Lovforslag: Hardere dansk lut mot useriøse tilbydere;innsynsretten strammes til

Anbud365: Lovforslag Hardere dansk lut mot useriøse tilbydere innsynsretten strammes tilErhvervsminister Simon Kollerup er regjeringens ansvarlige for forslaget til endringer i dansk anskaffelseslov og i andre relevante lover (foto: Keld Navntoft).

Skriv ut artikkelen

Useriøse tilbydere skal rammes, innsynsretten strammes inn og det åpnes mulighet for å skifte prosedyre underveis i en anskaffelse. Dette er blant forslagene til endringer i den danske anskaffelsesloven som regjeringen i vårt naboland i syd nå har fremmet for Folketinget. Tilbydere med tilknytning til skatteparadiser skal utelukkes, og dersom en leverandør rammes av reglene for utelukkelse, må han «sone» i henholdsvis tre og fem år – mot to og fire i dag. En statlig myndighet skal overta ansvaret for å vurdere «self-cleaning» av en utelukket tilbyder, men vurderingen skal bare være veiledende for oppdragsgiveren.

Da danskene i 2016 fikk dagens anskaffelseslov – udbudsloven, fulgte en beslutning om evaluering av lovens virkninger etter fem år. Evalueringen ble gjort i regi av Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Mye av det som er med i forslaget til endringer i denne og et par andre relaterte lover, stammer fra evalueringen og en omfattende høringsrunde.

Mest oppmerksomhet vekker nok imidlertid forslaget om å stramme opp reglene for utelukkelse. Regjeringen ønsker at de som konkurrerer om offentlige oppdrag, skal behandles fair og likt, og lanserer derfor en rekke forslag til strengere regler.

Skatteparadiser

Oppdragsgivere skal, heter det, utelukke leverandører som står på EUs liste over ikke-samarbeidsvillige skattejurisdiksjoner, som heller ikke har tiltrådt Verdens handelsorganisasjons anskaffelsesregler. Unntatt er også handelsavtaler med land, som forplikter Danmark til å åpne markedet for offentlige kontrakter for tilbydere fra det aktuelle landet man har avtale med. Denne nye bestemmelsen vil først og fremst ramme leverandører med adresse i et skatteparadis.

Bestemmelsene i dansk lov om å utestenge en leverandør med utgangspunkt i de obligatoriske grunnene, endres. I dag er tidsperioden for utelukkelse satt til fire, i forslaget il lovendring er perioden utvidet til fem år. Ved utelukkelse utfra de ikke-obligatoriske grunnene kan, etter forslaget, en tilbyder holdes utenfor offentlige konkurranser i tre år. I dag er det to år.

Self-cleaning

En oppdragsgiver kan bringe en kontrakt eller en rammeavtale til opphør når leverandøren i løpet av kontraktens eller rammeavtalens løpetid blir omfattet av lovens utelukkelsesgrunner og ikke på godt nok vis kan dokumentere sin pålitelighet (self-cleaning). Nytt er at mens det tidligere var oppdragsgiveren som skulle vurdere en slik situasjon og konsekvensen av den, er det nå Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som skal foreta en slik vurdering.  Uttalelsen derfra er imidlertid bare veiledende, og oppdragsgiveren er ikke forpliktet til å følge det styrelsen kommer frem til.

Lovforslaget inneholder for øvrig et krav om at den som tildeles relevante offentlige kontrakter, skal forplikte seg til å benytte lærlinger. Likeledes kan det fastsettes nærmere regler om et «kjøp-grønt-eller-forklar»-prinsipp. Formålet er at offentlige anskaffelser skal understøtte den grønne omstillingen og at oppdragsgivere i større grad skal vurder regelverkets mange muligheter til å trekke inn andre krav enn de rent økonomiske.

Klausuler og prosedyre-skifte

Regjeringen i Danmark mener dessuten at det er behov for å sette ned en arbeidsgruppe som sammen med arbeidsmarkedets parter skal se på å fremme bruken av arbeidsmiljøklausuler og understøtte ordentlige arbeids- og lønnsvilkår, bl.a. øke bruken av arbeidsklausuler i offentlige kontrakter.

Lovforslaget åpner også for muligheten til å gå fra en åpen eller begrenset anbudskonkurranse til en konkurranse med forhandlinger eller konkurransepreget dialog uten å kunngjøre nye konkurranse. Forutsetningen er at overgangen omfatter de tilbydere som leverte tilbud i pakt med de formelle kravene og når overgangen omfatter alle aktuelle tilbyderne – og bare dem.

Strammer inn innsynsretten

Den danske regjeringen strammer også inn innsynsretten i saker for klageorganet Klagenævnet for Udbud. Etter forslaget skal denne retten nå bare gjelde mediene og de som har rettslig interesse i å eventuelt klage i forbindelse med den saken som innsynskravet gjelder. Dette er å fravike offentlighetsloven der innsynsretten gjelder alle og enhver, melder regjeringen.

Bli den første til å kommentere på "Lovforslag: Hardere dansk lut mot useriøse tilbydere;innsynsretten strammes til"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.