Offentlige anskaffelser: Stort og smått 30.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 30.juni– I 2018 sa vi at målet var at all kollektivtrafikk skulle være utslippsfri innen 2028. Det skjer i år! Det viser hva som skjer hvis vi tør å bruke anskaffelsesregelverket, sier klimadirektør i Oslo kommune, Heidi Sørensen, som brukte kollektivtrafikken i Oslo som eksempel.

Skriv ut artikkelen

En fersk togkontrakt er Norges største trafikkavtale, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har stått for 14 innovative anskaffelser så langt i år og Akademikerne peker på at anskaffelseskompetansen mange steder er for dårlig. Sunnmørskommuner vektet pris 20% i en velferdsteknologi-anskaffelse, og Ulstein kommune skal legge tjenestepensjon ut på anbud. Og krav om å oppgi kontraktens anslåtte verdi i kunngjøringene skaper eForms-strid. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

God sommer!

Neste utgave av denne spalten finner på her på anbud365.no fredag 4. august. Anbud365 ønsker med dette sine lesere, samarbeidspartnere, annonsører og øvrige venner og forretningsforbindelser en riktig fin sommer.

Anbefaler å avvise prisendringskrav i SSA-kontrakter

Stortinget vedtok 12. desember 2022 å øke arbeidsgiveravgiften for lønnsinntekter over kroner 750 000. DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) har nå vurdert konsekvensen for kontrakter inngått med Statens standardavtaler (SSA) før dette tidspunktet. DFØs vurdering er at økningen ikke gir grunnlag for prisendringer.

Norges største trafikkavtale

Jernbanedirektoratet og Vygruppen har inngått avtale om togtrafikken på Østlandet. Kontrakten har en verdi på 21 mrd over ti år og vil gi et bedre togtilbud til innbyggerne. Avtalen er den største trafikkavtalen i Norge.

14 innovative anskaffelser hittil i år

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har i første halvår fått 5 nye partnere, satt i gang 14 innovative anskaffelser og gjennomført 169 formidlingsaktiviteter – som betyr kompetanseheving hos 982 offentlige innkjøpere og 371 ansatte hos leverandører over hele landet, fremgår det av et nyhetsbrev fra LUP.

Dårlig anskaffelseskompetanse en utfordring

Akademikernes har seks punkter som skal bidra til mer forskning og utvikling i næringslivet, hvorav et er: Offentlige anskaffelser må etterspørre innovasjon. Her er det stort potensial, heter det, men en utfordring er at anskaffelseskompetansen mange steder er for dårlig, ikke minst i kommunene.

Gått bort fra anbudsmodell i barnevern

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), som forhandler rammeavtaler om institusjonsplasser med private leverandører i regionene unntatt Oslo, har gått bort fra anbudsmodellen i avtaler med ideelle. Disse leverandørene har nå langsiktige, løpende avtaler med høy grad av kjøpsgaranti – som gir større forutsigbarhet, skriver abelia.no.

Forskning for utslippssultne innkjøpere

Ny SINTEF-studie viser at karbonfangst og -lagring (CCS) på byggeprosjekter kan gi betydelig CO2-reduksjon til en minimal kostnad. Dette bør være relevant forskning for offentlige innkjøpere og politikere som ønsker å kutte klimagassutslipp i nye prosjekter, heter det. Om de krever lavkarbonbetong og -stål kan det bidra til store utslippskutt.

Tjenestepensjon ut på anbud

Flertallet i Ulstein kommunestyre er gått inn for å sette tjenestepensjonen til kommunalt ansatte ut på anbud. Vedtaket ble gjort med 14 mot 11 stemmer. Mindretallet gikk for formannskapets anbefaling om å ikke sette tjenestepensjonen ut på anbud, melder Vikebladet Vestposten.

Hvis vi tør bruke anskaffelsesreglene …

Dette er den raskeste endringen jeg har sett på klimaområdet noen gang. Det viser hva som skjer hvis vi tør å bruke anskaffelsesregelverket, sier klimadirektør i Oslo kommune, Heidi Sørensen. Hun bruker kollektivtrafikken i Oslo som eksempel: – I 2018 sa vi at målet var at all kollektivtrafikk skulle være utslippsfri innen 2028. Det skjer i år!

