Innkjøps-besparelser skal bidra til finansiering av danske sykehus i 2020

Anbud365: Innkjøps-besparelser skal bidra til finansiering av danske sykehus i 2020Blant de som deltok ved presentasjonen av økonomiavtalen mellom den danske stat og Danske Regioner, var finansminister Nicolai Wammen.

Skriv ut artikkelen

Fortsatt effektivisering og profesjonalisering av anskaffelser sammen med økt og forbedret bruk av de fellesoffentlige avtalene skal i 2020 skaffe til veie nær en milliard totalt i besparelser. Dette skal bidra til finansieringen av danske helsevesen hele neste år, fremgår det av økonomiavtalen for 2020 mellom staten og regionene. Sykehussektoren er regionenes desidert største ansvarsområde.

Den danske regjeringen og foreningen for de danske regionene, Danske Regioner, konkluderte nylig forhandlingene om regionenes økonomi for 2020. Formålet med avtalen er å sikre at helsevesenet i en tid med flere eldre og stigende medisinutgifter ikke svekkes. I tillegg markerer avtalen et første skritt i innsatsen for flere helsearbeidere.

Av avtalen går det at det er store forventninger til de såkalte fellesoffentlige innkjøpene, der f.eks. alle regionene eller stat, kommuner og regioner går sammen om å kjøpe. Regjeringen og Danske Regioner er enige om at et tett samarbeid om det offentliges anskaffelser rommer et vesentlig potensial for å frigi midler. Det er iverksatt en rekke innkjøpsinitiativer som bl.a. skal skape rammene for utbredelse av e-handel, samarbeid om kjøp av helseartikler på tvers av kommuner og regioner, utvidelse av den fellesoffentlige avtaledekningen og forbedret etterlevelse av de fellesoffentlige avtalene.

Fellesoffentlige avtaler

Gjennom en årrekke har stat, kommuner og regioner realisert betydelige besparelser gjennom bedre innkjøp av varer og tjenester fra privat sektor, poengteres det i økonomiavtalen. Det offentlige i Danmark kjøper årlig inn for om lag 300 mrd danske kroner. Av dette utgjør standardvarer og tjenester om lag 175 mrd – da er hele offentlige sektor innberegnet.

I avtalen om regionenes økonomi for 2020 er det lagt inn i en forutsetning om at det skal frigjøres midler som følge av fellesoffentlige innkjøp i tillegg til den regionale innkjøpsstrategi. Til sammen skal 1,5 milliarder frigjøres i 2020 sammenliknet med 2015. Av dette skal 0,5 mrd. hentes fra regionenes område, heter det.

Ny innkjøpsstrategi frem mot 2025

I forlengelsen av innkjøpsmålsettingen for 2020 skal Danske Regioner utarbeide en ny strategi på innkjøpsområdet frem mot 2025. Den skal legges fram i forbindelse med økonomiavtalen for 2021, fremgår det av avtalen for 2020.

Et annet punkt i avtalen er det såkalte teknologibidraget, som i 2020-avtalen er anslått til 0,5 mrd. Dette skal bringes til veie ved at regionene realiserer løpende gevinster ved å modernisere og utvikle måten man løser oppgaven på, bl.a. ved hjelp av ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbedret arbeidsflyt. Eksempelvis, heter det, kan det dreie seg om fortsatt effektivisering og profesjonalisering av anskaffelsene.

Bli den første til å kommentere på "Innkjøps-besparelser skal bidra til finansiering av danske sykehus i 2020"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.