EU med eksperthjelp for å sikre regeltro gjennomføring av gigantprosjekter

Anbud365: EU med eksperthjelp for å sikre regeltro gjennomføring av gigantprosjekter Jyrki Katainen, som er EU-kommisær for arbeid, vekst, investering og konkurranse, er blant de ansvarlige for forslaget om å etablere et tilbud om regelsjekk i forkant av de riktig store infrastrukturprosjektene (foto: Lukasz Kobus).

Skriv ut artikkelen

EU-kommisjonen har sett seg lei på de mange gigantiske infrastrukturprosjektene i Europa som får problemer med reglene for offentlige anskaffelser. Enten bommer man på regler og prosedyrer eller så velger man anskaffelsesløsninger som ikke er de beste egnede. Derfor lanserer Kommisjonen nå et system der man – før konkurransen settes i gang, kan søke råd hos eksperter i EU-kommisjonen. Etterpå samles og anonymiseres henvendelser og svar – for senere læring. Et eget diskusjonsforum på nett kommer også.

I dokumentet fra EU-kommisjonen står det at mange store infrastrukturprosjekter ikke blir gjennomført etter planen, og at det ikke kan fortsette slik. Spesielt bekymringsfullt for EU-kommisjonen er slik store prosjekter som også strekker seg ut over landegrensene. Selv om de fleste reglene for offentlige anskaffelser nå er harmonisert på EU-nivå, er det slik at direktivene tillater en viss fleksibilitet på nasjonalt nivå.

Dette er bakgrunnen for at EU-kommisjonen nå lanserer en tre-delt mekanisme som skal tre støttende til ved de riktig store infrastrukturprosjektene. Imidlertid åpnes det for at mekanismen også kan benyttes av medlemsland som har prosjekter av store nasjonal betydning – eller for EU i sin helhet, men som ikke har den verdi som forutsettes for bruk av mekanismen.

Assistanse i tre deler

Mekanismen som EU skal sette opp, består av en helpdesk, en varslingsordning og et system for utveksling av informasjon. Helpdesken er tenkt som et tilbud i en tidlig fase av en anskaffelse, på forberedelsesstadiet, der eksperter fra EU-kommisjonen sitter klare. Tilbudet skal gjelde for anskaffelser med en beregnet verdi i størrelsesorden 2,3 milliarder. Her kan nasjonale virksomheter ta kontakt og spørre eller be om hjelp. Det kan være spørsmål som det ønskes svar på, spesielle anskaffelsestema trenger klargjøring osv.

Ved behov kan helpdesken også følge et prosjekt videre, f.eks. gjennom å gi råd i forbindelse med kontrakttildeling eller ved endring av kontrakt.

Varslingsordningen

Varslingsordningen som foreslås, er neste steg. Den er aktuell når den nasjonale virksomheten har tatt beslutning og er på vei for å utforme et konkurransegrunnlag.

Kommisjonens eksperter kan, etter anmodning, gjøre en vurdering av anskaffelsesplanen er i pakt med EU-reglene, uten at det gis en garanti for hva som senere hen vil dukke opp at juridiske fortolkninger av bestemmelsene. Mulighetene for å dra nytte av en slik tjeneste forutsetter at det dreier seg om et infrastrukturprosjekt verd et sted mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

Mens helpdesken er tilgjengelig for spesifikke spørsmål, er varslingsordningen til for å se nærmere på en mye bredere anskaffelsesplan. Henvendelse skal skje på standardisert skjema sammen med aktuelle dokumenter.  Svaret fra Kommisjonen skal komme innen tre måneder. Trengs mer informasjon underveis, stoppes klokken mens innhentingen foregår.

Database og plattform

Dertil skal det etableres en database med relevant informasjon og en plattform der interesserte kan utveksle synspunkter og informasjon. Intet blir lagt ut før det er enighet om det fra den enkelte offentlige virksomhets side. Straks en forespørsel er ferdig håndtert, legges det ut en anonymisert versjon av spørsmål og svar på nettsiden. All konfidensiell og kommersielt følsom informasjon tas vekk i samarbeid med oppdragsgiveren. Formålet med disse tiltakene er å spre kunnskap og etablere et formum for utveksling av informasjon, slik at man kan lære av etablerte saker.

Bli den første til å kommentere på "EU med eksperthjelp for å sikre regeltro gjennomføring av gigantprosjekter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.