Spør om kopling av ulike tjenester i én kontrakt er god anskaffelsespraksis

Anbud365: Spør om kopling av ulike tjenester i én kontrakt er god anskaffelsespraksisJon H. Stordrange er adm.dir. i NHO Transport, som spør om fylkeskommunene lovlig kan koble eneretter for drosjetransport sammen med offentlig kjøp av skoleskyss og bestillingstransport i en avtale.

Skriv ut artikkelen

Er kobling mellom to ulike tjenester i én kontrakt god anskaffelsespraksis i tråd med regelverket? Spørsmålet reises av NHO Transport i et brev til Samferdselsdepartementet med kopi til ytterligere to departementer, KS og Konkurransetilsynet. Bakgrunnen er at en av fylkeskommunene har foretatt en slik kobling i en rammeavtale, og at modellen forutsetningsvis skal fungere som mal for tilsvarende anbud hvor eneretter er aktuelle.

Eneretter for drosjetransport ble innført som en del av drosjereformen fra november i fjor. Ved tildeling av eneretter skal det benyttes konkurranse så langt det følger av anskaffelsesloven og tilhørende forskrifter.

Normalt bestiller offentlige oppdragsgivere tilrettelagt skoleskyss, pasientreiser eller andre transportoppdrag i offentlig regi i egne konkurranser. Det vil være opp til den enkelte fylkeskommune å avgjøre hvordan den nye eneretten for drosjedrift i de aktuelle kommunene skal organiseres og finansieres.

Første i sitt slag

NHO Transport observerer, fremgår det av brevet til departementet, at en av fylkeskommunene har valgt å koble rammeavtale(r) om offentlige bestilte transporttjenester med tilrettelagt skoleskyss og bestillingstrafikk sammen med avtaler om eneretter for drosjetransport i ett anbud. Eneretten for drosjetransport er utformet som en opsjon, som tilbyderne er forpliktet til å levere tilbud på, og det er ikke mulighet til å levere deltilbud. Eneretten vektes ved tildeling av kontrakt. Det er uttalt at dette anbudet, som er det første i sitt slag, skal fungere som mal for tilsvarende anbud hvor eneretter er aktuelle.

To ulike tjenester

Spørsmål som da reises fra NHO-foreningen er om en slik kobling mellom to ulike tjenester i én kontrakt er god anskaffelsespraksis i tråd med regelverket. Offentlig finansiert skole- og bestillingstransport og plikt til å levere et generelt drosjetilbud til publikum er etter deres vurdering ikke ensartede tjenester. Tjenestene har ulike formål og rammevilkår. De betjenes vanligvis av ulike bedrifter i markedet. Når leverandører må samarbeide for å kunne gjennomføre/løfte en leveranse, kan konkurransen dessuten begrenses i strid med intensjonene i regelverket og drosjereformen, slår foreningen fast.

Ber om avklaring

– Et sentralt spørsmål er om fylkeskommunene lovlig kan koble eneretter for drosjetransport sammen med offentlig kjøp av skoleskyss og bestillingstransport i en avtale, fremholder NHO Transport. Tildelingen av enerett er ikke noen anskaffelse, men derimot en tildelt rett og plikt til å tilby drosjetjenester. Foreningen ber relevante departementer om en nærmere vurdering av disse forholdene i forbindelse med fylkeskommunenes nært forestående utlysninger av eneretter og andre transporttjenester.

Hensikten med eneretter er å sikre et tilstrekkelig drosjetilbud til innbyggerne i kommuner hvor det ikke anses å være et dekkende kommersielt drosjemarked. Dette må fylkeskommunene finansiere uten at det går ut over kostnadsnivået til skoleskyss eller andre transporttjenester.

Bli den første til å kommentere på "Spør om kopling av ulike tjenester i én kontrakt er god anskaffelsespraksis"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.