Vil ha tunnelprosjekt på anbud

Kystverket mener at Stad skipstunnelprosjektet må ut på anbud for å finne ut hvor store besparelsene blir. Det fremgår av en pressemelding fra styringsgruppen for Stad skipstunnel. Kystverket har vurdert at det er mulig å gjennomføre skipstunnel-prosjektet til en lavere kostnad enn det som ble skissert i revidert nasjonalbudsjett 11. mai

Sikkerhet og beredskap på jernbanen

Vi skal vurdere hvordan anbefalingene Totalberedskapskommisjonen kommer med, kan iverksettes på jernbanen, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Cecilie Knibe Kroglund i NJF Magasinet. Hun viser til Anskaffelsesutvalget som bl.a. skal tydeliggjøre muligheten for å stille krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser.

Fase ut kommersielle fra barnevernet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe har signerte i en intensjonsavtale med ideell sektor på barnevernsområdet. Avtalen er bl.a. et viktig bidrag i arbeidet med å gradvis fase ut kommersielle aktører fra barnevernet, ifølge statsråden.

Intensjon å fortsette hos Tradebroker

Posten Bring AS vil delta i innkjøpssamarbeid i ikke-strategiske anskaffelser for å spare tid og interne ressurser, med gode resultater og kommersielle betingelser som tilgodeser konsernet. De varsler på doffin.no at de vil videreføre kontrakt med Stiftelsen Tradebroker, da de ikke finner noen tilsvarende aktører som dekker deres behov.

Pris utgjorde bare 20%

Tre leverandører skal være samarbeidspartnerne for videre utvikling av velferdsteknologi og tjenester i 13 av 14 samarbeidende Sunnmørs-kommuner. I avtalen er det lagt særlig vekt på kvalitet, informasjonssikkerhet, personvern og gjennomføringsevne. Pris var også viktig, men utgjorde ikke mer enn 20% av evalueringsgrunnlaget.  

Prisen ble dobbelt så høy

Planlagt rehabiliteringen av svømmehallen i Lakselv kan bli utsatt i lang tid. Kommunen ville utbedre hallen for 7,7 mill, og delte prosjektet opp i fem ulike anbud. Da tilbudene kom inn, ble sluttsummen dobbelt så høy som budsjettert – 15,7 mill. I ett delprosjekt kom intet tilbud, i tre bare ett og i det femte tre tilbud, skriver ifinnmark.no.

Kunngjorde ikke

556.957 kroner handlet Hvaler kommune tjenester for hos sin bedriftshelse-tjenesteleverandør Agil Helse i 2022. Men verken i 2021 – da utgiftene beløp seg til 670.000 – eller i fjor var oppdraget kunngjort på anskaffelsesportalen Doffin, ifølge Fredrikstad Blad. 

Kontraktsverdi stridsspørsmål i eForms

Krav om å oppgi kontraktens anslåtte verdi i kunngjøringene seiler opp som det store stridsspørsmålet når arbeidet med EUs standardskjema for anskaffelser (eForms) nærmere seg avslutningen. Det kan sammenliknes med et kortspill der den ene parten må vise kortene, skriver Sveriges Kommuner och landsting, ifølge upphandling.se.

Krav økes raskt, henger ikke med

Maskinentreprenørene i Sverige opplever at anskaffelseskrav øker, spesielt de som gjelder miljø og klima, men også til dokumentasjon og teknisk gjennomføring. Foretakene har vanskelig med å leve opp til de økte kravene, som øker fortere enn foretakene har mulighet til å omstille seg, heter det.

Innkjøpsveiledning for SMB

Anskaffeselskontoret i den skotske regjeringen har utviklet en veiledning for små og mellomstore bedrifter som vil levere til det offentlige. Det er et sett omfattende og oppdaterte verktøy, systemer og policy med sikte på å forenkle prosesser og sette kjøpere og selgere i stand til å skaffe seg info om innkjøp og tilhørende muligheter.

Kritisk til anbudsplattform

Den danske staten har planer om å bruke 170 mill på å utvikle et nye it-system. Ikke nok med at det er dyrt, men det er overveiende risiko for at systemet nærmest er foreldet, innen det er ferdigutviklet på de tre årene som er avsatt prosjektet, mener Dansk Erhverv i udbudsmedia.dk. Det gjelder en SMB-vennlig anbudsplattform, MitUdbud.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 30.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.