFØ.

Veiledning med beste praksis for kontraktsoppfølging

31. august publiserer DFØ en veiledning om beste praksis for kontraktsoppfølging. Den gjelder både kontraktsoppfølging generelt og oppfølging av krav som skal motvirke a-krim spesielt. Veiledningen er et av tiltakene i forbindelse med gjennomføringen av Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv.

Enda strengere lærlingkrav …

– Regjeringens skjerping av kravene til lærlinger når det offentlige kjøper inn tjenester er i tråd med det Nelfo har sagt tidligere, men vi mener de burde stilt enda strengere krav, sier Ove Guttormsen i Nelfo. Det også må komme krav om lærlinger for alle relevante fag i prosjektene, og at en minsteandel av arbeidstimene skal utføres av lærlinger, heter det.

… men må ha et tillegg

– Det er bra at regjeringen vil skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige oppdrag. Men forskriften mangler krav om nok fagarbeidere til opplæringen på jobbene, sier Vidar Sagmyr i Fair Play Bygg Norge til byggmesteren.as. – Forslaget er bra, men må følges opp med et tillegg: At lærlingene følges opp på byggeplassen av fagarbeidere.

Dialogkonferanse – et ukjent begrep

Deltakerne i en forskningsundersøkelse ønsker mer samarbeid mellom bestillere og utførere for å få til mer ombruk. Dialogkonferanser i forkant av bestillinger var imidlertid et ukjent grep for mange. Forskerne intervjuet ansatte i rådgiverfirmaer, produksjonsfirmaer og kommuner.

Oppfordring: Klimasats må videreføres

Fylkesordførerne er bekymret for at støtteordningen for klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner skal forsvinne. De gir en klar oppfordring til klima- og miljøminister Espen Barth Eide om å styrke og videreføre Klimasats.

Beredskaps- og krisestøtte på plass

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har inngått en rammeavtale med RAYVN/Proactima for levering av felles beredskaps- og krisestøtteverktøy til bruk for stat og kommuner. DSB har gjennomført en forhandlet prosedyre, hvor ni leverandører oppfylte kvalifikasjonskravene og fire leverandører ble utvalgt til å inngi tilbud.

Pris for lokale klimatiltak, f.eks. innkjøp

«Årets lokale klimatiltak» er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger. Eksempel: Helhetlig og konsekvent bruk av miljø- og klimakrav i kommunens anskaffelser.

Ingen ville bygge klimavennlig

Gjøvik kommune fikk ingen tilbud da de la ut anbudet. Kommunen ønsker å bygge et omsorgssenter med utslippsfrie anleggsmaskiner. Da besluttet kommunen å gjennomføre prosjektet uten å benytte utslippsfrie anleggsmaskiner og klimavennlig asfalt. Da mistet de Klimasats-midler, melder Oppland Arbeiderblad.

Nær tredoblet kostnad

Før sommeren fikk Kongsvinger-politikerne beskjed om at ombyggingen av 13 sykehjemsplasser blir vesentlig dyrere enn beregnet. Prosjektet ble først antatt å koste rundt 15 mill. Men etter anbudsrunden viste det seg at kostnadsrammen ville havne på rundt 41,7 mill, skriver glomdalen.no.

Bransjeglipp, uteble fra høring

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fraråder bruk av kobber og sink i sin nye kriterieveiviser. Gjennom to høringer, både i 2018 og i 2022 har bransjens aktører glimret med sitt fravær. Det gjorde at endringene fikk stå uimotsagt. Men, tross det, nå er DFØ åpne for innspill til endringer, skriver blikkenslagere.no.

Blir ikke rik

Embra Eiendom skal drive flyktningmottak i tre steder i Vestfold. – Dette er absolutt ikke noe vi blir rike av. Kontrakten vi har fått har vært ute på et offentlig anbud, hvor pris er 40% av det som avgjør. Dermed må du spisse tilbudet veldig, sier Henrik Riis Kristensen, som eier 25% av Embra Eiendom, til Tønsbergs Blad.

Droppet lokale avtaler

Veldig skuffet over politikerne! Sammen med en nærbutikk hadde tre bygdebutikker en innkjøpsavtale med kommunen om å levere matvarer til barnehager, skoler og sykehjem. Etter sammenslåingen droppet politikerne i den nye stor kommunen å fornye avtalen. Da ble det nedbemanning. Avtalen var verd en mill i året, heter det i Lindesnes.

Bruk bussene lenger, og spar penger

En vanlig buss har i dag en levetid på rundt 15 år. Men anbudene går gjerne over åtte eller ti år, m.a.o. en fare for at bussen skrotes mens den fortsatt har en levetid på noen år. Keolis i Sverige foreslår i stedet at avtalene ikke skal fokusere på alder på bussene, men derimot at bussenes funksjonalitet sikres gjennom hele kjøretøyets levetid.

En leverer tilbud, den andre ikke

Elektrofirmaene på Tynset på en fin måte utfyller hverandre, og at konkurransen dem imellom ikke oppleves som noen krig. En av dem tar de små jobbene. Det betyr for eksempel at den andre ikke er blant dem som regner anbud for det offentlige. Samtidig gleder de seg over at anbud havner på lokale hender, ifølge Arbeidets Rett.

Får felles anbudskunnskap

Over 80 drosjeeiere og løyvehavere fra bl.a. Skien, Bamble, Kragerø, Ulefoss har samlet seg i et felles administrativt senter – Telemark taxi. Dermed får alle de lokale taxi-selskapene flere stordrift-fordeler, som felles kunnskap om å levere inn gode anbud, felles sentral og mye mer, sier Bjørn Johannesen, leder i Telemark taxi, skriver Varden

Risiko for leverandør-innlåsing

Fenomenet med leverandørinnlåsing kan innebære en utfordring for kommuner og organisasjoner. Men – gjennom å satse på en strategisk måte å forhandle på og dra nytte av integreringsplattformer, er det mulig å hente tilbake kontrollen. Det sier Lars Söderström, Key Account Manager i Frends, ifølge offentligaaffarer.se.

Dansk klageorgan om innsyn

Klagenævnet for Udbud har nylig avsagt tre kjennelser om adgang til innsyn. Kjennelsene gir ganske god innsikt i rekkevidden av nyere bestemmelser i den danske udbudsloven. En av dem gir også god innsikt i vurderinger som gjøres om å holde tilbake opplysninger av hensyn til det offentliges økonomiske interesser, ifølge udbudsmedia.dk.

Åtte kommuner med felles miljøkrav-mal

Åtte kommuner i Stockholm har sammen med BioDriv Öst utviklet en felles mal for sine miljøkrav på biler og drivstoff, skriver soi.se. Nå bruker de kravene når de kjøper transporter. Det bidrar til raskere fremdrift i klimaarbeidet og sparer samtidig både tid og penger.

Mer og mer til britiske SMB-ere

Fordelene småbedriftene i Storbritannia har med oppdrag for de sentrale myndigheter øker. Utbetalingene på oppdrag økte med nær 23 mrd til godt over 283 mrd i 2021/2022 (målt i norske kroner etter dagens kurs), melder den britiske regjeringen. Det er femte året på råd at offentlige oppdrag vunnet av SMB-ere har økt.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. august"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.