Dansk “treparts-avtale” styrker grønne innkjøp som verktøy for grønn omstilling

Anbud365: Dansk treparts-avtale styrker grønne innkjøp som verktøy for grønn omstillingFinansminister Nicolai Wammen har på vegne av regjeringen i Danmark ferdigforhandlet neste års økonomiavtaler med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Grønne innkjøp står sentralt (foto: Morten Fauerby).

Skriv ut artikkelen

Tiltak for å bruke grønne offentlige innkjøp som viktig verktøy til å fremme den grønne omstillingen av Danmark, gjennomsyrer de såkalte økonomiavtalene som regjeringen har gjort med foreningene for kommuner og regioner. En egen enhet for offentlig-privat samarbeid skal dessuten etableres for å styrke samarbeid omkring innkjøp og innovasjon til beste for velferd og grønn omstilling.

Grønne innkjøp står sentralt i begge de to avtalene som den danske regjeringen nå har gjort med hhv Kommunernes Landsforening og Danske Regioner for 2022.  Det understrekes at de offentlige anskaffelsene utgjør en stor muskel – et viktig verktøy -, som skal brukes aktivt til å understøtte den grønne omstilling. Hvis det skal lykkes, heter det, er det nødvendig med samarbeid på tvers av den offentlige sektoren.

I kommunesektoren er partene enige om:

  • … i fellesskap skal det arbeides for å videreutvikle beregningsmodellen for klimaavtrykk fra de offentlige anskaffelsene, slik at det bl.a. er mulig å måle klimaavtrykket og prioritere lokalt på bakgrunn av data. I den forbindelse etableres et fast samarbeid om innkjøpsdata.
  • … samarbeide om hvordan e-handel kan understøtte grønne offentlige innkjøp, bl.a. gjennom adgang til grønne data
  • … i fellesskap kan det utarbeides inspirasjon til lokale handlingsplaner og verktøy for de mest klimabelastende innkjøp, slik at det blir tydelig hva som er de opplagte grønne valg på tvers av de mange forskjellige ytelser og produkter det offentlige daglig kjøper inn. Dette kan f.eks. gjøres ved å beregne klimaavtrykket for utvalgte produkter.
  • … de private leverandørene understøtte i å imøtekomme den offentlige etterspørselen etter grønne løsninger. I den forbindelse iverksettes en veiledningsinnsats overfor små og mellomstore virksomheter som ønsker å redusere og dokumentere sine miljø- og klimapåvirkning med miljømerker og grønne standarder.
  • … undersøke mulighetene for å tilgjengeliggjøre miljømerker med sikte på å øke andelen av miljømerkede innkjøp.
  • … kunnskapsportalen Den Ansvarlige Indkøber omdannes til en automatisert løsning, slik at brukerne på en enkel måte veiledes til de relevante redskapene. Portalen blir derfor den samlende inngang til veiledning og verktøy som trengs for å gjennomføre grønne innkjøp.

Regionene og regjeringen

I avtalen som gjelder de danske regionene er partene enige om

  • … at det skal etableres et fast samarbeid om oppfølging av de felles initiativene i strategien for grønne offentlige innkjøp mellom regjeringen og Danske Regioner. Det innebærer bl.a. et samarbeid om videreutvikling av metoden for og bruk av innkjøpsdata til beregning av klimaavtrykket fra det offentliges innkjøp og dialog om utvikling av fellesoffentlige standarder for godt og grønt innkjøp.
  • … at regionenes planer for omstilling av kjøretøyflåten til nullutslippsbiler skal drøftes. Regjeringens ambisjon er at hele den offentlige kjøretøyflåten skal være utslippsfri i 2030. Den gjennomførte omlegningen av bilavgiftene bidrar til dette og regionene er allerede i full gang med omstillingen.

Etablere enhet for offentlig-privat samarbeid

Både regjeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er i sine respektive økonomiplaner enige om å etablere en enhet for offentlig-privat samarbeid med sikte på å styrke et slik samarbeid omkring innkjøp og utvikling av innovative løsninger til offentlige sektor som kan understøtte velferd og grønn omstilling.

Av avtalen med Danske Regioner fremgår det ellers at regionene har et mål om å levere konkrete innkjøpsbesparelser på en mrd i perioden 2020 – 2024, dvs. ca. 200 mil årlig.

Avtale om kommunenes økonomi for 2022:

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf

Avtale om regionenes økonomi for 2022:

https://fm.dk/media/24834/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf

Bli den første til å kommentere på "Dansk “treparts-avtale” styrker grønne innkjøp som verktøy for grønn omstilling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.